Društvo

Autobuska stanica u Igalu imaće 12 perona

Za izgradnju nove Autobuske stanice, na lokaciji preko puta Šišteta u Igalu, izdati su UT uslovi, a tokom ove sedmice trebalo bi da počnu geomehanička istraživanja.

Kompletna projektna dokumentacija trebalo bi da bude gotova do kraja godine.

Želja lokalne uprave je da na tom mjestu bude moderna stanica sa 12 perona i pratećim sadržajima, kaže Radiju Jadran direktor Agencije za izgradnju i razvoj Hereg Novog Boro Lučić.

Istraživanja bi trebalo da traju do mjesec i po i predstavljaće osnovu za izradu projekta.

“Kad je riječ o lokaciji i onome što UT uslovi nude, to može biti velika lokacija. Međutim, za samu zgradu neće biti potrebno više od 2.000 kvadrata, plus peroni i sve ono što je sastavni dio svake stanice. Najprije ćemo graditi zgradu sa svim onim što je potrebno, a onda je kasnije eventualno proširivati objetkima poslovno privrednog karaktera. Ono što nam je trenutno cilj i u čemu će Agencija sudjelovati jeste izrada projekta Autobuske stanice”, precizirao je Lučić.

Po okončanju geomehaničkih istraživanja radiće se idejno rješenje, pa glavni projekat. Izgradnju Autobuske stanice trebalo bi da finansira lokalna uprava, međutim, vrijednost projekta znaće se nakon izrade projektne dokumentacije.

Kako je ranije navedeno u Informaciji Agencije za lokalni parlament u decembru prošle godine, prednost ove lokacije je što se nalazi sa zapadne strane grada i gravitira prema graničnim prelazima ka Hrvatskoj, a takođe i prema kraku buduće zaobilaznice i brze trase magistrale koje započinju u Sutorini.

Takođe ova lokacija pruža mogućnost privatno-javnog partnerstva u izgradnji i korišćenju Autobuske stanice. Površina parcele omogućava i parking prostor za autobuse, prostor za servisiranje, pranje i slično, pa bi prihodi bili uvećani u odnosu na prihode koji se uobičajeno očekuju od standardnih usluga autobuske stanice.

Lokacija Autobuske stanice na Šištetu ima prednost nad drugim razmatranim lokacijama, jer ne zahtijeva uvođenje dodatnjih linija gradskog saobraćaja, argumenti su za odredište nove Autobuske stanice u Igalu.

U izradi nacrta Prostorno urbanističkog plana opštine Herceg Novi razmatrane su i lokacije za izgradnju Autobuske stanice kod Vatrogasnog doma u Meljinama, lokacija „Jabučnjak“ u Meljinama i lokacija „Solila“ u Igalu, a ovdašnja javnost je bila podijeljena.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend