Društvo

Green Home: Apsurdno vršiti procjenu uticaja deponovanja na Maljevcu

881da457-3f31-4e30-8061-94fcbe1f13c9.jpg

Kako su rekli u toj organizaciji, elaborat procjene uticaja je u potpunoj suprotnosti sa prvobitnim planovima za deponiju, s obzirom na predviđeni period rada od 15. godina tačnije do 1997. godine.

“Od tada je deponija pet puta nadograđivana a njene maksimalne kote su prevaziđene.  osadašnja istraživanja su ukazala i na potrebu dobre procjene stabilnosti kako zemljane brane tako i deponije u cjelini, kao i njen uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Kroz deponiju “Maljevac” otpadne ocjedne vode završavaju u Paleškom potoku, koji je betonskim cjevovodom sproveden ispod deponije, a koji je vremenom popustio tako da kroz njega prolaze ocjedne vode iz šljake i dolaze u kontakt sa Paleškim potokom koji se kasnije uliva u rijeku Vezišnicu, čime je uništena njihova flora i fauna. Ne treba zanemariti ni uticaj lebdeće prašine koja utiče ne samo na stanovnike okolnih sela već i cijeli grad”, saopšteno je iz Green Home-a.

U toj NVO napominju da na deponiji Maljevac nikada nije izgrađen, zakonom predviđen zaštitni zeleni pojas i bafer zona u širini od 300 do 600 metara od same deponije.

“Zakonom zabranjen život ljudi u zaštitnom pojasu od 300 metara nije ispoštovan, što je prouzrokovalo širenje i približavanje deponije domaćinstvima pa je tako granica deponije do pojedinih kuća, na udaljenosti manjoj od 100 metara”, navedeno je u saopštenju.

Zbog svega toga, smatraju u Green Home-u, apsurdno je vršiti procjenu uticaja nastavka deponovanja otpadnog materijala na deponiju “Maljevac”.

“Elektroprivreda Crne Gore već 30. godina neispunjava svoje zakonske obaveze, zagarantovane Ustavom Crne Gore, odnosno članovima 1. i 23. tog dokumenta, kojima je Crna Gora deklarisana kao ekološka država u kojoj svi imaju pravo na zdravu životnu sredinu”, stoji u saopštenju.

Iako su se nadležne državne institucije kreditno zadužile kod Svjetske banke za sanaciju i zatvaranje deponije planirani nastavak deponovanja otpadnog materijala do 2021. godine je, ističu u Green Home-u, suprotan obavezi njenog saniranja i zatvaranja na čije sprovođenje se država obavezala do kraja 2016. godine.

“Na osnovu trenutnog stanja: stepena ugroženosti lokalnog stanovništva, stanja same deponije, njene stabilnosti i uticaja na životnu sredinu i zdravlje stanovnika Pljevalja kao i oprečnih planova za finalnu sanaciju i zatvaranje deponije, smatramo da dalji planovi na produžetku rada deponije moraju biti obustavljeni”, zaključeno je u saopštenju.

Send this to a friend