Društvo

Crnogorci se sve manje liječe u Srbiji, a više u Turskoj

Ilustracija

Državljani Crne Gore sve se više liječe u Turskoj, a sve manje u zdravstvenim ustanovama u Srbiji sa kojima Fond za zdravstveno osiguranje naše zemlje ima zaključen ugovor koji je stupio na snagu u septembru 2017. godine.

“U prošloj godini na liječenje, kontrolu i dijagnostiku u zdravstvene ustanove u Srbiji upućeno je 4.196 crnogorskih osiguranika što je za 5,83 odsto ili za 260 osiguranika manje u odnosu na prethodnu godinu. Kontrolu  je obavilo 1.059 osiguranika što je za 47 osiguranika ili za 4,25 odsto manje, dok je na dijagnostičke pretrage upućeno je 709 osiguranika ili za 16 osiguranika manje nego u 2016. godini, što predstavlja smanjenje od 2,21 odsto”, saopšteno je za CdM iz Fonda za zdravstveno osiguranje.

Broj upućenih osiguranika na liječenje, kontrolu i dijagnostiku u Srbiji u periodu od 2005. do 2017. godine pokazuje sljedeći grafik:

Naredni grafik prikazuje broj upućenih osiguranika na liječenje, kontrolu i dijagnostiku u Srbiji po opštinama.

Sa kojim zdravstvenim ustanovama u Srbiji Crna Gora ima zaključene ugovore

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ima zaključene ugovore sa više ustanova u Srbiji i to su: Klinički centar Srbije-Beograd, Vojnomedicinska akademija-Beograd, IKB Dedinje-Beograd, Ginekološko akušerska klinika Narodni front-Beograd, KBC Zvezdara-Beograd, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije-Beograd, Institutza zdravstvenu zaštitu majke i djeteta Srbije-Beograd, Univerzitetska dječija klinika- Beograd, Institut za neonatologiju-Beograd, Klinički centar-Kragujevac, Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlijezde i bolesti metabolizma Čigota-Zlatibor, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo-Beograd, Institut za reumatologij-Beograd, Institut za transfuziju krvi-Beograd, Klinika za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu-Beograd, Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku-Beograd, Stomatološki fakultet-Beograd, Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora-Beograd, Medicina očne protetike MB Gamma Trade-Beograd, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica-Beograd, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju-Beograd i Institut za plućne bolesti Vojvodine-Sremska Kamenica.

Kako do liječenja na VMA

“Državljani Crne Gore u skladu sa potpisanim ugovorom sa Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore na liječenje u VMA (Vojno medicinskoj akademiji) mogu doći uz adekvatan uput nadležne zdravstvene ustanove i u tom slučaju troškove liječenja snosi Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Takođe, državljani Crne Gore na liječenje mogu doći i na lični zahtjev, ali tada sami snose troškove liječenja prema važećem cjenovniku VMA za sve građane”, saopšteno je za CdM iz VMA.

Na pregled koji prethodi eventualnom daljem liječenju pacijenti donose ovjeren uput ukoliko ga posjeduju, kao i dosadašnju medicinsku dokumentaciju.

“Na osnovu Pravilnika o načinu i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje van Crne Gore, nalaz i mišljenje donosi prvostepena ljekarska komisija u filijali Fonda (Ljekarska komisija) i Prvostepenoj ljekarskoj komisija u Centrali Fonda (Komisija za liječenje u inostranstvu)”, saopšteno je za CdM iz crnogorskog Fonda za zdravstveno osiguranje.

Liječenje Crnogoraca u inostranstvu 

Ljekarska komisija Crne Gore donosi nalaz i mišljenje ukoliko se predlaže upućivanje u zdravstvenu ustanovu u inostranstvu sa kojom Fond ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga.

U tabeli je prikazan broj upućenih na liječenje, kontrolu i dijagnostiku po pojedinim državama u posljednjoj godini:

Komisija za liječenje u inostranstvu donosi nalaz i mišljenje ukoliko se predlaže upućivanje u zdravstvenu ustanovu sa kojom Fond nema zaključen ugovor o pružanju zdravstavenih usluga, ukoliko se predlaže upućivanje u zdravstvenu ustanovu sa kojom Fond ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga koje se ne pružaju na osnovu uputnice, već na osnovu rješenja Fonda i ukoliko se predlaže upućivanje u zdravstvenu ustanovu države sa kojom Crna Gora ima zaključen ugovor o socijalnom osiguranju, koji predviđa mogućnost upućivanja osiguranika jedne države na liječenje u drugu državu.

Osiguranik, kako su objasnili iz Fonda, uz zahtjev za upućivanje na liječenje u inostarnstvu, podnosi predlog konzilijuma doktora KCCG i to: konzilijuma za liječenje u inostranstvu osiguranika do 18 godina i konzilijuma za liječenje u inostranstvu osiguranih lica starijih od 18
godina.

Od 476 izdatih uputa za liječenje, kontrolu i dijagnostičke procedure u zdravstvene ustanove u inostranstvu, 235 uputa ili 49 odsto odnosi se na zdravstvene ustanove u Tursku, 86 ili 18 odsto u Hrvatsku, 44 ili devet odsto u Njemačku, 25 ili 5,2 odsto u Republiku Srpsku, 16 ili 3, odsto u Sloveniju, koliko je upućeno i u Srbiju, a 54 ili 11,3 odsto je upućeno u zdravstvene ustanove u ostale države.

U 2017. godini na liječenje u inostranstvo odobreno je 476 uputa osiguranicima Fonda od čega 117 za liječenje, 68 za kontrolne preglede i 291 uput za dijagnostičke procedure.

Od 117 uputa izdatih za liječenje najviše uputa je odobreno za liječenje u Tursku.

Izdaci za liječenje u inostranstvu (bez Srbije)

Za liječenje u inostranstvu, po konačnom obračunu, u prethodnoj godini utrošeno je 3.759.490 eura što je više za 1.655.985 eura ili za 78 odsto više u odnosu na godinu prije. Ukupna sredstva za liječenje, putne troškove i dnevnice data su u sljedećoj tabeli:

Ukupni izdaci za liječenje osiguranih lica u inostranstvo (sa putnim troškovima i dnevnicama u prošloj godini iznose 3.988.105 eura i viši su za 1.667.691 eura ili za 71,8 odsto. Izdvojena sredstva za putne troškove i dnevnice veća su za 12 hiljada eura u prošloj godini u odnosu na prethodnu  godinu.

B. Marković

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend