Društvo

Dukaj: Posvećeni državni službenici temelj efikasne i transaparentne javne uprave

Maraš Dukaj/ Foto: MJU

Posvećeni, pouzdani i motivisani državni službenici i namještenici, temelj su efikasne i transaparentne javne uprave, kazao je danas ministar javne uprave Maraš Dukaj na događaju koji je organizovala Uprava za ljudske resurse.

Iz MJU su naveli da Dukaj  je danas govorio na otvaranju „Programa obuke za sticanje znanja i vještina za rad u javnoj upravi, za novozaposlene službenike i namještenike” koji sprovodi Uprava za ljudske resurse.

“Savremeno doba sve više pokazuje da je formalno obrazovanje neophodno, ali da ono bez cjeloživotnog, neformalnog obrazovanja, ne znači mnogo na profesionalnom planu”, kazao je ministar dodajući i da je neophodno raditi na stalnom unapređenju kompetencija u skladu sa savremenim zahtjevima.

„Shodno navedenom Strategijom reforme javne uprave, kao jedan od ključnih prioriteta predviđena je profesionalizacija službeničkog sistema. Naše politike podržane su i od EU i naglasio bih da je IPA projekat „EU for Public Administration” – EU za državnu upravu, podržan u vrijednosti 1,3 miliona eura. Ovaj projekat obuhvata niz aktivnosti u cilju poboljšanja razvoja okvira kompetencija državnih službenika, unapređivanja ocjenjivanja i napredovanja službenika, njihovog nagrađivanja i motivacije, a sve u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje pružaju građanima”, kazao je Dukaj.

Iz resora su kazali da Dukaj je čestitao službenicima i namještenicima početak rada u javnoj upravi, uz želju da ih ova obuka osnaži i ohrabri, kako bi u budućem radu dostigli standarde moderne državne uprave, što je naš zajednički cilj.

„Posvećeni, pouzdani i motivisani državni službenici i namještenici, temelj su efikasne i transaparentne javne uprave”, zaključio je Dukaj.

Send this to a friend