• Advertisment

Doprinos Forenzičkog centra na rasvjetljavanju počinilaca krivičnih djela iz godine u godinu sve je veći, a o tome najbolje svjedoči podatak da se, zahvaljujući tom institutu, otkrije preko 80 odsto... Više »

Ukupan dug opština neizmirene obaveze, krediti i poreska dugovanja, kako Pobjeda nezvanično saznaje, iznose blizu 350 miliona eura. 

Dan Republike 29. novembar bio je praznik u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji SFRJ. 

  • Advertisment
  • Advertisment
  • Advertisment
  • Advertisment
  • Advertisment
  • Advertisment