Društvo

FOTO: NVO “Aktivna zona” proslavila tri godine rada

god_2.jpg

Izvršni direktor Miloš Marković kazao je da je zadovoljan što je Aktivna zona, kao relativno mlada organizacija, već uspjela da ostvari svoj prvi strateški cilj, a to je osnivanje Društvenog centra – prostora namijenjenog svim građanima i građankama, kako bi pokretali nove inicijative, edukovali se i kvalitetno provodili slobodno vrijeme.

“Zahvalnost dugujemo svima koji posjećuju Društveni centar, jer ga upravo oni čine živim i stvaraju mogućnosti da nastavi da radi. Posebnu zahvalnost iskazujemo svim pojedincima i kompanijama koje su finansijski podržali ideju Društvenog centra, kao i Fondu za aktivno  građanstvo i Evropskoj uniji”, kazao je Marković.

Koordinatorka sektora za odnose sa javnošću Milena Stanojević predstavila je novi projekat Aktivne zone “Recept za aktivizam”, koji će biti realizovan do kraja godine, a namijenjen je civilnom sektoru u Crnoj Gori.

“Projekat je namijenjen mladima koji će imati priliku da na jednom mjestu pronađu sve informacije koje su im potrebne da sami pokrenu i sprovedu građansku akciju. Osmislićemo i snimiti video zapise koji će informisati zainteresovane o svemu bitnom što je vezano za rad nevladonih organizacija. Pokretanjem web stranice, Youtube kanala i promocijom uz pomoć drugih društvenih mreža, biće omogućen veći pristup idejama, motivaciji,  korisnim informacijama i savjetima”,  pojasnila je Stanojević.

Ona se nada da će do kraja realizacije projekat “Recept za aktivizam” postati sinonim za platformu na kojoj će mladi tražiti i pronaći ideju, inspiraciju i korisne informacija za pokretanje građanskih inicijativa, što će podrazumijevati uključivanje sve većeg broja zainteresovanih u procese pokretanja i realizovanja građanskih akcija.

Na svečanosti je  predstavljen je i projekat koji će podrazumijevati osnivanje prve fondacije mladih u Crnoj Gori, koja će služiti kao platforma za razvoj zajednice, kao i redizajnirana web stranica organizacije www.aktivnazona.me.

U okviru proslave, koja je organizovana u Društvenom centru, predstavljena je redizajnirana internet prezentacija Aktivne zone, potpisani sporazumi o saradnji sa tri nevladine organizacije sa Cetinja, a predstavljeni su i projekti koji će biti realizovani u 2015. godini.

Sporazumi su potpisani sa NVO “Građanski kreativni centar”, Uruženjem paraplegičara Cetinje i NVO “Džonatan Livingston”. Time je predviđeno jačanje saradnje putem međusobne tehničke podrške, promocije i afirmacije građanskog aktivizma, vladavine prava i saradnje sa drugim akterima u društvu.

Send this to a friend