Društvo

Crveni krst Crne Gore obilježio Svjetski dan izbjeglica

Foto: Crveni krst Crne Gore

Crveni krst Crne Gore je sinoć u Podgoričkom parku u partnerstvu sa UNHCR-om upriličio događaj povodom Svjetskog dana izbjeglica u Crnoj Gori.

Ovaj dan je, kako je saopšteno, bio posvećen djeci – kako djeci tražiocima azila, djeci koja su u procesu integracije, djeci izbjeglicama tako i djeci iz Crne Gore koja su sada njihovi domaćini i prijatelji.

Generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak, se na početku obratila prisutnima i istakla da je potraga za sigurnošću ljudsko pravo.

“Nema dileme: potraga za sigurnošću je ljudsko pravo. Odakle god da dolaze, ljudi koji su primorani da bježe, moraju biti dobrodošli”, vrijeme za jačanje empatije i razumijevanja prema njihovoj nevolji, prepoznavanje otpornosti izbjeglica u ponovnoj izgradnji njihovih života i različitih doprinosa koje daju zajednicama i društvima u kojima su se našli”, kazala je Dubak.

Dubak je dodala da Crveni krst Crne Gore aktivnosti pružanja psihosocijalne podrške, podrške pri ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, pristup obrazovanju, učenja jezika, osnaživanja za samozapošljavanje, kao i pristup tržištu rada kao jednu od najznačajnijih komponenti inkluzije i osamostaljivanja sprovodi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore i u partnerstvu sa UNHCR-om, UNICEF-om, Švajcarskim i Italijanskim Crvenim krstom, Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i Međunarodnom federacijom Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

“Crveni krst Crne Gore je stava da je brz i inkluzivan pristup ovim osnovnim pravima i uslugama ključan je za obezbjeđivanje osjećaja dobrodošlice i sigurnosti. Takođe je posebno korisno za promovisanje aktivne integracije i doprinos životu zajednice u društvima u kojima se trenutno nalaze”, dodaju iz Organizacije.

Šef predstavništva UNHCR-a u Crnoj Gori, Žan Iv Bušardi, je u svom obraćanju kazao da je kolektivna odgovornost obezbjeđivanje utočišta ljudima koji su bili prinuđeni da napuste svoje zemlje, ali da je “isto tako odgovornost svih nas obezbijediti im mogućnost da ponovo izgrade svoje živote”.

Bušardi je, kako se navodi, istakao ulogu Crvenog krsta Crne Gore kada je riječ o pomoći u vidu medicinskih asistencija, pristupa obrazovanju, pronalasku zaposlenja i pružanju psihosocijalne podrške.

“I ne zaboravimo – bilo ko, bilo gdje, bilo kada – svako ima pravo da traži sigurnost”, poručuju iz Crvenog krsta.

Send this to a friend