Društvo Istraživanje CEDEM-a

Crnogorci se najviše distanciraju od Roma, a skoro nimalo od Srba

Najveći stepen etničkog distanciranja Crnogorci iskazuju prema Romima, nešto manje prema Albancima, još niže prema Hrvatima, a gotovo da nimalo ne iskazuju distancu prema Srbima, pokazalo je istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

Metodolog CEDEM-a Miloš Bešić kazao je da podaci ukazuju da se Crnogorci u veoma maloj mjeri distanciraju u odnosu na Srbe, tačnije, Crnogorci gotovo da nimalo ne iskazuju distancu prema Srbima.

“Ukoliko se pogleda tabela ukupnog međuetničkog distanciranja, može se vidjeti da je najosetljiviji ajtem „da ima rukovodeći položaj u mojoj državi“, što će reći da najvećim dijelom i ova minimalna distanca koju iskazuju Crnogorci prema Srbima, u suštini, nije etnička već je politička“, rekao je Bešić.

On je naveo da najveći stepen distanciranja Crnogorci iskazuju prema Romima, značajno niže prema Albancima, te još niže prema Hrvatima.

„Pripadnici ove etničke grupacije iskazuju najniži nivo distanciranja (osim kada je riječ prema Srbima) u odnosu na Bošnjake odnosno Muslimane“, dodao je Bešić.

On je kazao da jednako, kao što su izmjerili da gotovo da nema distance koju iskazuju Crnogorci prema Srbima, važi i obrnuto, tj. Srbi gotovo da nemaju distancu prema Crnogorcima.

„Opet, kao i u prethodnom slučaju, najosetljiviji ajtem je „da ima rukovodeći položaj u mojoj državi“. Drugim riječima, i distanca koju iskazuju Srbi prema Crnogorcima, u najvećoj je mjeri politička, a ne etnička. No, Srbi iskazuju, komparativno, značajno viši nivo distanciranja u odnosu na pripadnike ostalih etničkih grupacija u poređenju sa Crnogorcima“, rekao je Bešić.

On je kazao da najveći stepen distanciranja oni koji se etnički izjašnjavaju kao Srbi iskazuju prema Albancima, a zatim prema Romima.

„No, visoke vrijednosti mjerimo i kada je riječ o distanciranju prema Hrvatima, a nešto niže, iako još uvek komparativno visoke, kada je riječ o distanciranju prema Bošnjacima i Muslimanima“, naveo je Bešić.

On je kazao da podaci ukazuju da gotovo nema distance između Bošnjaka i Muslimana, pojašnjavajući da je to razumljivo imajući u vidu da je etnički ovdje riječ o jednoj istoj grupi.

„Bošnjaci najveći stepen distanciranja iskazuju u odnosu na Rome, a zatim u odnosu na Albance, te u odnosu na Hrvate. Distanca koju iskazuju Bošnjaci u odnosu na Srbe, značajno je niža, a još je niža distanca u odnosu na Crnogorce“, rekao je Bešić.

On je kazao da rezultati mjerenja distance koju iskazuju Muslimani prema pripadnicima svih ostalih grupa gotovo je identična, kao i kada je riječ distanci koju iskazuju Bošnjaci.

„Opet, razlog je taj što je ovdje riječ o etnički identičnoj grupi. Dakle, najviši stepen distanciranja je u odnosu na Rome, zatim slijede Hrvati, te Albanci, dok je distanca značajno niža prema Srbima, a najniža prema Crnogorcima. Jednako kao što gotovo nimalo Bošnjaci ne iskazuju distancu prema Muslimanima, važi i obrnuto, gotovo da nemamo distancu Muslimana prema Bošnjacima“, kazao je Bešić.

On je rekao da Albanci najveći stepen distanciranja iskazuju prema Romima.

„Distanca je značajno niža u odnosu na pripadnike svih ostalih grupa. Komparativno, nakon distance prema Romima, najviši stepen distanciranja Albanci iskazuju prema Srbima, te prema Bošnjacima i Muslimanima, a najniži stepen distanciranja pripadnici ove etničke grupacije iskazuju prema Crnogorcima“, naveo je Bešić.

On je rekao da su prvi put u istraživanju imali dovoljan broj Roma, što omogućava da se mjeri stepen distanciranja pripadnika te etničke zajednice prema svim drugim etničkim grupama.

„Podaci su indikativni i oni ukazuju da se Romi u najvećem stepenu distanciraju prema Hrvatima i Albancima. Zatim, slijedi distanca prema Srbima, dok je distanca prema Crnogorcima i Bošnjacima veoma niska, dok prema Muslimanima gotovo da nema distance. Podaci ukazuju da je naveći stepen ukupnog etničkog distanciranja prema Romima, zatim prema Hrvatima i Albancima, te prema Bošnjacima i Muslimanima, a na kraju prema Srbima i Crnogorcima“, naveo je Bešić.

Prema njegovim riječima, kada se uporedi stepen distanciranja pripadnika različitih etničkih grupacija, u ovoj godini najveći stepen distanciranja iskazuju Srbi, slijede Bošnjaci i Muslimani, te Albanci, a najniži stepen distanciranja u odnosu na ostale se mjeri kod Crnogoraca.

„Podaci ukazuju da je, generalno, stepen distanciranja 2007. godine bio veoma visok, te da se vremenom smanjivao. No, možemo uočiti da je, sa izuzetkom 2018. godine, generalno stepen distanciranja koji Srbi iskazuju u odnosu na sve ostale grupe najviši. Konačno, 2018. godine, najviši stepen distanciranja iskazivali su Albanci, da bi se stepen distanciranja koji iskazuju pripadnici ove etničke grupacije značajno opao u posljednjem istraživanju“, kazao je Bešić.

Govoreći o trendu međuetničke distance na nivou čitavog uzorka za sve periode prema svim grupama Bešić je rekao da podaci ukazuju da je distanca 2007. godine bila na najvišem nivou.

„Zatim je uslijedio značajan pad 2013. godine, da bi uslijedio rast 2018. godine, da bi, konačno, distanca koju mjerimo poslednjim istraživanjem (2019. godine), bila na približno istom nivou kao prethodne godine“, rekao je Bešić.

Direktorica CEDEM-a Milena Bešić kazala je da su istraživanjem definisali set prava koje manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice treba da ostvaruju.

„Na osnovu važećih Vladinih dokumenata, prije svega Strategije manjinske politike, generisali smo deset ključnih prava koja su bila predmet istraživanja. U istraživanju su, za svako od navedenih prava, ispitanici odgovarali u kojoj mjeri se ova prava poštuju koristeći četvorostepenu Likertovu ljestvicu procjene“, pojasnila je Bešić.

Takođe, kazala je da podaci ukazuju na relativno male razlike, kada je riječ o procjeni ostvarenih prava.

„Komparativno, u najvećoj mjeri su, po ocjeni građana, ostvarena prava kada je riječ o opštoj upotrebi maternjeg jezika, a u najmanjoj mjeri kada je riječ o pravu na ravnopravnost pri zapošljavanju“, navela je Bešić.

Ona je kazala da je procjena građana Crne Gore da su danas prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u nešto manjoj mjeri ostvarena nego što je to bio slučaj 2018. godine.

„Interesantno je da Bošnjaci i Muslimani najpozitivnije ocjenjuju ostvarivanje svih prava, više čak u odnosu i na Crnogorce. Vrijednosti za Srbe su značajno niže od onih koje mjerimo kod Crnogoraca, a kada je riječ o Romima, posebno negativno su pripadnici ove etničke zajednice ocijenili pravo na političko organizovanje i pravo na borbu protiv etničke diskriminacije“, rekao je Bešić.

Prema njenim riječima, podaci ukazuju da oni koji se izjašnjavaju kao Srbi i Albanci u najvećoj mjeri smatraju da prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica nisu ostvarena.

Generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Leon Đokaj, kazao je da su ovakva i slična istraživanja značajna za mjerenje postignuća u procesima demokratizacije društva, kao i za, kako je naveo, same institucije u kreiranju politika i strategija sa ciljem unapređenja i zaštite prava manjinskih naroda”.

„Usvojena strateška dokumenta, kao što je Strategija manjinske politike 2019-2023. i Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020. su čvrst garant opreijeljenosti Vlade Crne Gore da pitanjima zaštite i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica prilazi s punom pažnjom i odgovornošću“, rekao je Đokaj.

On je podsjetio da je u prošloj godini odobrena raspodjela sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u iznosu 161.453,83 eura.

„Po Javnom konkursu za unapređenje položaja pripadnika/ca Romske i Egipćanske zajednice bilo je opredijeljena 131 hiljada eura, a konkursom koji je u toku u ovoj godini sektorskom analizom za ove dvije oblasti su namijenjena sredstva preko pola miliona eura, odnosno ista su povećana sa preko 200 hiljada eura“, rekao je Đokaj.

144

avatar
1000
49
95
0
 
100
RauliomijonTomosStara PodgoricaUzvikUpitnkovic
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
UzvikUpitnkovic
Gost
UzvikUpitnkovic

A da vidimo ovaj ajtem…
Smiju li se pariti medjusobno ove grupacije?

Danko
Gost
Danko

Hmmm da vidimo . Ova organizacija je poznata po istini i po tome da ne iznosi podatke koji odgovaraju vlasti ( M.Dj). Nista! Onda mora da je i ovo istina.

Morpheus
Gost
Morpheus

Cedem htio da uvali novi istrazivanje da skrene paznju javnosti ali ih DK nadglasao

Dejo varala bi
Gost
Dejo varala bi

Radoman nemoj me prevariti odmah.

Mimama
Gost
Mimama

Meni su Romi i Srbi isto

Orangutan Srba
Gost
Orangutan Srba

I ja sam Srbin

Raulio
Gost
Raulio

I meni Crnogorci i Romi isto, isto se distanciram.

Окле
Gost
Окле

Не знам зашто мо админ упорно брише коментаре, кад никог не вријеђам и амо говорим истину. Ако кажем да сам упознао два Хрвата, одвојено, али је поента била иста. Кад им кажем да сам Србин (пошто виде да сам из ЦГ по начину говора), оба су ми одговорила, “знаш и мој отац је био Србин”, један је из Мостара а… Više »

Gen. Dukljanin
Gost
Gen. Dukljanin

Ma šta nam napriča! Imaš li neki dokaz za to ili da ti vjerujemo na riječ kao dr Dušku Kneževiću?😀 I šta je poenta priče? Znamo već- i Adam i Eva su bili Srbi, i Platon i Aristotel i Ramzes II.. koja je to bolest, nema vam lijeka!

Tomos
Gost
Tomos

A ja sam upoznao dosta roma iz srbije koji se čak i prezivaju kao srbi ( Jovanović, Kostić, Miličić…) i oni tvrde da su srbi.

mijon
Gost
mijon

Ne brišu ti oni komentare hajvanu, nego dobijaš previše minusa za ovu izmišljotinu pa ti se komentar sam izbriše

EtnoSelo
Gost
EtnoSelo

Dzaba sva upinjanja da se vestacki stvore dve etnicke celine od Srba i Crnigoraca.

Misi
Gost
Misi

Nemaš ti pojma. Nastavi čitanje bajki.

Burin
Gost
Burin

Distanciram se od svih primitivaca, a rado prihvatam sve normalne ljude. Nacije i religije su i tako vještačke i izmišljene.

PraviCG
Gost
PraviCG

Pridruzujem se!

Car🇷🇺Romanov
Gost
Car🇷🇺Romanov

Srbi kao Srbi, misle da su specijalni. A oni koji su umislili da su Srbi, oni su stvarno specijalni. Najviše su se distancirali od mozga.

Haris
Gost
Haris

Zar Romi i srbi nijesu isto, u školi smo učili da je to jedno isto, samo drugo pakovanje.

Kkkk
Gost
Kkkk

A ko su muslimani? Ako ste postojali na Balkanu u vrijeme Kosovskoga boja sto se ne pridruziste Muratu?? Ili 1360 i neke niste ni postojali???

Niki
Gost
Niki

Možda i nijesu Romi 100% procenata, moguće da je 600 godina pod Turcima ostavilo genetskih tragova.

Pravoslavac
Gost
Pravoslavac

to to, pa psle srbi krivi😉

Niki
Gost
Niki

Znam srbi navijači crvene zvijezde su Cigani, je li to isto kao Romi??

PraviCG
Gost
PraviCG

Hahahahahahahahah,gasi interneeeet hahahahaha

Окле
Gost
Окле

Ето Харис нашао да брани Монтенегрине. Харисе, срећо ресетуј се на фабричке поставје па да причамо.

Srbi su Turci
Gost
Srbi su Turci

Srbi-romi isto potpuno čast izuzecima što su turskog porijekla.drzi se romu

Djordje
Gost
Djordje

Kakav naslov,nema sto. Sad bi trebalo da svatimo da se distanciramo sami od sebe?

relja
Gost
relja

nema vise pisanja, stiglo naredjenje

Kkkk
Gost
Kkkk

Kako to nas poharase ljudi a veoma blizu u gradu Trebinju spomenik da citiram (manje vise) slavnoj oslobodilackoj vojsci Srbije godina cini mi se 1908??usred srpskog krvolocnog starog grada Trebinja stoji dzamija?? A kako to kad su krvolocni sto je ne srusise??

Valentin
Gost
Valentin

U Trebinju u Starom gradu stoje dvije dzamije. Pocetkom rata devedesetih su obje minirane. Prije desetak godina su obnovljene uz veliko negodovanje Srba.

Kkkk
Gost
Kkkk

Od 1953 godine kako pisete 87 posto Crnogoraca a 1.8 posto Srba.. Crkvu nemate a 1.8 posto vam stalno pravi probleme… A kako to

ron.de.jeremy
Gost
ron.de.jeremy

Kakav naslov i nakaradno istraživanje. Za ovo se dobijaju pare… bolje da ste neko dijete poslali na liječenje

Send this to a friend