Društvo

CSA će sarađivati i sa Irancima

Predsjednici asocijacija, prof. dr Duško Bjelica i prof. dr Ali Reza Amani, usaglasili su ciljeve zajedničkog djelovanja za naredni petogodišnji period u vidu razmjene institucionalnih članova, predavača i diskusionih foruma, zajedničkih istraživanja, suorganizacije i učešća na zajedničkim predavanjima, seminarima i konferencijama, razmjene akademskog materijala i kooperacije o najvažnijim akademskim pitanjima.

“Obije organizacije imaju bogato iskustvo u organizaciji naučnih konferencija i razvoju naučnih časopisa. Crnogorska sportska akademija izdaje naučni časopis „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“, dok Azijska asocijacija za sportske nauke i vježbanje izdaje “Annals of Applied Sport Science” i “International Journal of Applied Exercise Physiology”. Sva tri časopisa su indeksirana u prestižnoj bazi ESCI (WOS Core Collection by Thomson Reuters), gdje vidim najveći naučni doprinos koji možemo ostvariti”, kazao je prof. dr Duško Bjelica.

Crnogorski predstavnici, prof. dr Duško Bjelica i doc. Dr Stevo Popović, imenovani su za članove uredništva časopisa “Annals of Applied Sport Science”, a u časopisu “Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine” recipročno prof. dr Seyed Morteza Tayebi i prof. dr Rasoul Eslami, dok su specijalne pozivnice poslate na adresu Iranaca za učešće na 14. međunarodnoj naučnoj konferenciji “Transformacioni procesi u sportu” koja će biti organizovana u Budvi od 30. marta do 2. aprila 2017. godine.

Send this to a friend