• Advertisment

Ekonomski odnosi naše zemlje sa Rusijom nijesu do sada bili tema komunikacije sa Briselom, rečeno u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija.

Montenegro Airlines neće ulaziti u tumačenje revizionog izvještaja za 2013. godinu, najprije iz razloga sto je isti usvojen na Skupštini akcionara kojoj su prisustvovali predstavnici većinskog... Više »

Početkom septembra, u Velsu, će se održati Samit NATO-a od kojeg Crna Gora očekuje potvrdu sa ministarskog zasijedanja NATO-a, održanog 25. juna ove godine u Briselu, da će se sa našom državom voditi... Više »

  • Advertisment
  • Advertisment
  • Advertisment
  • Advertisment
  • Advertisment
  • Advertisment
  • Advertisment