Društvo

Ekipe Zelenila na više lokacija u gradu

Ekipe gradskog preduzeća Zelenilo u prethodnim danima bile su angažovane na više lokacija, kazali su iz Glavog grada.

Košenje i detaljno grabuljanje travnjaka vršeno je na području parka Kruševac (kod dvorca Kralja Nikole) i kod Mosorskog potoka.

Radilo se na opravci i izgradnji hidrantske mreže na Trgu Bećir bega Osmanagića.

U dvorištu JU Osnovne škole „Vlado Milić“ vršen je iskop sadnih jama.

Ekipe Zelenila svakodnevno su, po više puta u toku dana, bile angažovane i na čišćenju parkova od papira i drugog otpada, navode oni.

M.B.

Send this to a friend