Društvo

Imenovan Odobor direktora Doma zdravlja Podgorica

Dom zdravlja Podgorica

Vlada je imenovala Odbor direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Podgorica.

Za predstavnike osnivača i članove imenovani su Ivana Bulatović, Goran LazarevićNatalija Popović Petrić, Vesna Milićević.

Vlada je za predstavnike zaposlenih i članove imenovala Igora Ljuticu i Aldijanu Zeković.

Send this to a friend