Telekom isplaćuje 22,9 miliona eura dividende, iznos po akciji 44 centa

Komentari (0)
A A A
Na današnjoj redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica donijeta je odluka o raspodjeli neto profita za 2012. godinu i dijela nerasporedjene dobiti, i odlučeno je da se akcionarima na ime dividende isplati 22,9 miliona eura. Iznos dividende po akciji je neto 44 centa.

„Akcionari koji posjeduju akcije Crnogorskog Telekoma na dan redovne Skupštine akcionara, 23. maja, imaće pravo na ovu dividendu. Ukupni prihod Crnogorskog Telekoma za finansijsku 2012. iznosio je 114.3 miliona eura, a neto dobit 19.9 miliona eura“, saopšteno je iz Crnogorskog Telekoma.

Na današnjoj Skupštini akcionara je rečeno da je Kompanija postavila cilj da se  u narednom periodu od tri godine obezbijedi akcionarima isplata dividendi na godišnjem nivou od minimum neto 0,40 eura po akciji. 

Na taj način, kako je objašnjeno iz kompanije, želi se osigurati još veća stabilnost i transparentnost vezano za politiku dividendi, što je od velike važnosti za manjinske akcionare. 

Takođe, na sjednici su usvojeni finansijski izvještaji i godišnji izvještaj o poslovanju za 2012. godinu. 

Skupština akcionara  izabrala je dva nova člana Odbora direktora: Tila Kuša i Mihalji Nemeta, koji će zamijeniti Roberta Patakija i Gabora Puklera. Ostali članovi Odbora, uključujući Petera Žoma, Melindu Sabo, Janoša Saboa, Suzan Krogman i Tripka Krgovića, izabrani su ponovo. 

Pored toga, Skupština akcionara je donijela Odluku o promjeni Statuta, a za ovlašćenog revizora za 2013. godinu  ponovo je izabrana revizorska kuća PricewaterhouseCoopers P.J.

"Danas smo zatvorili 2012. koja je finansijski i operativno bila veoma izazovna godina. Crnogorski Telekom je ponovo potvrdio lidersku poziciju na crnogorskom tržištu telekomunikacija. Ponosan sam što mogu da kažem da je, uprkos stalnom rastu konkurencije, daljem padu cijena i smanjenju ukupne potrošnje, Crnogorski Telekom postigao svoje operativne i finansijske ciljeve. U skladu sa očekivanjima ponovo smo pokazali stabilne finansijske rezultate", rekao je Rudiger Šulc, izvršni direktor Telekoma.

On je istakao da je menadžment posvećen da kompanija zadrži svoju tržišnu poziciju u oblastima u kojima je ograničen rast, a da se poslovanje fokusira i razvija u oblastima u kojima je dalji rast moguć. 

„U isto vrijeme, težićemo donošenju investicionih odluka koje treba da obezbijede superiorno korisničko iskustvo i vrijednost za naše akcionare", zaključio je on.

Tweet
0
Ključne riječi:
Najnoviji komentari
  • Advertisment