Društvo

Gdje u petak neće biti struje zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 29. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Zagoriča oko škole

Tuzi

-u terminu od 09 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Šipčanik, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati (kratkotrajna isključenja u tom terminu) Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Viš, Glava Zete, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Rova, Sretnja, Brijestovo, Kujava, Bogmili, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Ostrog i Motel Sokolina

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

Cetinje

-u terminu od 10 do 11 potpuno beznaponsko stanje a od 11 do 13 sati- 30-to minutna isključenja: Donje Polje, Gruda, Podgranicom, dio ulica: Njegoševe, Bajove, Dečanske, Zmajeve, Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, V proleterske, Balšića Pazar, ustanove i preduzeća: Rezidencija Predsjednika države, Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, Opština, hotel Grand, Cetinjski manastir; prigradska mjesta: Crna greda, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Gluhi Do i Prekornica

Nikšić

-u terminu od 07:30 do 17:00 sati: Tospude, Trešnjevo, Rokoči

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Lipova Ravan

-u terminu od 07:30 do 17:00 sati: Prisoja

-u terminu od 07:30 do 17:00 sati:Miločani

-u terminu od 07:30 do 17:00 sati: Spila

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: područje od Markovog Rta do kraja Stoliva

-u terminu od 09 do 14 sati: Stari Grad- Pjaca od mlijeka (oko Randez-Vous hotela)

-u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči, Repaji

-u terminu od 08 do 15 sati: Bujevina -dio Risna prema Kotoru, Banja, Perast, Dražin Vrt, Bajova Kula, Ribnjak “COGI”

Bar

-u terminu od 09:30 – 13:00 sati: korisnici na području Ahmetovog Brijega, Sustaša i dio potrošača iz Ilina

Budva

-u terminu od 09 do 09:15 sati: dio naselja Podmagistralom

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio naselja Blizikuće

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: Kameno, Žlijebi, Ubli, Mokrine, Kruševice, Vrbanj

Ulcinj

– u terminu od 08:00-14:30 sati: dio naselja Bijela Gora

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Ćurke, Kodre Dakine, Reč, Sveti Đorđe, Darza, dio Zoganja

-u terminu od 08:00-17:00 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Draginje, Sukobin, Đonza

Bijelo Polje

-u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

-u terminu od 07:30 do 17:00: Dobrinje 1 i 2, Bistrica-nova STS, Barice – škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena, Pisana jela;

-u terminu od 09:00 do 14:00: Lipnica, Ravna Rijeka, Majstorovina, Jabučno, Lijeska, Čokrlije-Rajkovići;

-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena);

Mojkovac

-u terminu od 09:00 do 14:00: DV 10 kV Uloševina-Slatina-Dobrilovina (Krstac, Siga, Pobrsijevići, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojakovići, Gostilovina, Dobrilovina, Bistrica, Ravnjak, Kaludra, Crna Poda);

Kolašin

-u terminu od 10:00 do 15:00: DV 10 kV Skrbuša (Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Planinica, Padež, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekić, Sunga, Vranještica, Suva gora, Bare Kraljske, Vukićevića lug, Drndari);

-u terminu od 09:00 do 14:00: Bogutov do;

-u terminu od 10:00 do 13:00: Drijenak, Moračko Trebaljevo;

-u terminu od 10:00 do 14:00: Drpe

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Naselje Šarkinovića Lakat

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Liješće

Rožaje

– u terminu od 09 do 16 sati: Kujevići, Dautovići, Plunca i Fejzići

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Božići

-u terminu od 09 do 14:30 sati: katun Gradišnica

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Radmanci

Šavnik

– u terminu od 07:30-17:30 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Prekornjača, Petnjica, Pošćenje, Mokro, Gradac, Bijela, Miloševići, Kruševice

-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Šavnik, Komarnica, Bijela

Pljevlja

-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Bučje, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad (od 25.11. do 30.11.)

Ponedjeljak i utorak: Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo i Sretnja;

Srijeda i četvrtak: Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Boronjina, Mandići, Miokusovići i Sokoline;

Petak: Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje.

Berane (25. i 26.11.)

Ponedjeljak: Veliđe, Dolac, Crni Vrh, Praćevac i vodozahvat “Praćevac”, Bastahe, dio sela Lubnice, Glavaca, Vuča, Kurikuće i dio Jelovice;

Utorak: Lužac, Banjevac, Jugovine, Vinicka, Navotina, Rijeka Marsenića, Gradina, Lukin Vir, Trepča i Šekular.

Nikšić (od 25.11. do 29.11.)

Ponedjeljak, srijeda I petak : Tospude, Tresnjevo, Repetitor i Rokoči;

Utorak i četvrtak – Zaslap i Nudo;

Šavnik (od 25.11. do 30.11.)

Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Prekornjača, Pošćenje, Petnjica, Gradac, Mokro, Bijela, Miloševići i Kruševice.

Bijelo Polje (od 25.11. do 30.11.)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja.

– Barice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 25. novembra do petka 30. novembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica 25.11. – 29.11.

– Donji Kokoti (od 07:30 do 17 sati);

Bijelo Polje 25.11. – 29.11.

– Bistrica – Žilja;

Bijelo Polje 28.11. – 29.11.

– Kostenica;

– Bistrica;

– Pobretići;

– Centar;

– Turava.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od osam do 18 sati.

Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

Send this to a friend