Društvo

IA priznali da su napravili propust, poziv za saradnju ostaje otvoren

Glavni grad poručuje da cijeni priznanje Instituta Alternativa da su napravili propust u tumačenju podataka iz izvještaja o reviziji, te dodaje da su otvoreni za saradnju sa nevladinim organizacijama.

Ranije su iz Instituta alternativa kazali da su od Glavnog grada dobili šture informacije i da ih nijesu demantovali.

To se, kako su saopštili iz Glavnog grada, ujedno kosi i sa njihovim tvrdnjama da nijesu demantovani, a sami, kako dodaju,  proznaju da su napravili propust koji ne bi objelodanili da nijesmo reagovali.

“U tom smislu, poziv Direkcije za imovinu da istraživači ove NVO posjete Direkciju, kako bi riješili sve nedoumice, još više dobija na značaju. Što se tiče trasnparetnosti, Glavni grad dostavlja sva dokumenta koja su tražena na način koji to predviđa Zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji je vrlo precizan u tom smislu. Ipak, Institut Alternativa nije tražio precizne podatke koje posjeduje Direkcija za imovinu, već podatke koje nema ovaj organ, a u formi u kojoj su traženi, vjerovatno nemaju ni drugi organi. Direkcija je spremna uvijek i na zahtjev koji je propisan zakonom, da dostavi sve informacije iz svojih nadležnosti”, objašnjavaju iz Glavnog grada.

Ističu da imaju veoma dobru saradnju sa NVO sektorom, o čemu, kako dodaju, tvrde niz projekata koje se realizuju u partnerstvu sa nevladinim organizacijama iz svih oblasti.

“Uz to, podsjećamo da je u toku i konkurs za raspodjelu sredstava za NVO, koji Glavni grad organizuje svake godine. Sve službe lokalne uprave će uvijek biti ovorene za komunikaciju sa nevladinim organizacijama, za sve što je u njihovoj nadležnosti”, zaključuju oni.

Send this to a friend