Društvo

IA tvrdi: Uprava policije pogrešno informiše građane

Iz analiziranog uzorka od blizu 400 službenih zabilješki o obavljenim razgovorima u prvoj polovini 2017. godine sa organizatorima javnih okupljanja, Institut alternativa upozorava da se Uprava policije poziva na nevažeći Zakon o javnim okupljanjima, koji mnogo restriktivnije uređuje ovu oblast nego Zakon na snazi.

To je saopštila istraživačica javnih politika, Aleksandra Vavić. U saopštenju se navodi da UP  pogrešno informiše građane o njihovim pravima prilikom održavanja razgovora povodom organizovanja javnih okupljanja.

 

Kako tvrde iz Instituta, organizatorima javnih okupljanja predočeno je da su u obavezi da obezbijede određen broj redara koji bi bio dovoljan za održavanje javnog reda i mira, iako je obaveza obezbjeđivanja redara izbrisana iz važećeg zakona za organizatore javnih okupljanja.

Oni dalje navode da Zakon, koji je na snagu stupio 2016. godine, tu obavezu predvidio je samo za organizatore javnih priredbi, odnosno onih okupljanja koja su organizovana radi ostvarivanja prihoda u okviru registrovane privredne djelatnosti.

“Dodatno se navodi da je organizator upoznat da se u skladu sa Zakonom okupljanje ne može održati u blizini bolnica i spomenika kulture, na autoputevima, magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima, što takođe nije odredba važećeg Zakona. Navođenjem odredbi koje ne postoje u važećem Zakonu, Uprava policije je pogrešno informisala građane o svojim pravima i obavezama, prikazujući opseg prava građana manjim, a opseg obaveza većim nego što to zapravo Zakon nalaže”, navodi se u obraćanju Instituta alternativa.

Iz te organizacije podsjećaju da je upravo ”lokacija pogodna za javno okupljanje” bila jedna od spornih argumenata koje Ministarstva unutrašnjih poslova želi da unese u izmjene zakona. Uvodeći tako, kako tvrde, zabranu mirnih okupljanja na saobraćajnicama, dok je Institut alternativa u više navrata posljednih mjeseci tvrdio da bi takvo djelovanje bilo protivno Ustavu i međunarodnim standardima.

“Uzimajući u obzir činjenicu da postoji mogućnost da samo nemarom ovaj obrazac nije ispravljen tako da odgovara novom zakonu, podsjećamo i da svako propuštanje radnje koja onemogućava građanina ili pravno lice u ostvarivanju prava koja im po zakonu pripadaju predstavlja osnov za disciplinsku odgovornost službenika”, ističu iz Instituta.

Institut alternativa poziva Upravu policije da u narednom periodu građane prilikom razgovora o planiranju javnog okupljanja informišu shodno važećem zakonu, pravilno im pružajući informacije o tome šta su njihova prava, a šta obaveze.

Že.B.

Send this to a friend