Društvo IJZCG i DZ Glavnog grada će realizovati i zdravstveno-vaspitne radionice u završnim razredima osnovnih škola u Podgorici

IJZCG: Broj registrovanih seksualno prenosivih infekcija veoma nizak u Crnoj Gori

Svjetski dan seksualne i reproduktivne svijesti obilježava se svake godine 12. februara kako bi se skrenula pažnja na zdravstvene probleme vezane za polno i reproduktivno zdravlje.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZCG) naveli su da ovaj datum je dobra prilika da se, posebno mladima, pruže adekvatne informacije o značaju očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, seksualno prenosivim bolestima, metodama kontracepcije, trudnoći i planiranju porodice.

“Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) reproduktivno zdravlje nije samo stanje bez bolesti, disfunkcije ili slabosti, već stanje potpunog fizičkog, emocionalnog, mentalnog i socijalnog blagostanja povezano sa svim pitanjima koja se odnose na reproduktivni sistem i njegovo funkcionisanje. Reproduktivno zdravlje podrazumijeva da ljudi mogu da imaju zadovoljavajući i siguran seksualni život, sposobnost da planiraju porodicu i odlučuju o željenom broju djece i periodu kada ih žele”, navodi se u saopštenju IJZCG.

Jedan od glavnih problema javnog zdravlja, prema njihovim riječima, su seksualno prenosive infekcije i one se ubrajaju među najčešće infektivne bolesti u svijetu.

“Prema podacima SZO, u svijetu svaki dan oko milion osoba oboli od neke seksualno prenosive bolesti, što može imati negativan uticaj na buduće seksualno i reproduktivno zdravlje. U Crnoj Gori zvanični broj registrovanih seksualno prenosivih infekcija je veoma nizak, usljed slabe registracije i nepotpunog prijavljivanja inficiranih, te u našoj zemlji ne postoji jasna slika o njima. U najčešće seksualno prenosive infekcije spadaju: HPV (humani papiloma virus) infekcija, hlamidijaza, gonoreja, sifilis, HIV (humani imunodeficijentni virus) infekcija, genitalni herpes, hepatitis B, trihomonijaza. One ne izazivaju uvijek lako uočljive i karakteristične simptome, a kod pojedinih infekcija simptomi mogu u potpunosti izostati. Neke od njih mogu dovesti do razvoja ozbiljnih komplikacija i trajnog oštećenja zdravlja (sterilitet, maligne bolesti, pobačaji, prenos infekcije na bebu…)”, pojasnili su iz te zdravstvene ustanove.

Poručuju da testiranje i rana dijagnoza, uz adekvatno liječenje, su od izuzetnog značaja za sprječavanje širenja infekcije, ali i razvoja zdravstvenih komplikacija kod inficiranih osoba.

“Danas se većina polno prenosivih infekcija vrlo uspješno liječi, pri čemu terapija zavisi od uzročnika, a značajno je da se testiraju i liječe i partneri osobe kod koje je ona dijagnostikovana.
Edukacijom (posebno o kontracepciji, načinima prevencije seksualno prenosivih infekcija, održavanju zdravlja majke i bebe tokom trudnoće), redovnim pregledima, organizovanim skrining programom za rano otkrivanje raka grlića materice, HPV vakcinacijom, obezbjeđuje se očuvanje reproduktivnog zdravlja svih populacionih grupa. Potrebno je naglasiti da trudnoća i porođaj u doba adolescencije predstavljaju poseban zdravstveni i psihosocijalni problem, jer abortus, tj. namjerni prekid trudnoće, višestruko ugrožava psihofizičko zdravlje adolescentkinje”, dodaju iz Instituta.

Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), od ukupnog broja namjernih abortusa u 2022. godini, preko 2,5 odsto je izvršeno kod djevojaka mlađih od 20 godina.

“Imajući u vidu da su osnovni razlozi velikog broja maloljetničkih trudnoća i abortusa neinformisanost i strah mladih da se jave na pregled, upravo su preventivne i pravovremene posjete ginekologu jedan od značajnih faktora u očuvanju reproduktivnog zdravlja žena”, naveli su iz IJZCG.

Povodom obilježavanja Dana seksualne i reproduktivne svijesti 12. februara Institut za javno zdravlje Crne Gore i Dom zdravlja Glavnog grada organizuju edukativne radionice u prostorijama Centra za nauku edukaciju Doma zdravlja „Stara Varoš“ na Pobrežju u periodu od 12h do 14h.

“Radionice se organizuju sa ciljem da se mladima pruže adekvatne informacije o značaju očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, seksualno prenosivim bolestima, metodama kontracepcije, trudnoći i planiranju porodice. Istog dana će u ovom domu zdravlja biti organizovana HPV vakcinacija djece uzrasta do 18 godina, u periodu od 15 h do 19 h”, naveli su.

Toga dana će,  dodaju, u IJZCG u prostorijama Savjetovališta za HIV biti omogućeno vanredno savjetovanje i testiranje na sifilis, hepatitis B i HIV korišćenjem brzih testova, u periodu od 16 h do 20 h.

“U cilju unapređenja znanja mladih, IJZCG i DZ Glavnog grada će realizovati i zdravstveno-vaspitne radionice u završnim razredima osnovnih škola u Podgorici”, naveli su iz Instituta.

Send this to a friend