Društvo

Arhitektonski fakultet će se predstaviti na međunarodnim adresama

Svetislav Popović

Za Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore će ova godina proteći u međunarodnom predstavljanju putem izložbi, Erasmus projekata, predavanja i radionica na evropskim adresama pored organizovanja značajnih događaja u Crnoj Gori.

Dekan Arhitektonskog fakulteta UCG Svetislav Popović je kao prvi od značajnijih događaja u narednom periodu istakao konferenciju GEA International (Geo Eco-Eco Agro) Conference, piše portal Univerziteta.

“Konferenciju organizuje Arhitektonski fakultet u saradnji sa Biotehničkim fakultetom i Filozofskim fakultetom od 28. do 31. maja 2020. godine u Podgorici. Već smo, u ime organizatora, proslijedili prvi poziv za predaju apstrakata, pozivajući na učešće sve zainteresovane kolege koji se bave pitanjima iz oblasti ruralne arhitekture i kulturnim nasljeđem seoskih područja i životnom sredinom”, kazao je Popović .

Ova Međunarodna konferencija, dodao je, organizuje se sa ciljem da bude platforma međunarodne naučne diskusije o održivom rukovođenju prirodnih resursa, ruralnom razvoju, sa posebnim osvrtom na ruralnu arhitekturu, kulturnom nasljeđu seoskih područja, životnoj sredini…

Arhitektonski fakultet UCG će organizovati i izložbu u kojoj će učestvovati više evropskih fakulteta i univerziteta, povodom obilježavanja Svjetskog dana gradova, 31. oktobra 2020.

“Izložba “Reaktivacija kulturnog nasljeđa kroz arhitektonske i urbanističke intervencije u evropskim gradovima” ukazaće na važnost uporednog tretmana prostornog nasljeđa u različitim kulturnim kontekstima i predstaviti inovativne koncepte i modele reaktivacije istog u procesima regeneracije gradova 21. vijeka. Glavno očekivanje je promocija i zainteresovanost međunarodne zajednice za globalnu urbanizaciju, kao i prateća globalna pitanja: klimatske promjene, ekonomska i socijalna rezilijentnost, decentralizacija i drugo”, izjavio je Popović.

On je najavio da će Arhitektonski fakultet UCG kroz raznolike aktivnosti studenata i mentora u nastavnom procesu predstaviti oblike očuvanja prostorno- graditeljskog nasljeđa u crnogorskim gradovima, nove koncepte za transformaciju industrijskog i drugih oblika neaktivnog nasljeđa (urbanih fragmenata i karakterističnih arhitektonskih determinanti), te predložiti nove modele za unapređenje aktuelnih prostornih vrijednosti crnogorskih gradova.

“Sadržaj međunarodne izložbe će biti multimedijalnog karaktera i obuhvataće različite oblike štampane i elektronske produkcije (vizuelni identitet, grafičke panoe, video prezentaciju, makete, tektove, elektronski i štampani katalog i dr). U ovom projektu očekujemo veliku podršku Ministarstva kulture i matičnog Ministarstva održivog razvoja i turizma”, objasnio je Popović.

On smatra da se izložbom projektnih aktivnosti studenata i njihovih mentora, realizovanih u nastavnim procesima na više evropskih univerziteta naročito potencira akademski tretman u razumijevanju vrijednosti i potencijala urbanog, graditeljskog nasljeđa kao primarnog interpretatora ukupne kulture lokalne sredine, te mogućnosti održive transformacije i reaktivacije istog u globalnim okolnostima.

“Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je Odlukom Vlade za kuratorku crnogorske postavke na 17. međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji, izabrana Svetlana K. Perović, koleginica sa našeg fakulteta inače prodekanka za nastavu na Arhitektonskom fakultetu”, kazao je Popović.

Međunarodna izložba (Bijenale) arhitekture u Veneciji (La Biennale di Venezia) se smatra najznačajnijom globalnom manifestacijom koja prezentuje savremena dostignuća i tendencije iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva.

Crnogorski paviljon na Bijenalu će biti otvoren od 23. maja do 29. novembra u Palati Malipiero.

“Kao i svake godine i ova 2020. će proteći u našem međunarodnom predstavljanju putem izložbi, Erasmus projekata, predavanja i radionica koje ćemo organizovati u Zagrebu i Varaždinu (Hrvatska), Ljubljani (Slovenija), Gdanjsku (Poljska), Skoplju (Makedonija)… Aktivnosti su planirane u periodu od marta do septembr, kao i publikacije koje su monografskog karaktera i koje će pratiti ove programe”, zaključio je Popović.

Send this to a friend