Društvo

Ekološla kampanja “Budi šampion”

U NP Skadarsko jezero u toku je aktivnost postavljanja tabli obavještenja sa porukom “Čuvajmo prirodu čistom! Bacite otpad na mjesta namijenjena za to“. Postavljanje tabli predstavlja dio aktivnosti u okviru Ekološke kampanje “Budi šampion” koju realizuju Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore uz podršku Delegacije Evropske Unije.

Sistem informativnih i tabli upozorenja na području NP Skadarsko jezero biće postavljen na lokacijama koje su u toku pripreme projekta identifikovane kao najugroženije otpadom.

Nacionalni parkovi Crne Gore apeluju na građane, posebno mještane i posjetioce, da ekološki odgovornim ponašanjem doprinose zaštiti i očuvanju zaštićenih prostora i da bacaju otpad na mjesta predviđena za to.

“Moramo biti svjesni da kvalitet životne sredine u velikoj mjeri zavisi od odgovornog ponašanja svih članova naše društvene zajednice. Zato pokažimo svijest o vrijednostima Nacionalnih parkova Crne Gore i čuvajmo prirodu čistom“, istakao je direktor JPNPCG Elvir Klica.

Kampanja “Budi šampion” je usmjerena ka postizanju cilja u oblikovanju javnog mnjenja u svrhu podizanja svijesti građana svih starosnih struktura o značaju pravilnog odlaganja otpada. Na osamdeset najprometnijih lokacija u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore postavljene su promotivne instalacije na bilbordima sa kojih, kao promoteri Ekološke kampanje, istaknuti sportisti muške košarkaške i ženske rukometne reprezentacije naše zemlje.

Kampanju će pratiti i online portali, kao i akcije u saradnji sa domaćim lancima supermarketa, u kojima će se dijeliti platneni cegeri koji će sadržati poruku “Neću kesu! Imam ceger!” u cilju smanjenja korišćenja plastičnih kesa, koja upućuje na sproveđenje veoma jednostavne radnje – promjeni naših ličnih navika.

Sprovodi se ispitivanje stanovništva na lokacijama koje gravitiraju svim nacionalnim parkovima Crne Gore. Cilj ispitivanja je identifikacija navika i načina odlaganja otpada, nivoa svijesti o prepoznavanju ekoloških prijetnji od neadekvatnog odlaganja otpada, mišljenja o uticaju zagađenja na  opštu sliku o Crnoj  Gori, kao i načina razmišljanja o ličnoj odgovornosti za rješavanje problema životne sredine.

Send this to a friend