Društvo

DRI preporučuje Vladi: Preduzeti aktivnosti usmjerene na sprečavanje i upravljanje u slučaju zagađenja Jadranskog mora

Ilustracija

Vrhovne revizorske institucije Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Crne Gore i Slovenije su sprovele paralelnu reviziju uspjeha „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru“ s ciljem ispitivanja efikasnosti vlada u sprečavanju i upravljanju sistemima odgovora u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru, saopštila je Državna revizorska institucija (DRI). DRI je ukazao, u skladu sa zajedničkom izjavom vrhovnih revizorskih institucija, da ekološki rizik i opasnost po životnu sredinu povezan sa iznenadnom ozbiljnom pomorskom nesrećom zahtijeva institucionalnu prekograničnu saradnju. Nadležni Kolegijum DRI preporučuje Vladi Crne Gore da preduzme aktivnosti za razvoj zajedničkih ekoloških projekata usmjerenih na prevenciju, sprečavanje i upravljanje odgovorima u slučaju zagađenja mora

Nadležni Kolegijum DRI u čijem su sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), usvojio je u aprilu 2021. godine Konačni izvještaj o reviziji efikasnosti „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru”, koji je bio osnova za izradu izvoda koji je postao integralni dio zajedničkog kompendijuma 6 VRI.

“Na bazi nacionalnog izvještaja Državne revizorske insitucije Crne Gore – Konačni izvještaj o reviziji efikasnosti „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru” i paralelne revizije, nadležni Kolegijum DRI usvojio je Izvještaj o sprovođenju međunarodne paralelne revizije uspjeha „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru“”, navodi se u saopštenju.

Kako su naveli iz DRI, u skladu sa zajedničkom izjavom vrhovnih revizorskih institucija koje su sprovele paralelnu reviziju uspjeha i u cilju jačanja prevencije i upravljanja sistemom za odgovor na iznenadno zagađenje mora, Državna revizorska institucija Crne Gore ukazuje da ekološki rizik i opasnost po životnu sredinu povezan sa iznenadnom ozbiljnom pomorskom nesrećom zahtijeva institucionalnu prekograničnu saradnju.

“Na osnovu navedenog nadležni Kolegijum DRI preporučuje: Vladi Crne Gore da, u cilju jačanja saradnje u zaštiti Jadranskog mora – kao zajedničkog prirodnog nasleđa Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Crne Gore i Slovenije, preduzme aktivnosti na uspostavljanju stalnog Odbora ili Platforme za stručnu saradnju za razmjenu informacija i iskustva, širenje i prenos dobrih praksi, kao i za razvoj zajedničkih ekoloških projekata usmjerenih na prevenciju, sprečavanje i upravljanje odgovorima u slučaju zagađenja mora”, navode u saopštenju.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj revizije nalaže da se Izvještaj o paralelnoj reviziji dostavi: Predsjedniku Vlade Crne Gore, Ministarstvu kapitalnih investicija, Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvu vanjskih poslova i Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore.

Send this to a friend