Ekonomija

Stanovi u okviru projekta 1000+ ne mogu biti rezervisani bez vaučera

stanov13.jpg

Najveći broj građana je izrazio negodovanje u vezi sa rezervacijom stanova koju je izvršilo privredno društvo „Zetagradnja“.

Kako bi eliminisali sve mogućnosti zloupotrebe od strane učesnika u projektu, uputili su dopis „Zetagradnji“ i tražili hitan odgovor u vezi sa eventualnom rezervacijom stanova.

U odgovoru je navedeno da  „Zetagradnja“ nije narušila propisane procedure.

Dopis koji su dobili integralno objavljujemo: 

U okviru procedure predviđene pravilima Projekta 1000+, postoje dva nivoa kontrole koja prethode izdavanju vaučera, na osnovu koga se sklapa predugovor između građana i građevinske kompanije.

Prvi nivo kontrole vrši banka koja prima i utvrđuje da li je dostavljena sva predviđena dokumentacija uz obrazac zahtjeva za kredit, te vrši provjeru kreditne sposobnosti građana u skladu sa kreditnom politikom banke. 

Pošto banka obradi predatu dokumentaciju i procijeni kreditnu sposobnost podnosioca zahtjeva, dokumentaciju pod šifrom šalje Projektnom odboru.

Sva šifrirana dokumentacija sa imenom banke i tačnim danom i satom predaje aplikacije će se objaviti na sajtu projekta www.1000plus.me.

Projektni odbor u okviru drugog nivoa kontrole analizira, razmatra i odlučuje o podnijetim aplikacijama i konačnoj listi podnosilaca zahtjeva. 

Nakon toga korisnicima se uručuju vaučeri čija validnost je 60 dana, a koji služe za sklapanje predugovora sa građevinskom kompanijom, kada se može rezervisati stan.

Procedura je konačna kada građanin potpiše ugovor sa komercijalnom bankom o dugoročnom hipotekarnom kreditu u okviru projekta 1000+, odnosno kada sklopi ugovor o kupovini stambene jedinice sa izabranim investitorom – građevinskom kompanijom.

U skladu sa navedenim, eventualna prethodna rezervacija stanova kod građevinskih kompanija ne može biti validna za poslove i odgovornosti Projektnog odbora, i nikako ne može opredjeljivati dodjeljivanje vaučera, što je polazna osnova za sklapanje predugovora sa građevinarima.

Znači da građanin koji ne dobije vaučer u skladu sa konačnom odlukom Projektnog odbora, ne može kupiti stan u okviru projekta 1000+.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Projektni odbor će upotrijebiti sve zakonom propisane mehanizme u cilju suzbijanja eventualnih aktivnosti koje utiču na transparentnost i kršenje pravila ovog projekta.

Send this to a friend