Društvo Prvi put u našoj zemlji

Crna Gora dobila Udruženje infektologa

Infektolozi Crne Gore prvi put su osnovali svoje Udruženje, koje od 17. do 20. oktobra ove godine, organizuje Kongres infektologa Jugoistočne Evrope, u Budvi.

Kongres će okupiti oko 200 učesnika, eminentnih stručnjaka iz više od 20 država svijeta.

Tema je iz široke palete ozbilnjih infektivnih bolesti, počevši od respiratornih i infekcija urinarnog trakta, pa do hepatitisa C, sa novom terapijom i HIV infekcija, kazao je za Skala radio kazao Aleksandar Zekić, infektolog u kotorskoj Opštoj bolnici.

“Poseban osvrt biće dat na gljivične infekcije kod imuno kompromitovanih osoba, a biće zastupljena i nova oblast bioterorizam, o čemu u svijetu mnogi infektolozi rade naučne radova”, objašnjava on.

Zekić kaže da grip više nije bezazlena bolest i da posljednjih godina nosi živote.

“Virusi mutiraju i bolest je veoma ozbiljna, a imunizacija obavezna, pogotovu za rizičnu populaciju”, dodao je on.

Poserbno je apostrofirao važnost ove oblasti medicine.

U kotorskoj Opštoj bolnici iz godine u godinu, posebno za vrijeme turističke sezone sve je veći broj pacijenata.

U špicu sezone ove godine na infektivnom odjeljenju hospitalizovano je preko 100 pacijenata, samo što se tiče crijevnih infekcija.

“Infektivno odjeljenje već dugo radi u neuslovnom prostoru koje nije na sretnom mjestu i graniči se sa internim odjeljenjem, a isti je ulaz sa ginekološkim, to ne zadovoljava savremene standarde. Šefica odjeljenja Knežević se istinski i svojski trudila i dalje nastoji da riješi ovaj, ne mali problem. Ne znam na koje sve adrese smo slali urgencije o potrebi da se povede računa o infektologiji, infektivnom odjeljenju u Kotoru, jer je ovaj grad jedna od ulaznih kapija našeg turizma i ogledalo naše države. Infektološko odjeljenje ima četiri sobe sa 11 ležaja i jednim kupatilom koje koriste pacijenti, što im predstavlja problem, ali se ni ljekarsko osoblje ne osjeća dobro u takvim ulovima”, navodi Zekić.

Menadžment bolnice, na čelu sa direktorom, je veoma zainteresovan da se ovakvo stanje promijeni i riješi ovaj problem i obezbijede sredstva za moderno, pravo infektivno odjeljenje.

Kadrovski sada na ovom odjeljenju radi iskusna Knežević i Zekić, četiri sestre sa iskustvom i radnica, pa je to sada stručna ekipa koja timski, besprekorno funkcioniše.

“Osnovni cilj je da ovo odjeljenje samo bude uslovno”, kazao je Zekić.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
veki
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
veki
Gost
veki

udruženje fizioterapeuta sad infektologa, koje nam udruženje još treba

Send this to a friend