Društvo

Britanska podrška crnogorskom sudstvu nastavlja se novim projektima

Između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva postoji obimna saradnja, naročito u podršci koja se pruža crnogorskom sudstvu u toku evropskog integracionog procesa, konstatovano je tokom sastanka predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice sa britanskom ambasadorkom u Crnoj Gori Karen Medoks.

Medoks je predstavila nove aktivnosti koje Britanska ambasada preduzima u oblasti jačanja povjerenja u rad sudstva i borbe protiv finansijskog kriminala, napominjući da će Ujedinjeno Kraljevstvo nastaviti da podržava Crnu Goru, posebno u oblasti vladavine prava, ključnom dijelu pristupanja Evropskoj uniji.

Predsjednica Vrhovnog suda osvrnula se na prethodne uspješno realizovane aktivnosti koje je sudska vlast postigla sa Britanskom ambasadom, u okviru saradnje sa AIRE Centrom iz Londona, prvenstveno na polju primjene Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

“Sljedeća aktivnost u saradnji sa AIRE Centrom iz Londona, biće objavljivanje Analize kaznene politike za najteža krivična djela, na osnovu koje će se sagledati trenutno stanje u sudskoj praksi i razmotriti potreba za daljom harmonizacijom, kako bi izrečene kazne bile adekvatne težini učinjenog krivičnog djela, a time i ostvarili ciljevi generalne i specijalne prevencije kriminala”, naglasila je Medenica.

Medenica i Medoks saglasne da je promocija zastupljenosti žena na rukovodećim položajima od izuzetnog značaja za društvo i da svojim profesionalnim i ličnim djelovanjem treba da budu primjer za sve djevojčice.

Medenica je ambasadorki Medoks poželjela dobrodošlicu u Crnu Goru i uspješan mandat.

 

 

 

 

Send this to a friend