Društvo

Godišnje 500 postupaka vantjelesne oplodnje u Crnoj Gori

Ilustracija

Problem neplodnosti u Crnoj Gori ima od 12 do 15 odsto parova. Imajući u vidu da je naša sredina suočena i sa problemom negativnog prirodnog priraštaja, bračna neplodnost dobija još više na značaju, ne samo kao medicinski, već i društveni problem ocijenila je za Pobjedu doktorica Zdenka Koturović sa odjeljenja Humane reprodukcije na Cetinju.

Ističe da je vantjelesna oplodnja najčešća i najuspješnija metoda liječenja neplodnosti, a u našoj državi godišnje se uradi od 400 do 500 postupaka IVF (medicinski potpomognuta oplodnja) što je, prema njenom mišljenju, i realna cifra prema broju stanovnika.

“Na našem odjeljenju Humana reprodukcija Opšte bolnice ,,Danilo I“ na Cetinju od 2007. godine urađeno je oko 1.500 postupaka IVF i rođeno više od 500 beba. Samo u prošloj godini na našem odjeljenju blizu 200 parova liječilo se postupkom vantjelesne oplodnje”, kaže doktorka Koturović.

Neplodnost se definiše kao odsustvo trudnoće nakon jedne godine redovnih seksualnih odnosa bez korišćenja kontracepcije.

“Oko 75 odsto parova ostvari trudnoću u toku prve godine života u bračnoj zajednici. Sljedećih deset odsto parova realizuje trudnoću do kraja naredne godine, a preostalih deset do 15 odsto predstavlja grupu neplodnih parova koji se javljaju ljekaru radi liječenja”, dodaje Koturović, objašnjavajući da se plodnost smanjuje sa godinama života, pa je kod žene najveća između 20. i 30. godine, a kod muškarca do 40.

Parovima koji imaju problem da dođu do potomstva u Crnoj Gori, država obezbjeđuje tri pokušaja vantjelesne oplodnje. Ona ističe da u odnosu na zemlje regiona, kod nas postoje povoljniji finansijski uslovi kada su u pitanju ljekovi koji se koriste u postupku VTO.

“Nakon dobijanja odobrenja za postupak VTO od Konzilijuma Kliničkog centra, par može da bira da li će svoje pravo da iskoristi u Bolnici ,,Danilo I“ na Cetinju ili u nekoj od četiri privatne klinike u Crnoj Gori”, upućuje Koturović.

Send this to a friend