Gimnazijalci posjetili Kamp konik i upoznali se sa radom Crvenog krsta

Ova aktivnost je, kako su saopštli iz Crvenog krsta,  realizovana u okviru UNICEF programa „Prilike“, koji ima za cilj da se za 750 srednjoškolaca  iz osam škola na nivou Crne Gore, pruži  prilika da  upoznaju rad različitih organizacija i institucija u Crnoj Gori, kao i da im se pruži mogućnost ostvarivanja kontakata, koji im kasnije mogu pomoći u pronalasku zaposlenja.

“Za 14 srednjoškolaca, koji su obišli kampove Konik, zaposleni u Crvenom krstu prezentovali su aktivnosti koje se ralizuju u radu sa raseljeničkom populacijom, a koje se sprovode kroz opšti mandat organizacije Crvenog krsta i partnerski odnos sa UNHCR-om, za obavljanje dijela poslova od posebnog interesa za trajno rješavanje problema izbjeglica i raseljenih lica koji su našli utočište u kampovima”, naveli su u saopštenju.

Osim prezentacije aktivnosti i statističkih podataka o radu Crvenog krsta sa romskom populacijom, srednjoškolci su na primjeru zaposlenih u Crvenom krstu  vidjeli  kako i na koji način se pomaže ugroženoj populaciji, obišli objekte u kojima se realizu programske aktivnosti i kancelariju Crvenog krsta u Kampu. 

“Zainteresovanost za djelovanje Crvenog krsta u kampovima Konik, mladi su iskazali postavljanjem interesantih pitanja o radu sa romskom  populacijom,  a najviše ih je zanimalo na koje se sve prepreke nailazi  i koji su preduslovi važni za rad u humanitarnoj organizaciji. Učenicima je, nakon podjele promotivnog materijala, ponuđeno da posjete kad požele kancelariju Crvenog krsta u Kampu Konik, i tako, i na licu mjesta steknu sopstvene utiske o radu”, saopštili su iz Crvenog krsta.

 

Send this to a friend