Automobili

Šta se sve može saznati preko EU naljepnice na gumama

EU oznaka gume daje važne informacije o sigurnosti svake gume i njenom uticaju na okolinu.

Pomaže pri poređenju guma vezano za prijanjanje na vlažnim podlogama, uticaj na potrošnju goriva i buku.

Gdje je mogu pronaći?

Oznaka bi se trebala nalaziti na gumi. Zakon nalaže navođenje EU oznake gume. Ako ne možete pronaći oznaku na gumi, upitajte svog distributera ili potražite na internetu.

Uticaj na potrošnju goriva

Jeste li znali da na gume otpada do 20 odsto potrošnje goriva vozila?

Izborom guma s visokim indeksom učinkovitosti potrošnja goriva će spasti a samim tim ćete proizvoditi manje CO2.

Kako guma troši gorivo?

Jednostavno rečeno, gumama koje učinkovito troše gorivo treba manje energije za okretanje. Stoga se upotrebljava i manje goriva.

Nizak pritisak u gumama

Ako gume nisu ispravno naduvane, to će povećati otpornost na kotrljanje i uticati na prijanjanje u vlažnim uslovima.

Masa vozila 

Masa automobila i način vožnje također mogu činiti veliku razliku. Potrošnju goriva možete smanjiti energetski učinkovitom vožnjom (poznatom i kao „eko vožnja“).

Prijanjanje na mokrim putevima

Prijanjanje na mokrom je sposobnost kočenja gume na mokrim cestama.

Prijanjanje na vlažnim podlogama?

“Prijanjanje na vlažnim podlogama“ označava sposobnost gume da se u vlažnim uslovima zadržava na cesti. EU ocjena usredotočuje se na jedan vid prianjanja na vlažnim podlogama, a to je izdržljivost gume pri kočenju na mokrom.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend