Društvo

Djelovi više opština u ponedjeljak i utorak bez struje

Ilustracija

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 29. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak, dio ul. Raka Mugoše, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, Brežine, dio Zagoriča oko groblja, ul. 18 jula i dio Dalmatinske ulice, ul. Rusa Radulovića, Lička ulica, ul. Đure Daničića, ul. Branka Deletića i dio grada oko OŠ Savo Pejanović.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Donji Zagarač i Crvena Paprat.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda;

– u terminu od 08 do 18 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Obzovica, Pačarađe, Ugnji, Golijan, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Gluhi Do, Prekornica i Drenov Do;

– u terminu od 08 do 13 sati – Lipa Dobrska.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Šljeme Koprivačko, Pišteta, ul. Nikole Tesle, Staro Pazarište i ul. Serdara Šćepana;

– u terminu od 08:15 do 15 sati – Jasenovo Polje;

– u terminu od 08 do 17 sati: Glibavac, Rastovac, dio Gornjeg Polja i Šćepan Polje;

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 17 sati – područje ušća Sutorine;

– u terminu od 08 do 09 sati: Kobila, Njivice, Njivički Put, Sutorina oko “VOLI” marketa (kratkotrajni prekidi u napajanju);

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati – Igalo (područje oko dječijeg vrtića na Šištetu).

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Stari Grad, Trg od oružja, područje oko hotela “Vardar”, “Marija” i “Astorija” (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 10 do 13 sati: Grbalj, Pelinska Rudina i dio Šišića;

– u terminu od 08 do 17 sati – Krivošije i Dragalj;

– u terminu od 09 do 13 sati: Stari Grad, zgrada Opštine, Centar za kulturu i korisnici u blizini;

Budva

– u terminu od 08 do 18 sati: dio naselja Rafailovići u blizini mosta u Rafailovićima, Turistička ulica i dio naselja Rafailovići uz obalu;

– u terminu od 08 do 15 sati – Donji Pobori.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati – Mandarići i Čeluga (ispod bolnice, oko crkve i Rolomonta) – naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta;

– u terminu od 09 do 17 sati: Kaptaža Čanj, Liše Potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad;

– u terminu od 09:30 do 11 sati – Nišice.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Donji Štoj, Madžo, Bratstva i jedinstva, naselja Sveti Nikola i Noša (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 15 sati – Ada Bojana, dio Đerana, ulica Spasoja Ivanovića kod Kućevića i Donja Klezna.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 08 do 15 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići i Ograđenica.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Ninkovići, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić i Šumanovac.

Šavnik

– u terminu od 7:30 do 18 sati: Mokro, Gradac, Miloševići i Kruševice.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 12 sati – Kruševo;

– u terminu od 7:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije (Cerovići);

– u terminu od 08 do 18 sati – Dobrinje i Mioče;

– u terminu od 09 do 15 sati – Barice;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Sokolac;

– u terminu od 09 do 12 sati – Barice (škola).

Kolašin

– u terminu od 09 do 15 sati: Trubina, Nedakusi, Ječmine, Čokrlije (Rajkovići) i Zaton (izvod Podublje);

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Bliškovo i Donje Lipovo;

– u terminu od 09 do 14 sati – Gornji Pažanj i Međuriječje;

– u terminu od 08 do 13 sati: Plana, Blatina, Lancer, Migalovica, Lipovska Bistrica, Donje Lipovo, Gornje Lipovo i MHE Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati – Reljin Kamen;

– u terminu od 10 do 15 sati – Crvena Lokva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – dio planinskog katuna Jelovica i dio sela Trepča.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići i dio sela Seoce.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Vojno Selo.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – selo Kalica i dio sela Vrbica.

Rožaje

– u terminu od 13 do 14:30 sati – Halilovići;

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Grahovo.

Obavještenje o planiranim prekidima za 30. jun

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 30. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak, dio ul. Raka Mugoše, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, Brežine, dio Zagoriča oko groblja, dio grada oko OŠ Savo Pejanović, ul. Rusa Radulovića, Lička ulica, ulice Đure Daničića i Branka Deletića.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Bogićevići, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo, Rova, Frutak, Repetitor Kurilo, Ržište, Do Pješivački, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Bare Šumanovića, Šobajići, Valeta, Slap Zete, Viš, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Adžin Most i Dobro Polje.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza, Brlaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenja u trajanju do 30 min.);

– u terminu od 07:30 do 18 sati: karaula Jagoda, Helnica, Nabom i Traboin.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda;

– u terminu od 08 do 17 sati – dio naselja Stankova Gomila.

Nikšić

– u terminu od 08:15 do 15 sati – Jasenovo Polje;

– u terminu od 08 do 15 sati: Pišteta, Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj i Jovan Do;

– u terminu od 08 do 17 sati: Glibavac, Rastovac i dio Gornjeg Polja;

– u terminu od 09 do 12 sati: ul. Trebješka, ul. Školska, Rudarska, dio naselja pod Trebjesom i dio Kličeva.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići i Barni Do;

– u terminu od 08 do 17 sati: Goransko, Okrajci, Manastir „Piva“ i Sinjac.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornja Bratica, ulcinjske Krute, Kruče i Stari Ulcinj;

– u terminu od 07:30 do 09 sati: Bijela Gora, Kodre, Bratica, Salč, Valdanos i Mavrijan;

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Kravari, Ada Bojana, dio Đerana i ulica Spasoja Ivanovića kod Kućevića.

Bar

– u terminu od 09 do 17 sati: kaptaža Čanj, Liše Potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni Rt i Velji grad;

– u terminu od 09:30 do 11 sati – Nišice.

Budva

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Petrovca u blizini obale , dio ulice Nika Anđusa i dio šetališta u Petrovcu.

Kotor

– u terminu od 12 do 13 sati – Prčanj (centar);

– u terminu od 10 do 12 sati – Škaljari (područje oko štamparije);

– u terminu od 13 do 14 sati – Markov Rt (područje iznad Instituta “Vrmac”);

– u terminu od 09 do 10 sati – Urc (potrošači oko ljetnjeg bazena);

– u terminu od 10 do 11 sati – Rakite (donji dio naselja).

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 17 sati: Karaula, područje ušća Sutorine, Kobila, Njivice, Hotel Rivijera, Njivički put, Sutorina oko “Voli” marketa.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 08 do 15 sati – Rudnica.

Žabljak

– u terminu od 12:15 do 15 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići i Merulja (naizmjenična isključenja u trajanju do 60 minuta);

– u terminu od 11 do 12:15 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići i Merulja;

– u terminu od 08 do 17 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić i Šumanovac;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mokro, Gradac, Miloševići i Kruševice.

Šavnik

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mokro, Gradac, Miloševići i Kruševice;

– u terminu od 09 do 17 sati – Bijela.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 14 sati: Vlah, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Goduša, Sipanje, Ličine, Moravac, Lazovići, Godijevo, Stubo, Šipovice, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo selo, Sušica, Dupljaci, Đalovići i Čampari;

– u terminu od 09 do 15 sati: Gimnazija (izvod Babića Brijeg), Ribarevine, Lijeska (izvod Breza), Stožer i Medanovići;

– u terminu od 08 do 18 sati: Gornje Dobrinje, Mioče, Potrk, Obod i Žaljevo;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije i Cerovići;

– u terminu od 09 do 12 sati – Krstače.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Donje Lipovo;

– u terminu od 09 do 15 sati – Ječmine;

– u terminu od 08 do 18 sati – Babljak i Rogobore.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Stričine.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Seošnica:

– u terminu od 12 do 14:30 sati – naselje Ibarac.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – dio planinskog katuna Jelovica i dio sela Trepča.

Andijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sela – dio sela Ulotina i dio sela Gračanica;

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica;

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Meteh, Jara i Babino Polje (kratkotrajni prekidi u navedenom periodu).

Send this to a friend