Ekonomija

Projekat 1000 + stanovi: Specijalna ponuda Societe generale banke

societe_generale.jpg

Ova banka je danas potpisala sporazum o učešću u pomenutom projektu sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom održivog razvoja i turizma, a pored osnovne ponude koja važi Societe Generale banka Montenegro nudi dodatna rješenja za sve koji ispune uslove konkursa. 

Za one koji žele da kupe stan iz projekta koji prevazilazi cijenu planiranog budžeta, banka nudi još jedan stambeni kredit, kojim će, po istim uslovima, moći da podmire razliku u cijeni predviđenoj Projektom, a koja iznosi do 1.089 eura po metru kvadratnom i cijene koja prelazi ovaj iznos, do predviđenih 1.200 eura. Takođe, nudi i rješenje za pokriće dodatnih troškova i potreba klijenta kroz keš kredit 5000+, po atraktivnoj kamatnoj stopi i rokom otplate do osam godina, bez naknade za odobrenje i iznosima do 5.000 eura. 

Za primjer stambenog kredita od 40.000 eura sa rokom otplate od 240 mjeseci, uz nominalnu godišnju kamatnu stopu od 3,99 odsto i efektivnu kamatnu stopu od 4,04 odsto, mjesečni anuitet je 240,69 eura. Administrativna naknada je 160 eura, dok su ukupna kamata 14.765,60, ukupni troškovi 14.935,60, a ukupan iznos koji klijent treba da vrati je 54.935,60 eura.

Kako su istakli iz ove banke, njihov primarni cilj je bio da učešćem u ovom projektu kvalitetno odgovori na zahtjeve i potrebe građana.

“Utoliko više što je Banka prepoznala potencijal i važnost ovog projekta kojim se daje mogućnost građanima da na kvalitetan način riješe jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja – stambeno pitanje”, naveli su oni. 

 

 

Send this to a friend