Društvo

FOTO: NVO “Aktivna zona” proslavila tri godine rada

Izvršni direktor Miloš Marković kazao je da je zadovoljan što je Aktivna zona, kao relativno mlada organizacija, već uspjela da ostvari svoj prvi strateški cilj, a to je osnivanje Društvenog centra – prostora namijenjenog svim građanima i građankama, kako bi pokretali nove inicijative, edukovali se i kvalitetno provodili slobodno vrijeme.

“Zahvalnost dugujemo svima koji posjećuju Društveni centar, jer ga upravo oni čine živim i stvaraju mogućnosti da nastavi da radi. Posebnu zahvalnost iskazujemo svim pojedincima i kompanijama koje su finansijski podržali ideju Društvenog centra, kao i Fondu za aktivno  građanstvo i Evropskoj uniji”, kazao je Marković.

Koordinatorka sektora za odnose sa javnošću Milena Stanojević predstavila je novi projekat Aktivne zone “Recept za aktivizam”, koji će biti realizovan do kraja godine, a namijenjen je civilnom sektoru u Crnoj Gori.

“Projekat je namijenjen mladima koji će imati priliku da na jednom mjestu pronađu sve informacije koje su im potrebne da sami pokrenu i sprovedu građansku akciju. Osmislićemo i snimiti video zapise koji će informisati zainteresovane o svemu bitnom što je vezano za rad nevladonih organizacija. Pokretanjem web stranice, Youtube kanala i promocijom uz pomoć drugih društvenih mreža, biće omogućen veći pristup idejama, motivaciji,  korisnim informacijama i savjetima”,  pojasnila je Stanojević.

Ona se nada da će do kraja realizacije projekat “Recept za aktivizam” postati sinonim za platformu na kojoj će mladi tražiti i pronaći ideju, inspiraciju i korisne informacija za pokretanje građanskih inicijativa, što će podrazumijevati uključivanje sve većeg broja zainteresovanih u procese pokretanja i realizovanja građanskih akcija.

Na svečanosti je  predstavljen je i projekat koji će podrazumijevati osnivanje prve fondacije mladih u Crnoj Gori, koja će služiti kao platforma za razvoj zajednice, kao i redizajnirana web stranica organizacije www.aktivnazona.me.

U okviru proslave, koja je organizovana u Društvenom centru, predstavljena je redizajnirana internet prezentacija Aktivne zone, potpisani sporazumi o saradnji sa tri nevladine organizacije sa Cetinja, a predstavljeni su i projekti koji će biti realizovani u 2015. godini.

Sporazumi su potpisani sa NVO “Građanski kreativni centar”, Uruženjem paraplegičara Cetinje i NVO “Džonatan Livingston”. Time je predviđeno jačanje saradnje putem međusobne tehničke podrške, promocije i afirmacije građanskog aktivizma, vladavine prava i saradnje sa drugim akterima u društvu.

Send this to a friend