Društvo

DANU traži nove članove

dukljanska-akademija-nauka-i-umjetnosti.jpg

DANU će primiti po tri vanredna i dva dopisna  člana u odjeljenjima jezika i književnosti, društvenih nauka, umjetnosti, te prirodno-matematičkih i tehničkih nauka.

“Za redovnog člana DANU odjeljenja dodatno se mogu predložiti naučnici ili umjetnici koji su crnogorski državljani, sa prebivalištem u Crnoj Gori, a čiji rezultati u naučnom ili umjetničkom stvaralaštvu imaju izuzetan značaj za crnogorsku nauku i umjetnost”, precizira se u saopštenju.

Kandidate mogu predlagati institucije i društva nauke i umjetnosti, visoke prosvjetne ustanove i srodne organizacije, kao i redovni članovi  DANU. 

Predlagači kandidata su dužni da uz recenziju dostave saglasnost kandidata, bio-bibliografiju, spisak važnijih publikovanih radova iz oblasti nauke i umjetnosti, odnosno popis samostalnih izložbi, muzičkih i pozorišnih izvedbi. 

“DANU će izabrati počasne i inostrane članove, istaknute stvaraoce iz Evrope i svijeta, koji doprinose ugledu Crne Gore i njene multikulture”, dodaje se u saopštenju.

Oglas je otvoren 45 dana od njegove najave u medijima. Konačnu odluku o izboru kandidata donosi Izborna Skupština DANU, a rezultati će biti objavljeni u roku od dva mjeseca od dana zaključenja oglasa. 

Send this to a friend