Društvo

CGO: Ministarstvo ne smije da štiti direktore škola koji krše zakon

Popović

Ministarstvo prosvjete ne smije da štiti direktore škola koji krše zakon, poručila je saradnica na programima Centra za građansko obrazovanje Mira Popović.

CGO je, kako dodaje,  prije tri nedjelje podnio ministru Damiru Šehoviću Inicijativu za razriješenje direktora Srednje pomorske škole u Kotoru zbog  zloupotrebe službenog položaja i svjesnog kršenja članova 6. i 7. Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.

“I pored Urgencije, do danas nema informacije da li je i sa kojim ishodom ta inicijativa procesuirana, ali ni za druge direktore škola koji koji su u posljednje dvije godine zloupotrebljavali službeni položaj, a što je utvrdila i Prosvjetna inspekcija”, dodaje Popović.

Ona podsjeća da je direktor Veljko Botica prekršio zakon dopuštajući da se u sportskoj dvorani Školskog centra u Dobroti u Kotoru, organizuje i održi predizborni politički skup u sklopu političke kampanje pred predsjedničke izbore zakazane za 15. april 2018.

CGO je , kako ističe, priložio dokaze da su prostorije škole korišćene za stranačke promocije, čime je direktno prekršen Zakon.

“Navedenom Inicijativom CGO je tražio da se kazni i svaki direktor koji dozvoli zloupotrebu školskih ustanova u političke svrhe, nezavisno od toga koja je politička partija u školama održavala skupove. CGO je nakon ove inicijative podnio i Urgenciju za hitno postupanje po istoj, ali nadležno Ministarstvo i dalje ćuti”, kazala je ona.

Popović dodaje da je CGO još od septembra prošle godine u više navrata tražio od Šehovića hitno postupanje po već podnešenom Zahtjevu za razriješenje direktora Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“.

“Zahtjev je podnešen zbog zloupotrebe službenog položaja direktora te škole Veselina Pićurića po više osnova, a koji je i danas direktor te ustanove. U prilogu tadašnje  CGO Urgencije za razrešenje Pićurića dostavljeni su dokazi, uključujući i nekoliko pravosnažnih presuda iz radnog odnosa i prekršajnog postupka koje su riješene u korist profesora te škole. Naime, oni su  vodili postupke  sa JU Srednja elektrotehnička škola ‘Vaso Aligrudić’ Podgorica, tačnije protiv direktora te škole Veselina Pićurića, zbog zloupotrebe nadležnosti i službenog položaja. Dostavljene su i Krivične prijave sa dopunama koju su podnijeli profesori Elektrotehničke škole protiv Pićurića i drugih, a po kojima izviđaj pred Osnovnim tužilaštvom u Podgorici traje još od juna 2014. što znači da iste nijesu još uvjek odbačene”, dodaje ona.

Popović nabraja da je CGO,  shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacija došao do podataka da su prosvjetni inspektori podnijeli devet prijedloga za razrešenje direktora osnovnih i srednjih škola za period 2016. i 2017.

“Konkretno, radi se o direktorima sljedećih obrazovnih ustanova: Srednja ekonomska škola ‘Mirko Vešović’ Podgorica, OŠ ‘Božidar Vuković Podgoričanin’,  Srednja stručna škola Rožaje, Stručna medicinska škola Podgorica,  OŠ ‘Dušan Korać’ u Bijelom Polju, OŠ ‘Salko Aljković’ Pljevlja, Srednja elektro tehnička škola ‘Vaso Aligrudić’ Podgorica, Gimnazija ‘Petar I Petrović Njegoš Danilovgrad Podgorica'”, dodaje ona.

Popovuć ističe da se i jedan od devet prijedloga za razrešenje direktora odnosi se i na direktoricu OŠ “Dušan Korać”u Bijelom Polju Fatimu Mehović protiv koje je i CGO dobio više prijava zbog zloupotrebe službenog položaja i mobinga nad zaposlenima, nedozvoljenog zapošljavanja.

“Takođe, i Državna revizorska institucija je na svom sajtu objavila Izvještaj o reviziji projekta ‘Uloga medija u prevenciji zloupotreba droga među učeničkom populacijom’ realizovanog od strane OŠ ‘Dušan Korać’ Bijelo Polje. Revizijom pravilnosti utrošenih sredstava i sprovedenih aktivnosti vezanih za ovaj projekat, utvrđeno je da OŠ ‘Dušan Korać’ iz Bijelog Polja, kao korisnik sredstava, nije u svim materijalno značajnim aspektima uskladila finansijske i poslovne aktivnosti sa propisima i u skladu sa tim revizori su izrazili negativno mišljenje. No, ni ovo sve nije izgleda dovoljno da Mehović bude razriješena jer je i danas direktorica te škole”, kazala je ona.

Popović naglašava da je od devet dostavljenih predloga za razrešenje direktora do promjene direktora došlo je samo u  Srednjoj stručnoj školi u Rožajama u prethodne dvije godine, a da li je došlo do isteka mandata tadašnjeg direktora ili je on razriješen dužnosti CGO nije imao uvida.

CGO smatra da ovakvim odlaganjima izvršenja i postupanja po donijetim aktima nadležno Ministarstvo pokazuje obesmišljava rad Prosvjetne inspekcije samo zato što se nekom nalazi ne dopadaju, a posljedično se degradiraju prosvjetni inspektori koji rade shodno zakonu i utvrđuju kršenja zakona.

“Nepostupanje ministra po izvršnim aktima daje upravo direktorima koji zakon krše osjećaj zaštićenosti i superiornosti, ohrabruje i njih i sve ostale koji imaju takvu vrstu zaštite da  vrše zloupotrebe. Sve ovo snažno podržava višegodišnje zalaganje CGO-a da se promijeni Zakon u dijelu izbora i razriješenja direktora kako bi se izbjeglo diskreciono kadrovsko odlučivanje, ali i uspostavio veći stepen odgovornosti samih direktora ustanova obrazovanja”, smatra Popović.

CGO ponovo poziva nadležnog ministra da razmori sve prijedloge za razriješenje direktora podnešene od strane Prosvjetne inspekcije, kao i CGO inicijativu i da postupi hitno po istima.

Send this to a friend