Društvo

Deponija da podstakne interesovanje slovačkih privrednika

Izvršni direktor gradskog preduzeća Deponija Arsenije Boljević razgovarao je juče sa delegacijom Slovačke, koju je predvodio ambasador te države u Crnoj Gori Roman Hlobenj.

Boljević je predstavio potencijale preduzeća “Deponija” koji omogućavaju i uključivanje slovačkih investitora u proširenje poslova iz sektora deponovanja komunalnog otpada.

Istaknuta je spremnost da se kroz dalju prezentaciju Deponija podstakne interesovanje slovačkih privrednika za uključivanje savremenih tehnologija na poslovima tretmana automobilskih guma, zelenog otpada i proizvodnje električne energije iz biogasa.

Ambasador Hlobenj je naglasio da je veoma zadovoljan onim što je vidio u toku obilaska preduzeća „Deponija“  te da su procesi vezani za tretman komunalnog otpada na nivou zemalja EU.

Iskazao je očekivanje da će u skoroj perspektivi uvođenjem primarne selekcije otpada poslovi koje ovo preduzeće obavlja dodatno dobiti na značaju, a da će prihodi koje ostvaruje od sakupljanja i selekcije sekundarnih sirovina dostići nivo koji imaju slična preduzeća u Slovačkoj.

Send this to a friend