Ekonomija

Projekat 1000+: Investitori da naznače rok izgradnje

stanov13.jpg

Na sastanku su analizari prigovori dobitnika vaučera, uspostavljanje ujednačene prakse, predlaganje rješenja i donošenje zajedničkih zaključaka po kojima će se dalje postupati, saciljem sto brže i efikasnije realizacije Projekta.

Zaključeno je da rok otplate kredita može biti kraći od 20 godina, ali samo ukoliko mjesečni anuitet ne prelazi iznos od 40 odsto ukupnih neto mjesečnih prihoda korisnika, odnosno porodičnog domaćinstva u slučaju udruživanja sredstava.

“Takođe, korisnici nijesu dužni da plaćaju obavezno učešće od pet odsto znosa kredita u trenutku sklapanja predugovora. Plaćanje se može izvršiti nakon odobravanja kredita od strane banke, jer može da se pojavi razlika između preliminarne i stvarne kreditne sposobnosti korisnika”, saopšteno je na sastanku predstavnika Ministarstva, građevinskih kompanija i komercijalnih banaka.

Investitori koji su tokom procedure ugovaranja i sklapanja predugovora zadržali original vaučera korisnika, istesu obavezni dostaviti banci kod koje klijent podnosi zahtjev za kredit sa pratećom dokumentacijom.

“Investitori su dužni da u predugovorima precizno naznače stambenu jedinicu koja je predmet kupoprodaje (površinu, poziciju, spratnost, ulaz/lamelu, i dr) u svemu kako je definisano ponudom”, navedeno je na sastanku.

Ukoliko je u međuvremenu objekat završen, te izvršen geodetski premjer stambenih jedinica i utvrđena realna površina stambenih jedinica na osnovu koje će biti izvršen upis iste u katastar nepokretnosti, posebnim članom je potrebno precizirati navedeno, kao i razlog promjena u površini predmetne stambene jedinice.

Takođe, kako je istiknuto, u predugovorima je neophodno definisati da će se, kada se objekat izgradi, utvrditi konačan iznos cijene stana na osnovu stvarno utvrđene površine upisane u katastar nepokretnosti i cijene kvadratnog metra utvrđenog ponudom i predugovorom, te definisati da kupac doplati cijenu, odnosno prodavac da vrati kupcu više plaćeni iznos u zavisnosti od toga da li je površina stana veća ili manja od ugovorene.

Investitori su dužni da u predugovorima naznače rok izgradnje objekta koji je definisan ponudom.

“Ne postoji smetnja za odloženo plaćanje, ukoliko se saglase banka, investitor i klijent. Pitanje upisa hipoteke za objekte u izgradnji će se rješavati unutar odnosa investitor-banka-klijent. Banka i klijent sklapaju Ugovor o kreditu, kreditna sredstva se povlače, a hipoteka se upisuje i sredstva se isplaćuju investitoru (realizacija kredita)nakon sticanja uslova za upis hipoteke. U drugim slučajevima zaključenja Ugovora o kreditu, kada investitor zahtijeva isplatu sredstava prije završetka objekta, investitor može obezbijediti mjenicu ili drugo obezbjeđenje do završetka objekta, odnosno do upisa hipoteke u dogovoru sa bankom”, rečeno je na sastanku.

Finansijska konstrukcija projekta čija je ukupna vrijednost 20 miliona eura je sljedeća: 50 odsto ukupnih sredstava se finansira sredstvima kredita CEB-a (10 miliona eura), sredstvima komercijalnih banaka koje učestvuju u Projektu se finansira – 45 odsto ukupne vrijednosti Projekta i ulogom korisnika – domaćinstava u visini od pet odsto ukupnog iznosa.

Predstavljena finansijska konstrukcija se reflektuje i na svaki pojedinačan iznos izdatog vaučera, npr. ukoliko je vaučer izdat na iznos od 40.000 eura, 50 odsto, odnosno 20.000 se finansira iz kredita CEB-a, 45 odsto iz sredstava komercijalne banke, odnosno 18.000 eura, dok je pet odsto iznos učešća građanina, odnosno 2.000 eura. Znači obavezno učešće kupca stambene jedinice- dobitnika vaučera je najmanje pet odsto od iznosa kredita. 

 

Podsjećamo javnost da su cijene stanova ponuđene od strane investitora, posredstvom javnog poziva nešto na šta, nažalost, Ministarstvo nije moglo da utičeiako smo insistirali u više navrata i u pregovaračkom procesu i posredstvom medija, pogotovo kada je u pitanju niža cijena kvadrata stana u Podgorici.

 

Zahvaljujemo svim dobitnicima vaučera koji su odustali od Projekta i o tome nas blagovremeno informisali kako bi građani sa liste čekanja zauzeli njihovo mjesto.

 

Očekujemo daćemojavnostdo krajajunaobavijestitio brojugrađanasalistečekanjakojisudobilivaučere.

Send this to a friend