Društvo

Civilni sektor poziva Skupštinu da vrati Đurovića u Savjet RTCG

Goran Đurović

Predstavnici civilnog sektora pozdravili su odluku Osnovnog suda u Podgorici kojom se nalaže Skupštini Crne Gore da u roku od osam dana Gorana Đurovića vrati na mjesto člana Savjeta RTCG, do okončanja sudskog postupka a kako bi se spriječile posljedice koje se kasnije ne mogu ispraviti.

“Mi smo i ranije ukazivali na nezakonitu smjenu Gorana Đurovića od strane Skupštine Crne Gore. Ovakvo postupanje Osnovnog suda vraća nadu da sudska zaštita može biti djelotvorna i da se građani i građanke mogu zaštiti od nezakonitih odluka Skupštine. Odluke poslanika o pojedinačnim pravima moraju biti predmetom sudske zaštite, jer praksa pokazuje da se poslanici u odlučivanju o tim pravima vode isključivo partijskom direktivom a ne poštovanjem zakona. Od takvog djelovanja poslanika građani i građanke moraju imati zaštitu upravo od strane nezavisnog pravosuđa”, naveli su u zajedničkom saopštenju  Ana Novaković, izvršna direktorka, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Daliborka Uljarević, izvršna direktorka, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Stevo Muk, predsjednik UO, Institut alternativa (IA) i Zlatko Vujović, predsjednik UO, Centar za monitoring i istraživanja (CEMI).

Oni su naglasili da očekujeu da Skupština Crne Gore postupi po rješenju Osnovnog suda i da vrati Gorana Đurovića u članstvo Savjeta do konačne odluke.

“To bi bio i važan korak u procesu ispravljanja prethodnih nezakonitih radnji Skupštine Crne Gore prema Goranu Đuroviću i zaustavljanja urušavanja kredibiliteta najviše zakonodavne ustanove”, stoji u saopštenju.

Send this to a friend