Društvo

Isključenja struja širom zemlje zbog modernizacije mreže

Zbog planiranih radova na mreži, u nedjelju, ponedjeljak i utorak 20, 21 i 22. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati više crnogorskih opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Pogledajte plan isključenja:

Nedjelja 20.oktobar

Podgorica

-u terminu od 10 do 11 sati: dio Golubovaca, Rog Livade, Šijaci, dio Balabana, Trešnjica, Gostilj i Studenac

Plužine

– u terminu od 09 do 17 sati: Unač, Repetiror – Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica,

Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica i Bezuje (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 17 sati – Mala Crna Gora.

Herceg Novi

– u terminu od 16 do 17 sati: Bijela i Kamenari (kratkotrajni prekidi u trajanju do 3 minuta)

Ponedjeljak 21.oktobar

Podgorica

-u terminu od 04 do 05 sati (moguća kratkotrajna isključenja): Momišići, Tološi, Mareza, Vranići, Blok V i VI, Kruševac, Duvanski kombinat i naselje oko njega , fabrika “Elastik”, Farmaci, Donja i Gornja Gorica, Delta, Siti kvart, fabrika “Radoje Dakić”, naselje iza “Radoja Dakića”, Blok IX, naselje uz Nikšičku magistralu, dio potrošača oko nekadašnje Mljekare i dio grada preko Morače ( dio ul. Vasa Raičkovića, Sverozara Markovića, Moskovske i dio Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, Bulevar Džordža Vašingtona)

-u terminu od 08 do 16 sati: željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Bloka 30 u ul. 27. marta

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Tološa (ul. Ceklinska, dio ul. Tivatske, ul. Vlada Raičevića i dio Kotorske ulice)

-u terminu od 08 do 18 sati: Dio Pavlovina iza UDG prema Berima

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Zaslap, Nudo

-u terminu od 09:00 do 16:30: dio Grahova, Grahovsko Gornje polje

-u terminu od 08:00 do 16:00: : : Dio Vidrovana, Kaptaža Vidrovan, Gornje Polje, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje, Praga

-u terminu od 08:00 do 16:00: Petrovići

-u terminu od 08:00 do 18:00: Grahovac

Plužine

-u terminu od 11:00 do 12:30 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora

-u terminu od 14:00 do 15:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

-u terminu od 08 do 15 sati: Koljat i Kosić

-u terminu od 08 do 18 sati: Frutak i Zagorak

-u terminu od 09 do 16 sati: dio Spuža: Škola u Spužu, ZIKS, Grbe, Benziska pumpa Spuž, private firme: Kalezi, Carine, Svinjogojstvo, Azilanti, Monteks, Vada, Mlin Jastreb I Šajo, Željeznička stanica Spuž, Pržine i Ćukovac.

Cetinje

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Ulcinj

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš

Bar

-u terminu od 08:00 – 15:00 sati: Potrošači u Nišicama koji se napajaju sa TS “NIŠICE” povremeno će se isključivati do po 30 minuta

Kotor

-u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota-područje od Studentskog doma do Doma zdravlja

-u terminu od 09 do 13 sati: potrošači od Markovog Rta do kraja Stoliva

-u terminu od 09 do 15 sati: Morinj,Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči, Repaji

Herceg Novi

-u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi, Ubli

-u terminu od 09 do 14 sati: Njivički put

-u terminu od 08 do 09 sati: Igalo dio potrošača oko centra i potrošači oko Petlje

-u terminu od 13 do 14:30 sati: Baošići, Đenovići, Kratkotrajni prekidi u trajanju do 3 minuta

-u terminu od 14 do 15:30 sati: naselja Bijela i Kamenari, Kratkotrajni prekidi u trajanju do 3 minuta

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Tmušiće i planinski prevoj Lokve

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Donje Luge

-u terminu od 09 do 11 sati: dio sela Štitari

Petnjica

-u terminu od 09 do 11 sati: selo Lazi

Plav

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Mašnice

-u terminu od 09 do 11:30 sati: dio sela Brezojevice

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela SInanovića Luke

-u terminu od 09 do 14:30 sti: dio sela Bašča

Bijelo Polje

-u terminu od 08:00 do 09:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

-u terminu od 08:00 do 18:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u terminu od 08:00 do 18:00: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje;

-u terminu od 08:00 do 12:00: Rasovo;

-u terminu od 09:00 do 13:00: Pavino Polje;

-u terminu od 10:00 do 15:00: Stožer;

-u terminu od 17:00 do 18:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

Mojkovac

-u terminu od 09:00 do 14:00: Gornja Polja;

Kolašin

-u terminu od 08:00 do 17:00: DV 10 kV Skrbuša (Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Planinica, Padež, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekić, Sunga, Vranještica, Suva gora, Bare Kraljske, Vukićevića lug, Drndari);

-u terminu od 09:00 do 17:00: DV 10 kV Trebaljevo (Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Rovačko Trebaljevo, Moračko Trebaljevo, Fabrika vode, Sjerogošte);

-u terminu od 09:00 do 15:00: Višnje

Pljevlja

-u terminu od 10:00-16:00 sati: Brana Otilovići, Mataruge, Gačevića dolina, Kneževići, Raganice, Obarde, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Vrulja, Breza, Vlaovina, Ćirovići, Ljutići, Podborova i Zelena stijena

-u terminu od 09:00-18:00 sati: Hoćevina

-u terminu od 09:00 – 11:00 sati: Bučje

Žabljak

-u terminu od 08:00 – 18:00 sati: Merulja

-u terminu od 09:00 – 18:00 sati: Uskoci, Njegovuđa, Koča Do

Šavnik

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice

Utorak 22.oktobar

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Dahne (uz obalu Morače i iza Volvox-a);

dio ul. Miloja Pavlovića do magistrale i dio kuća između magistrale i ul. Miloja Pavlović

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Dajbaba

-u terminu od 08 do 15 sati: Ćepetići

-u terminu od 09 do 15 sati: Distributivni centar na Tuškom putu

-u terminu od 08 do 18 sati: Dio Pavlovina iza UDG prema Berima

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 18 sati (moguća kratkotrajna iskljucenja) : Lalevići, Orja Lika, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Viš, Glava Zete, Vinići, Mosori, Sretnja , Brijestovo , Rova , Gornji i Donji Rsojevići, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Ostrog i Motel Sokolina

-u terminu od 08 do 18 sati: Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje

-u terminu od 08 do 15 sati: Koljat i Kosić

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

-u terminu od 08 do 18 sati: Zagorak

Cetinje

-u terminu od 08 do 16 sati: Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija

Nikšić

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Komplet Župa, Rudnici Boksita

-u terminu od 08:00 do 18:00: Zaslap, Nudo

-u terminu od 09:00 do 14:00: dio Grahova, Grahovsko Gornje polje

-u terminu od 08:00 do 16:00: : Glibavac, Gornje polje, Rastovac, dio Vidrovana

-u terminu od 08:00 do 16:00: Petrovići

-u terminu od 08:00 do 18:00: Grahovac

-u terminu od 08:00 do 13:00: Milice Vučinić, dio Vuka Karadžića, Dio Voja Deretića, Baja Sekulića, Nikole Đurkovića, dio nasela pod Trebjesom

Plužine

-u terminu od 13:00 do 14:30 sati: Goransko, Okrajci, Manastir, Sinjac

-u terminu od 10:30 do 12:00: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

-u terminu od 09:30 do 15:30: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od 09:00 do 17:00: Barni Do

Ulcinj

-u terminu od 08:00-17:00 sati: Šas,Selita, Sukobin, Đonze, Ambula, Fraskanjel, Draginje, Štodra, Lisna Bori, Donji Kravari, Gornji Kravari

-u terminu od U vremenu od 08:00 – 15:00 sati: Vadimir i naselje Kaliman

Bar

-u terminu od 08:00 – 15:00 sati: Potrošači Ul. Popa Dukljanina broj 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 11, Ul.Maršala Tita broj 5, 16, 22, 24, 32 i 42 i Banka CKB, Podgforička i Prva i Ul. Jovana Tomaševića broj 15 i 25 zgrada gdje je Unika osiguranje, kao i svi potrošači u Polju kod Baneba, klanice Đurišić, Vrtić u Polju koji se napajaju sa TS Polje 2 – povremeno će se isključivati po 30 minuta

-u terminu od 09:00 – 13:00 sati: Potrošači Stare rasksnice prema staroj Ambulanti

Kotor

-u terminu od 09 do 13 sati: Dobrota-područje od Studentskog doma do Doma zdravlja

-u terminu od 09 do 13 sati: potrošači od Markovog Rta do kraja Stoliva

-u terminu od 09 do 15 sati: Morinj,Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči, Repaji

-u terminu od 08 do 15 sati: Kavač

Herceg Novi

-u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi, Ubli

-u terminu od 09 do 14 sati: Meljine potrošači iznad mehaničarske radnje “Ostojić”

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Tmušiće i planinski prevoj Lokve (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Donje Luge

Plav

-u terminu od 07 do 12 sati: kompletno područje opštine Plav

Andrijevica

-u terminu od 07 do 10 sati: kompletno područje opštine Andrijevica

-u terminu od 09 do 11 sati: dio sela Konjusi

Gusinje

-u terminu od 07 do 18 sati: kompletno područje opštine Gusinje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Seoštica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bašča

Bijelo Polje

-u terminu od 08:00 do 09:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

-u terminu od 08:00 do 18:00: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje;

-u terminu od 08:30 do 11:00: Lješnica;

-u terminu od 10:00 do 15:00: Loznice;

-u terminu od 09:00 do 12:00: Rasovo;

-u terminu od 09:00 do 14:00: Dupljaci;

-u terminu od 17:00 do 18:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

Mojkovac

-u terminu od 09:00 do 13:00: Lepenac

Kolašin

-u terminu od 09:00 do 17:00: DV 10 kV Lugovi (Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Pčinja, Crkvine, Žirci, Moračka Bistrica);

-u terminu od 09:00 do 13:00: DV 10 kV Manastir Morača (Manastir Morača);

-u terminu od 12:00 do 14:00: DV 10 kV Gornja Morača (Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Vočje, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrake, Redice, Dragovića Polje, Starče, Ljevišta, Bojići);

-u terminu od 09:00 do 14:00: Liješnje

Žabljak

-u terminu od 08:00 – 18:00 sati: Merulja

-u terminu od 09:00 – 18:00 sati: Koča Do

Pljevlja

-u terminu od 09:00-18:00 sati: Otilovići i Šljivansko

Šavnik

-u terminu od 09:00-18:00 sati: Grad Šavnik, opština Šavnik, bolnica

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 21 do 25.10.)

Šekular, , Dolac, Veliđe, Crni Vrh, Praćevac, Bastahe, Lubnice, Glavaca, Vuča, Kurikuće, Jelovica, Lužac

Šavnik (21 do 26.10. )

21, 22 i 25.okt

Bijela

Miloševići

Kruševice

23. i 24.okt

Rudo polje

Dubrovsko

Gornje Polje

24.okt

Duži

Kutnja njiva

Komarnica

Kozarica

Pošćenje

Petnjica

Nikšić (od 21.10. do 25.10.)

Ponedjeljak-MBTS Katunjanin, STS Tospude1, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

Utorak- STS Zaslap, Nudo 1 i 2 .

Srijeda- MBTS Katunjanin, STS Tospude1, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

Cetvrtak- STS Zaslap, Nudo 1 i 2

Petak- STS Zaslap, Nudo 1 i 2

Danilovgrad (od 21.10 do 25.10.)

22.10

Kujava

Bogmili

22. i 23.10.

Zagorak

Tunjevo

Ažin most

Dobro polje

24. i 25.10.

Pješivački do

Ržišta

Frutak

Bijelo Polje (od 21.10 do 25.10.)

– Barice

Bijelo Polje 21 i 24.10.

Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje , Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 21. oktobra do petka 25. oktobra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica 21.10. – 25.10.

– Donja Gorica

– Borisa Kidriča 22

– Bulevar Save Kovačevića

– Pavlovine

– Beri

– Kosmajska 137

Danilovgrad 21.10. – 25.10.

– Frutak

– Zagorak

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Dukadjanin
Gost
Dukadjanin

Ovamo u Bjelopavlice nit se što radi nit se iskljucuje struja.Ne znam zasto se ova sela pominju u ovim izvjestajima.E jes,nestamak struje se desava samo kad zagrmi

Striko
Gost
Striko

E vala je modernizujete alal vam kačamak, i dalje ne smije zagrmit.

Send this to a friend