U Kotoru pronađena nadgrobna ploča iz 1840. godine

Komentari (0)
A A A
Prilikom postavljanja kanalizacionih i vodovodnih cijevi na Peluzici, kod kuće Biskupovića, u Kotoru,  u ponedjeljak, 27. maja, je iz trupa puta izvađena nadgrobna ploča sa štitom grba koji je bez heraldičkih obilježja.

Na kamenoj ploči je latinski natpis koji u prevodu glasi “Ovo je grobnica Nikole Dekana i njegovih nasljednika-godina 1480”.

Ploča je snimljena juče u jutranjim satima, a danas je više na tom mjestu nema, prenosi Skala radio.

Direktor Uprave za zaštitu kulturnih dobara Ružica Ivanović kazala je za Skala radio da će pod hitno uputiti stručno lice koje će izaći na lice mjesta i ustanoviti o čemu se radi.

Arheolog Bogdan Lompar je istakao da će, po nalogu direktorice, zajedno sa kolegom Borisom Kustudićem, konzervatorom obići teren i ustanoviti o kakvom se nalazu radi.

Ukoliko postoje indicije da ovakvih nalaza ima još na ovojlLokaciji, Lompar je najavio mogućnost obustave radove dok se ne ispita teren.

Pavle Ječmenica je, u ime nadzora, firme Dahlem rekao da su od izvođača radova informisani da je pronađena ploča.

“Ona se nalazi zaštićena pored gradilišta i o tome će biti infornisan invenstitor koji  će obavijestiti nadležne o ovom arheološkom nalazu”, kazao je Ječmenica za Skala radio.

Zakon o zaštiti kulturnih dobara, donešen 27. jula 2010. godine, nalaže da ako se prilikom izvođenja građevinskih, poljoprivrednih ili bilo kojih drugih radova i aktivnosti na kopnu ili u vodi naiđe na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova je dužan da prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica.

Takođe, dužan je da odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije ili organu uprave nadležnom za poslove sigurnosti na moru i sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica.

Tweet
0
  • Advertisment