Društvo

Interventni tim štitiće mrkog medvjeda u Crnoj Gori

U Crnoj Gori formiraće se uskoro interventni tima, koji će kroz obuke, treninge i edukacije štititi populaciju zaštićene vrste mrkog medvjeda.

Kako je saopšteno sa prve konferencije posvećene upravljanju i zaštiti mrkog medvjeda, jedan od ključnih zadataka i obaveza Crne Gore je usvajanje i sprovođenje višegodišnjih planova, budući da je naša država potpisnica Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija).

Podsjećanja radi, Konferenciju organizuju Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i drugim partnerima.

Konferencija je okupila domaće i strane stručnjake za velike zvijeri, predstavnike nadležnih institucija, nevladinog sektora, lovačkih organizacija i međunarodne stručnjake za sprovođenje EU i međunarodnih  propisa.

Send this to a friend