Društvo

Crna Gora sa međunarodnim organizacijama radi na mobilizaciji sredstava za pomoć izbjeglim licima iz Ukrajine i Rusije

Foto: Ministarstvo zdravlja

Crna Gora se suočava sa značajnim brojem izbjeglica sa teritorije Ukrajine, a u poslednje vrijeme i Rusije, što zahtijava dodatni angažman institucija, međunarodnih partnera i organizacija, ali i svih činilica društva kako bi ova lica imala adekvatan tretman u Crnoj Gori, a posebno dostupnu zdravstvenu zaštitu.

To je saopšteno tokom sastanka ministra zdravlja Dragoslava Šćekića, šefa Kancelarije Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Crnoj Gori (UNHCR) Žana Iva Bušardija i šefice Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, Mine Brajović.

Sagovornici su se, kako je saopšteno iz tog resora, saglasili da Crna Gora preduzima sve aktivnosti za nesmetan prihvat i boravak izbjeglih lica sa teritorija Ukrajine i Rusije, ali i da je neophodno dodatno uložiti napore kako bi i u narednom periodu u potpunosti bile ispoštovane sve potrebe koje zahtijava ovaj specifičan momenat posebno imajući u vidu činjenicu da nastupaju hladniji mjeseci koji mogu donijeti dodatne neizvjesnosti.

“Zdravstveni sistem, u skladu sa raspoloživim sredstvima i mogućnostima, pruža neophodnu zdravstvenu njegu svim licima koja imaju status izbjeglica a koja su se obratila za pomoć zdravstvenom sistemu”, kazao je Šćekić  dodajući i da se u narednom periodu mora uraditi ozbiljna analiza svih stanja i potreba koja podrazumijevaju medicinski angažman i zbrinjavanje kako bi i finansijska sredstva bila obezbijeđena na pravi način.

”Domaćinski se odnosimo prema ljudima koji traže pomoć, kako našem domicilnom stanovništvu, tako jesmo i nastavićemo da pružamo zdravstvenu zaštitu i izbjeglim licima. Ipak, moramo imati na umu osjetljiv finansijski momenat gdje ne smijemo dozvoliti da ”skliznemo” u bilo kakvu vrstu populizma i obećanja bez pokrića. Vlada Crne Gore se s posebnim snzibilitetom i brigom odnosi prema ovom pitanju i taj kurs se neće mijenjati. Raduje činjenica da su i međunarodni partneri zainteresovani da pomognu jer samo zajednička i udružena briga i rad mogu nas odvesti do krajnjeg cilja, a to je , u ovom slučaju, adekvatna zdravstvena zaštita za sva lica na teritoriji Crne Gore”, poručio je Šćekić.

Na sastanku je saopšteno da je od početka ratnih sukoba u Ukrajini kroz Crnu Goru prošlo oko 60.000 izbjeglica iz te zemlje, a da se u svakom trenutku njih oko 15 000 nalazi u našoj zemlji i da ovaj podatak svakako mora biti podsticaj za angažman kako institucija tako i zajednice u cjelinu.

Send this to a friend