Društvo DRAGAN B. PEROVIĆ, PUBLICISTA, KNJIŽEVNIK, DOBITNIK TRINAESTOJULSKE NAGRADE

Izgleda da srpski popovi osvještavaju po metru kvadratnom

Dragan B. Perović

Vesna Šofranac

Nametanjem lažnih modela, praveći heroje i svece od zlikovaca, pojedini nastoje zapretati istinu i prekrajajući prošlost, čine sve da unište budućnost, to jest da Crne Gore nema. Mračnjačkom retorikom, kao da kreću u krstaški rat, svaki iskorak Crne Gore i pozitivnu promjenu nastoje dezavuisati. Žalosno je da se umjesto životnih problema koji opterećuju svako društvo, bavimo pojavama iščašenim iz stvarnosti, kaže u intervjuu Vikend novinama naš književni istoričar i publicista, dobitnik Trinaestojulske nagrade Dragan B. Perović.

Perović je najviše državno priznanje dobio za autorski TV serijal “Crnogorci sentom po svijetu”, ciklus emisija “Istjerivač mitova” i knjigu “Stefan Perović Cuca orepak bića”. Zahvaljujući se u ime nagrađenih, rekao je da je “realnost opominjuća”. U razgovoru za Vikend novine kaže i zašto.

“Primjećuje se da su u cijelome svijetu retrogradne snage u ekspanziji, kao da je srednji vijek. U Crnoj Gori su na sceni povampireni uvozni nacionalizmi, oni koji su doveli do raspada i bratoubilačkih sukoba u Jugoslaviji. S osloncem na njih, prema Crnoj Gori se vodi svojevrsni, permanentni specijalni rat, trenutno niskog intenziteta, ali opasnost uvijek postoji da eskalira u nešto veće i tragičnije. Podsjetiću vas da kod određenog dijela populacije u Crnoj Gori postoji stalna žalosna, podanička tendencija, da se sav njen politički, kulturni i državno-nacionalni život svede i tumači na periode „bratske” okupacije. Besprimjerno i primitivno posrbljavanje svega i svačega prelazi sve granice dobroga ukusa”, ističe Perović.

Rješavanje vjerskog pitanja u Crnoj Gori nailazi na veliki otpor SPC, srpske političke elite, njenih zvaničnika… Nedavno je organizovan i “Svetostefanski sabor” povodom “otimanja svetinja SPC”…

PEROVIĆ: Nije čudo što su službenici i namještenici strane crkve, zapošljeni u filijali SPC d.o.o. (kako ih sve češće titulišu u Srbiji đe im je sjedište), umislili da su iznad države. Tolerisano im je puno toga do sada, pa su na prvi pomen uvođenja vjerskih zajednica u zakonske okvire vrisnuli ka „Damjanov Zelenko”. Po svom dobrom običaju zamutili su priču i da se ne vidi suština, posegnuli su za friziranim citatima i išečcima iz istorijskih vremena, od kojih prave novu, mitomansku realnost i nove „tradicionalne” običaje. Čudno je da pripadnike ove strane vjerske organizacije ne interesuju suštinska pitanj a vjere ili pravoslavlja u užem smislu.

Šta ih interesuje?

PEROVIĆ: Jedino materijalno, tako da izgleda da objekte osvještavaju po kvadratnom metru. Da ne pominjemo blasfemiju, kada su službenici SPC d.o.o. krstili kučiće jednoj pjevačici u Beogradu itd. No, to je njihov problem. Naš je problem što su namještenici u crnogorskoj filijali SPC d.o.o. sa svojim poglavnikom, pozivanjem na neke isečke i citate, umislili da su stariji od Crne Gore, uz ponašanje koje ne priliči svještenim osobama. Čudno, kako na primjer, kad koriste neke izjave kralja Nikole, ne posegnu na to kako je Nikola oćerao jednog, a postavio drugoga mitropolita na čelo CPC!? Ili ruski primjer, naveden u pismu ruskoga cara i odobrenja da Danilo može biti svjetovni vladar poslije Njegoša: „Drugi, bitan uslov, bio je da „vlast episkopa, koji će u svoje doba biti izabran da upravlja crkvenim poslovima Crne Gore, treba ograničiti isključivo i samo na te crkvene poslove i da se ni u kom slučaju ne proteže na političke akte svjetskoga karaktera, koji radi održanja potrebne principijelnosti moraju pripadati samo Vama, kao vladaru Crne Gore”, (podvukao Dragan B. Perović)

VN: A đe je tu vjera, molitve, blagoslovi…

PEROVIĆ: Umjesto ljubavi oni šire mržnju, umjesto molitve i blagoslova oni upućuju kletvu. Nijedno njihovo oglašavanje ne prođe a da ne sruše treću, 8, 9. ili 10. božju zapovijest. Skoro da ih nikada ne možete uhvatiti u istini. Mora im biti jasno da je svako svođenje na bilo koji isečak vremena ili jednu komponentu nesmisleno, nepotrebno i duhovno nas osiromašuje. Da uzmemo sada za primjer jedan „komadić” crnogorske povijesti. Konstantin Bodin, sin zetskog kralj a Mihaila, iz dinastije Vojislavljevića, vladao od 1082. do 1108, što je punih dvjesta godina prije nego je rođen Dušan, car Grka, Srba, Bugara i Pomorskih zemalja. Za vrijeme Bodina Crna Gora je osvojila dio Hrvatske, sa Dubrovnikom, do iza Stona, Bosnu i Rašku i graničila se sa Bugarskom. I što? Ništa! To je istorija i to se posmatra u kontekstu doba u kome se događalo, a ne da se traži repeticija.

E, sad zamislite da počnem da pjevam: „Ne tražimo ništa novo, samo carstvo Bodinovo!” Vjerovatno bi me, prije upućivanja u Dobrotu hospitalizovali, da se provjeri da me nije sunčanica udarila, pošto sam počeo da buncam. Slično je, kako rekosmo, sa nametanjem stvari kojih nije bilo u Crnoj Gori, a predstavljaju se tradicionalnim, kao neke procesije, plivanje za „časni krst” itd. Duže vrijeme se sa kumom šalim da organizujemo „tradicionalno” plivanje za časni krs’, za Cuce i Čevljanje u Kobilji do.

U jednom od ranijih intervjua rekli ste da naša država nema strategiju za odbranu od napada i nasrtaja. Na koje i kakve ste nasrtaje mislili? Šta bi takva strategija trebala da sadrži?

PEROVIĆ: Napada se sve što ima predznak crnogorski. Nasrće se na sve temeljne, identitetske vrijednosti i nastoji poremetiti međuvjerski i međunacionalni sklad u Crnoj Gori, koji je izdržao probu vremena i opstao u mnogo težim okolnostima. To je veliko blago Crne Gore. Ukrštanje naroda i civilizacija čini nas bogatijima. Crnom Gorom su protutnjale razne vojske i uprave, imperije i carstva, kulture i nekulture. Crna Gora je opstajala zahvaljujući svome slobodarstvu, svojoj etici i svojoj nepokornosti. Strategija bi trebalo da obuhvati čuvanje tih vrijednosti, ali prije svega reformu školstva i reformu sudstva. Obrazovanjem bi trebalo da dobijemo mlade ljude koji kritički, a ne kritizerski misle, koji su posvećeni napretku svoje zemlje i koji gaje ljubav prema rodnoj grudi. Njegoš je to davno sublimisao: „Koje sunce za svojost ne tuče, / zaludu se u prsa budilo, / samo što se mrtvom krvlju truje.”

Na nezavisnom, a ne na neznavenom i rigidnom sudstvu počivaju državni temelji. Pred zakonom svi moraju biti jednaki i nijedna odežda ne može štititi zlorabioce i potpirivače.

Dvije godine kasnije ponovo ste upozorili da bi nadležne državne institucije i ustanove trebalo ažurnije da obavljaju posao i porade na zaštiti i afirmaciji našeg vrijednog nasljeđa…

PEROVIĆ: Dugo je u Crnoj Gori bila prisutna nebriga i nemaran odnos nadležnih prema kulturno-istorijskoj baštini. Prepuštalo se drugima da nas uče šta je naša istorija i šta smijemo smatrati svojim nasljeđem. Srećom, takva klima se mijenja posljednjih godina, mada ne tempom i načinom koji bi dao nadu da će posao biti uspješno urađen. Malo prije sam spomenuo da su glavna smetnja raznorazni dilovi, sprovođeni često kroz blagonaklon odnos ili čak angažman vlasti, nezavisno da li je lokalna ili na državnom nivou. Onda uvriježene linije nezamjeranja, nekompetentni kadrovi i nesprovođenje zakona. Na mnogim mjestima nalaze se ljudi koji gledaju da što bolje naplate svoju sinekuru, ne vodeći računa o opštoj dobiti i značaju povjerenog im dobra.

Kakve su posljedice ostale?

PEROVIĆ: Sabotiraju se kvalitetni projekti. Razvlači se imovina, nestaju vrijedni eksponati, ne potražuje se blago otuđeno odavno. Ne pokreću se sudski procesi dok nepočinstva ne zastare. Posljedice su više nego katastrofalne. Izgubljeno je veliko kulturno-istorijsko nasljeđe, devastirane su značajne građevine i spomenici. Rušenjem i ruženjem samo sakralnih objekata, sprovedenim od pravoslavnih fundamentalista, gubimo materijalne dokaze vrijednog duhovnog nasljeđa. Ako nastavimo da se klanjamo tuđim znamenjima izgubićemo sebe.

Trinaestojulska nagrada Vam je dodijeljena i za ciklus emisija „Istjerivač mitova”, emitovan tokom 2018. na TV Prva, kao i za autorski serijal „Crnogorci sentom po svijetu” (prvi program RTCG). Pripremate li neki sličan projekat?

PEROVIĆ: Pošto sticajem nekih okolnosti neće biti nastavljen „Istjerivač mitova”, to smo odlučili da nastavimo sa emisijama serijala „Crnogorci sentom po svijetu”. Pripremamo (sa više saradnika) i produkciju za najmlađe koja će se baviti značajnim pojavama crnogorske istorije. Po ideji istoričarke umjetnosti Petrice Duletić pripremamo i Monografiju povodom obilježavanja 40 godina osnivanja izuzetno značajne i vrijedne likovne grupacije „Generacija 9″. Sa kolegama iz Bugarske, uz veliku pomoć veoma agilne i revnosne Meglene Plugčieve, ambasadorke Bugarske u Crnoj Gori, pripremamo projekat o uticaju i značaju mitova kao zajedničkog kulturno-istorijskog nasljeđa balkanskih zemalja. To su vrijedne stvari, jer povezuju ljude i kroz mnoštvo primjera se vidi koliko smo bliski i da bi konačno trebalo da se okrenemo sebi, ne podliježući tuđim interesima i zajedno gradimo neki bolji i ugodniji prostor za življenje.

KULTURA JE NAJVREDNIJE ŠTO OSTAJE, A KOD NAS NEMA SVIJESTI O TOME

Da li je Crna Gora svjesna vrijednosti svoje kulturne baštine?

PEROVIĆ: Vrlo malo ili nimalo. Kao da je više onih koji nastavljaju tragom devastatora Duklje, koji su poslije Drugog svjetskog rata posred najvažnijeg lokaliteta posadili prugu, čime su nepovratno izgubljene izuzetne kulturno istorijske vrijednosti. Ne zna se domet najvažnijih kulturnih iskoraka ili se ovlaš spominju. Uopšte npr. nema svijesti koliki je značaj osnivanje i rad prve državne štamparije na svijetu, na Obodu, iz koje su izašla remek djela štamparstva, koja i danas izazivaju pažnju po cijelom svijetu. To je Crnu Goru svrstalo u mali broj zemalja u kojima su štampane inkunabule! Danas sve izgleda lako, ali ako znate bar malo koliko je u ono doba trebalo poslova uraditi i koliko blaga izdvojiti, priprema, obučavanja, da bi se odštampala jedna stranica, onda sve izgleda veličanstvenije. I koliko se odatle širila pismenost i božje slovo u druge krajeve i države. Da ne govorim o renesansnom liku Đurđa Crnojevića, o kome vrlo malo znamo i ne tragamo za njegovom ostavštinom. Kultura je ono najvrednije što ostaje i što svjedoči o jednom narodu, a kod nas nema svijesti o tome.

Nemamo intelektualnu elitu, imamo izuzetne pojedince

Cesto ste znali da kažete da je naša istorija zasnovama na lažima i mitovima. Koliko naši građani zaista znaju o svojoj istoriji?

PEROVIĆ: Nijeste precizno citirali, naša istorija je bogata, ali nam se pokušavaju podmetnuti lažni i iskrivljeni mitovi. Građanima je danas u pretežnom broju glavna obrazovna institucija neki rijaliti program, na žalost. Sredinom devedesetih, nazovi intelektualci, skoro 90 odsto, nijesu razlikovali vladiku Danila i knjaza Danila. Zašto mislite da je otrježnjenje išlo lako? S časnim izuzecima, institucije su uspavane, kao i dobar dio akademske zajednice. Da ponovim, jedna od zabluda ili mit, jeste da Crnogorci dobro poznaju istoriju. Oni su većinom samo loši ponavljači, koji izgleda ništa nijesu naučili iz istorijskih lekcija. Poznaju samo neke servirane priče, koje su im preko baba, đedova i tuđih popova i udžbenika instalisane.

Gdje su naučne institucije, akademska zajednica, intelektualna elita…

PEROVIĆ: Intelektualnu elitu nemamo! Imamo izuzetne i vanredne pojedince, koji su najčešće izvan sistema. Srećom, sve je više obrazovanih ljudi koji do istorijskih istina dolaze proučavanjem fakata, a ne na osnovu mitomanskih pričica i pjesmica. No, na drugoj strani, kao društvo izgleda da se nijesmo oslobodili naslijeđenog modela da je svaki slobodnomisleći čovjek sumnjiv. Ne mogu se mitovi razbijati sa starim udžbenicima štampanim daleko od Crne Gore niti ljudima učaurene svijesti. Koje znanje može prenijeti i koje vidike otvoriti osoba koja ima „duhovnika” obično u liku nekog zadriglog, poluobrazovanog popa, koji je obučen da prenosi propagandne poruke? Propušteno je mnogo prilika, ne samo od obnove nezavisnosti nego i mnogo prije, da se na prijemčiv način istorijske istine prezentuju, bez robovanja klišeima. Crnogorci, na žalost, ne njeguju kulturu sjećanja.

Da je knjaz Danilo poživio još desetak godina…

Što Vas je motivisalo da svoju knjigu posvetite Stefanu Peroviću Cuci, sestričiću Petra II Petrovića Njegoša, protivniku politike knjaza Danila? Zašto – “orepak bića”?

PEROVIĆ: Naziv „Orepak bića” dat je po posljednjoj Cucinoj objavljenoj pjesmi. Pisana u elegičnom tonu, iako mu je bilo svega 26 godina kada je objavljena, odiše rezigniranošću i kao da sluti na njegov tragični kraj. Bilo je više motiva za pripremu i rad na ovoj knjizi. Sa završnim poslovima oko objavljivanja knjige počelo se 2017, kada se navršilo 160 godina od njegove smrti. Tu su i porodični razlozi koji vas gone da proučite pretke iz šireg bratstveničkog stabla. Osnovno je da smo željeli da se stručnoj i čitalačkoj javnosti na uvid stavi stvaralaštvo Stefana A. Perovića Cuce… I naravno, da se dȃ pregled podataka koji potpunije osvjetljavaju relacije i kobni sukob Cuce i knjaza Danila, kao i ak tuelnost nekih pojava i odnosa toga doba. Tragično i po obojicu i po Crnu Goru je što nijesu imali malo strpljenja i u presudnim trenucima se razumjeli.

Dva ljuta protivnika, da se poslužim citatom iz knjige, „čija je misao bila usmjerena jedino ka Crnoj Gori, svoju ljubav ka otečestvu platili su glavom. Da je Danilo poživio još samo desetak godina vjerovatno mnoge od današnjih geopolitičkih problema ne bismo imali. Možda bi se sve drugačije odigralo da je Danilo na vrijeme pročitao i razumio pismo koje mu je Stefan uputio dvadesetak dana prije nego je ubijen… Kao i svaki sukob koji nastane oko trivijalnih stvari, kad postane previše ličan, prerasta u zasljepljujuću mržnju, koja neminovno vodi u tragediju. Knjaz Danilo Petrović Njegoš i Stefan A. Perović Cuca su imala sličnu, tragičnu sudbinu. Ostavili su svoje mjesto u povjesnici i dio su naše slavne prošlosti.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
KADA
Gost
KADA

Dogodine akp Bog da da nominujemo Lunu Djoggani ili Staniju za Trinaestjulsku nagradu.
Kad moze ovaj dobit,moze i jedna od njih .
Ja sam ZA!

CrnogorciSuSrbi
Gost
CrnogorciSuSrbi

Ovaj samozvani “stručnjak” zove Stevana Perovića Cuca “Stefan”.

Punisa
Gost
Punisa

Opet negatori Slavne drzave Zete na djelu i Zetcke nacije,sramota kako se okupator trudi da zatre sveto ime Zete Crnojevica i Balsica

IQbr.c
Gost
IQbr.c

Da,da slavno srpsko ime Zete i Balšića !

Veteran od 1990
Gost
Veteran od 1990

Najveci zagovornici Crnogorske nacije dolaze iz Titovog grada heroja Cetinja

Boka
Gost
Boka

Svaka ti je sveta Dragane Perovicu.

Veteran od 1990
Gost
Veteran od 1990

@ Boka…dabogda ti ovako u dom bilo sve sveto i blagosoveno…

Vito
Gost
Vito

Trinaestojulski ustanici se prevrcu u grobu.

Dejo ferrara
Gost
Dejo ferrara

Stojim ja sa devojkom dudom a kaže dajce njoj pored mene dođi ovamo. Dajce kakva je hrana.

vuk
Gost
vuk

I to što Srpska crkva i Srbi veličaju četnike koji su sa nacistima ubijali i palili kuće poštrnih Crnogoraca.

Velja gora
Gost
Velja gora

Macu za Trinaestojulku..

Velja gora
Gost
Velja gora

Kada vidi koju paznju dobija MITOUBICA, Maca Diskrecija ce da crkne od muke.
Sledece betseler pisanije
Uticaj mog talenta na crnogorski patriotizam
Autor Maca Diskrecija
Eto posla za ziri.

MMM
Gost
MMM

Maca Diskrecija je proizvod prostakluka s vasih prostora.

Velja gora
Gost
Velja gora

Tvoja sestra Bosanka
Sto se bunis
Obozava Montenegro

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Može li mi ko navesti neko djelo ovoga tvora ?

Lobovanje
Gost
Lobovanje

Kalabicu rdjo nevaljala fakmajstore Aleksandra kralja.

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Piši pope, piši. Ma nećeš još dugo. Džaba ti ukradeni nickovi. Toliko si glup i nekulturan da te svak pročita. Moraćeš pope naći pošten posao. Čim se Amfilohiju kesa isprazni, neće se moć od srbovanja živjet.

Velja gora
Gost
Velja gora

I ti se bunis..
Pa Maca je postena zena
Ona nam barem ne sisa krv kao ovi tvoji vampiri

Region
Gost
Region

Ovo je onaj što misli da je Morgan Friman i da će mu emisije prenositi Nacional Georafic

Anonimus
Gost
Anonimus

A ti li si onaj koji misli da nije provaljeni sendvičar izdajica…

Nenad
Gost
Nenad

Kazu da su najvece zlocine pravili poturceni srbi, pokatoliceni srbi ustase itd..da se dokazu…imam osjecaj da su ovi najveci mrzitelji i pljuvaci svega srpskog cistokrvni srbi i da su im djedovi i ocevi vjerovatno ginuli za to srpstvo..

Anonimus
Gost
Anonimus

Opet vi i pusto srpstvo, da znate da ćemo to da carinimo sada pri prelasku granice…

Kijoslav
Gost
Kijoslav

Ne, najvece zlocine u Crnoj Gori su radili Srbi iz Srbije i Srbiji koji su sluzili Austro Ugarskoj.

Vito
Gost
Vito

Ahahahah hiit, sta sve necu ovde procitati…

Dzordz
Gost
Dzordz

Sto puta pa ponovo cu pisati.Moj narode nemoj da vas zbog sopstvenih I niskih interesa svadjaju popovi I politicari.Nijesmo dati toliko nepametni da pocnemo da se mrzimo.Moj narode iz Crne Gore volim vas sve.Volim I ostale ,Ali svoj narod najvise.

PG-081
Gost
PG-081

Pošto je ovaj?

Sinji Soko posm
Gost
Sinji Soko posm

Ovaj nije nizasta.Sto kazu star ne vredi ni po lule duvana.

Brdjanin
Gost
Brdjanin

Zeta s Primorjem da trazi povrat slavne drzave.Ime Crna Gora je okupatorsko ime koje je zzamijenilo i unistilo ime drzave ZETE Crnojevica i Balsica

Lobovanje
Gost
Lobovanje

U subu.

Anonimus
Gost
Anonimus

Jadni li ste srbo sendvičari. Kako li se povampirite kada istina zabruji. Vi li ste lakmus papir za istinu.

CT nesojsko
Gost
CT nesojsko

Ko je ukinuo ime Knezevine slavne ZETE i Zetcke eparhije prve Srbske drzave…..Wikipedia ZETA (CROWN LAND) evo istine da se malo prosvetite od istoricara s Cembridge i Michigen univerziteta …

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Ti si opet onaj nepismeni, koji misli da ovako glupim tekstom može napraviti neki razdor među Crnogorcima. Nećete više ka što ste naučili. U Crnu Goru su svi dobrodošli. Svih nacija i vjera. Ali moraju poštovati Crnu Goru. A ko ne može, zna đe su vrata.

Sinji Soko posm
Gost
Sinji Soko posm

Izadji na trg pa vristi.Postujte crnogorijance.Ima da postanes prvi do prvog

Pravoslavac
Gost
Pravoslavac

Srbi su se u svakom ratu borili protiv okupatora i agresora, i davali su nevjerovatne doprinose. Srbi su narod koju je ne samo na teritoriji bivse jugoslavije negi i na balkanu izrodio najvise velikana: naucnika, profesora, umjetnuka, knjizevnika, najboljih sportista….. JA SAM CRNOGORAC-PRAVOSLAVAC, ja sam zasluzan za suverenitet. Razlika izmedju mog glada i glasova pojedinih je u tome sto ja… Više »

42 u hladu
Gost
42 u hladu

hahahahaha

Tomos
Gost
Tomos

U žiri za 13 julske nagradu je Nikolaidis, eto saznate i težinu te nagrade…

Lobovanje
Gost
Lobovanje

Ja sam ipak Tomose mislio da si ozbiljan iako se ne slazem s tobo. Nikolaidis nije zlocinac niti inspirator zlocina. Ako se ne slazes sa njim u redu…

Tomos
Gost
Tomos

Odgovoreno je, ako ne objave poslaću opet..

Montenegrin
Gost
Montenegrin

Vjerovatno si potkovaniji!!?!

Tomos
Gost
Tomos

Ne zamjeri, ali ne potkivaju…

Commentator
Gost
Commentator

Otkud ti ideja da je Nikolaidis u žiriju. Provjeri, nije u žiriju.

Terra nova
Gost
Terra nova

Mitomani sa lažima nikad neće prestat, dok ne dobiju po prstima ili bolje rečeno dok im vlada ne stane na rep.

Neko Tamo
Gost
Neko Tamo

Evo ga ovaj populosta

Minaio
Gost
Minaio

Zato je ovaj gospodin i dobio drzavnu nagradu,iako je anonimus,bez znacajnog intelektualnog dostignuca.

Cg4Ever
Gost
Cg4Ever

Sto prije da se okupatori poceraju okle su dosli, a svetinje da se oslobode da moze Crnogorski narod uc s andjelima. Nek’ je vjecna Crna Gora!

Pravoslavac
Gost
Pravoslavac

da! sa albanskim i zelenim bajracima😊

Astor
Gost
Astor

Da znas sta si rekao … mislis Srbe proterati iz Cg, kukavce cuti i ne javvlaj se vise . Srbi su svuda oko tebe u Cg.

ČiNick
Gost
ČiNick

U CG nema autohtonijeh Srba. Postoje samo Crnogorci koji se lažno predstavljaju kao Srbi, jer stvarno misle da je pravoslavlje srbska vjera, kako vele gusle i guslači po škola i medija.

CrnogorciSuSrbi
Gost
CrnogorciSuSrbi

U CG su najcistiji Srbi, svako pleme je izvor srpstva u CG

Mladen
Gost
Mladen

Bog ti dao mahova Peroviću. Živio mi!

SEKULA DRLJEVIC
Gost
SEKULA DRLJEVIC

ADMIN CDM DAJE GLAS ZA SRPSKE KOMENTARE JA DAM PROTIV ,PROSRPSKI ORIJENTIRAN OK ALI NE NA MOJE PROTIV ON ZA SPC NIJE UREDU

Pravoslavac
Gost
Pravoslavac

hahaha kakve fore😅

Kotor66
Gost
Kotor66

Zasto ne pisete o protestu u Perastu i tom problemu, mjestu koje vam donosi najvise novca u Boku Kotorsku, novca koji odlazi za Pg. Zasto se ne bavite realnim stvarima? Ajde malo kao i drugi portali.

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Sad je jasnije zašto je ovaj stvor dobio nagradu, zar ne ?

mojsilović
Gost
mojsilović

Perović B. Dragan bio je na proslavu Oluje o svom trošku.

Onakkojizna
Gost
Onakkojizna

Živjela naša sveta Srpska pravoslavna crkva vijek vjekovah.

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Ti koji znaš, napiši kada i u kom dokumentu se pominje Srpska pravoslavna crkva prije 1922-e godine.

sekta
Gost
sekta

Nit je naša, nit je sveta.

Berane
Gost
Berane

Nece jos dugo.

mi-ti i crnogor
Gost
mi-ti i crnogor

nit je sveta nic ce ovdje zivjeti, mrssss, pihhhhh

Brat
Gost
Brat

Vaša sveta Srpska pravoslavna crkva neka živi vijek vjekova u Srbiji. U Crnoj Gori će živjeti vijek vjekova Sveta PRAVOSLAVNA CRKVA CRNE GORE!!!

Ilijino doba
Gost
Ilijino doba

E da je manastir Morača bio zatvor za Komite to do danas nisam znao. Toliko neznaboštvo . Pa jesu li ti koji su pretvorili MANASTIR u tamnicu išta znali o Isusu. Pa zato i kazna Božja u 2. sv. ratu. Zato i kazna nakon tog rata. Pa onda opet Amfilohoije mošti lazareve nosi po bivšoj Jugi da pokrene narod na… Više »

Dukljanin
Gost
Dukljanin

Danas je gore nego kad smo bili..Pod..Turcima i Srbima..

Tarantino
Gost
Tarantino

Njegoša kao najvećeg među Srbi a niko nikad u okupatore računao nije

Astor
Gost
Astor

Da li si i ti saCetinja >pod Sbima .teska bolest .nema leka..

KapetanRitzudis
Gost
KapetanRitzudis

Ovu mantru smo vec culi 1000 puta,nije vrijedno ni komentarisati,nego mene zanima sto ovoga gospodina ne priupitaste da nam malo objasni ova desavanja u Tuzima i Malesiji???

Tuta Bugarin
Gost
Tuta Bugarin

Kad smo već kod intelektualaca: imaju li Srbi u Crnoj Gori nekog intelektualca? Makar u pokušaju? Nemaju, samo popovi i botovi. Tuga…

KapetanRitzudis
Gost
KapetanRitzudis

Ovakvih bogu fala nemamo.

Tuta Bugarin
Gost
Tuta Bugarin

Ritzudis, promovišem te u vodećeg srpskog intelektualca u Crnoj Gori.

Pravoslavac
Gost
Pravoslavac

nedate komentare u kojima se ne pljuje crkva? sve komentare u kojima se pljuje crkva su sacuvani…. samo vrijeme se ceka, platice neko za to, cdm-ovci ce morati da odgovaraju za najsramnije uvrede svetinje crnogoraca!!!

Ime i prezime
Gost
Ime i prezime

Samo se vi svadjajte o pravoslavlju a ovamo drzava tri puta resava stambeno pitanje Sucku bakovicu i njegovoj djeci.

Pravoslavac
Gost
Pravoslavac

svaki komentar koji sam napisao a nije objavljen po datumu je skrins… i sacuvan, dici ce vrijeme kad cete morati da objasnite zasto nije objavljen kad je zasnovan na istini i cinjenicama, a pri tom ne vrijedja nikog

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Medijsko smeće

Avram
Gost
Avram

Ne da gospodar../

Sandokan
Gost
Sandokan

A makse spremio sam bio najjaci komentar i dok procitah do kraja zaboravio sam pi

Realan
Gost
Realan

Crna Gora je jedina zemlja na zemaljskoj kugli dje se patriotizam kupuje parama U 100 godina tri put mjenjali nacionalnu pripadnost ,stvarno smo jedinstveni.

Astor
Gost
Astor

I pole vekovnog postojanja setila se da nema jezik i dr…

Dragan
Gost
Dragan

Najbolje da se mitropolija mane politike vec da vodi vise racuna da siri dobro i pravoslavlje medju narod a politiku ima ko da vodi u drzavi i zakone. A popovi da budu u crkve i manastire dje im je mjesto

Region
Gost
Region

Kolko je samo bilo tema kada je trebalo odbraniti Crnu Goru, Pravoslavlje, ali ovaj nije javljao.
Mislio je juče kada su našli Budvanina da u Budvi prodaje Smoki, ali je imao obaveza. Pa sad ono uopšteno napadati Crkvu, samo da pritisak traje.
Ono tipa, “jest glupost ali dako povjeruje ko, bala mora više”

prava istorija
Gost
prava istorija

Peter Ustinov, poznati glumac i ambasador UNESCO kaže o Srbima :” Srbi su dvodimenzionalan narod sa težnjom ka prostakluku. Životinje koriste svoje resurse znatno sređenije nego ovi naopaki stvorovi, čija je pripadnost ljudskoj rasi u velikom zakašnjenju.”

Filipini
Gost
Filipini

To ima odmah do Pape i njegovih riječi
“Trebalo bi da bombardujete Srbe” rekao je Papa Jovan Pavle Drugi.”
To su i uradili, i prva no ba je pala na Crnu Goru, prva žrtva je bila u Crnoj Gori.
Eto ti ko smo, na te je i Peter mislio

Goran
Gost
Goran

Ne znam gde si iskopao ovu izjavu s obzirom da neko ko je ambasador unicefa ne daje izjave ovakvog tipa a pogotovu što sa srbima nema nikakvih dodirnih tačaka a i ako je istinita onda bi o crnogorcima imao još gore mišljenje s obzirom na to da praktikujete krvnu osvetu kao divlja plemena u kamenom dobu a pritom ste jedina… Više »

prava istorija
Gost
prava istorija

Goran, ovo je izjava objavljena u listu the Europian, 10.06.1993.

Stevo
Gost
Stevo

A ti to nama prenosis,e moj Srbine,sta bi s tobom

Pravoslavac
Gost
Pravoslavac

to je onaj sto ubija nevine ljude zbog nafte i kokaina. to su oni fini ljudi sto prave zarista po svijetu da bi imali korist… Kad pomenes srbe i srbiju ti se prekrsti, nece dovijeka moci svaki otvor moci da zbori.

prava istorija
Gost
prava istorija

hahahahaha, nafta, kokain, hahaha , ne treba Ustinov ništa da kaže kad ti sve sam potvrdiš.

Bobo Kuktov
Gost
Bobo Kuktov

A izrodi neki nasi
Sto necojtvom vas prestizu
Kao stenad uz vas skacu
I sahane vase lizu

Generali Mitar (Martinovic) Janko (Vukotic)
I druzine takve iste
Sto ka jude za dinare
Pridobiste i kupiste

Besmrtni Savo Celebic za danasnje potudjenike crnogorske, kako tada tako i danas.

Velja gora
Gost
Velja gora

Je li to onaj sto je za Petrovdan sa talijanskim fasistima kacio zastavu na Vladinom domu

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

To je taj, ali se na vrijeme prešaltao pa je kod Tita do generala dogurao.

Tarabos
Gost
Tarabos

Cetnici se nijesu saltali pope, ostali su do svog sloma na Neretvi pod italijanskom potporom. A na Neretvi ih je sacekao Titov general Savo Celebic i poslao na smetliste istorije’.

Bobo Kuktov
Gost
Bobo Kuktov

Ne, to je general major JNA.

Pravoslavac
Gost
Pravoslavac

odgovorio bih ti ali se valjati sa prasetom po blatu je suludo, samo cu se i ja isprljati i ne mogu izaci cist niko.

Bobo Kuktov
Gost
Bobo Kuktov

Odgovorio bi ti kad bi mogao.

Bobo Kuktov
Gost
Bobo Kuktov

Oj Srbijo da li imas
Jos sinova da se srame
Sto se Scepan Mijuskovic
Nadje mrtav na dno jame

Onaj Scepan sto vas brani
Na krvavu Bregalnicu
I na Javor sto cuvase
Vasoj vosjci odstupnicu

Ovako su nam se braca Srbi zahvalili sto ih Njegos budio iz ropstva.

Pravoslavac
Gost
Pravoslavac

a sto da kazem, sto da ti napisem kad bestidnos i praznoglavlje je tvoja najaca vrlina!

Bobo Kuktov
Gost
Bobo Kuktov

Taj se copor strvozdera
Po smrdljivom mraku krije
Jer hijene i lisice
Zrak suncani i ne grije

Odgovori ti besmrtnom Scepanu Mijuskovicu a ne meni.

PosrbicaCG
Gost
PosrbicaCG

Osvjestavali su i u Hrvatsku Bosnu Albaniju ako bog da i sveti Petar Cetinjski dogodine ce i odje ka tamo….

Pravoslavac
Gost
Pravoslavac

strah me je samo da se nijesi dobro zaigrao… Placali smo cijenu uvijek, ali i izlazili kao pobjednici. Doslo je vrijeme kad se istinski zlotvori pravoslavlja velicaju a mi cutimo, ali ce doci i vrijeme kad ce to dodji na svoje….

Fox
Gost
Fox

Tisina sektasi,ovo je bila i bice Srpska zemlja!

Filip
Gost
Filip

Njegošea Crna Gora, je pravilnije. Jer sada kada se kaže Srpska nepismeni mise da to znači da je vlasnik Crbe Gore Srbija

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Fox i Filipe, nije vam lako. Ne znate koja je vaša zemlja, nemate istoriju, junake… Ne znate ko ste i što ste. Ali polako vam pamet dolazi. Za početak Filip je jedini shvatio da država ne može biti nečija (srpska). Možda da čitate nešto ozbiljnije od deseteca, dako vas pušti Fatićev virus.

Filip
Gost
Filip

Dodaj još koje slovo na azbuci, nemoj stati fo 55, makar. Sa što više sam od sebe pobjegneš, i još dvije Akademije nauka napravi, još nekoliko Crkvi

Nasa Plaza
Gost
Nasa Plaza

Tako je Stara Podg. Ovima što viču da je ovo nečija tuđa zemlja nije lako. Znaju oni da je to što rade ružno ali tvrdoglavi Amfilohijevci ne misle svojom glavom.

Cetnik Berane
Gost
Cetnik Berane

Filipe ja ne vidim sto je covjek pogrijesio. Ova zemlja pripada Srbiji i Srbima. Sta ti nije jasno?

delboj
Gost
delboj

Neka gedzovanu.

Pravoslavac
Gost
Pravoslavac

ovo nije srbija nego crna gora, a srbi su nasa pravoslavna braca. zbog takvih kao ti i zbog ovakvih autora teksta(grijeh mi je da mu ime pomenem) zbog takvih mogu ovakvi kao dukljanin, stara podgorica i takvi mogu da pisu i pljuju po svetom.

Tarantino
Gost
Tarantino

Ako zin e Njegoš brat, dođe li to da ti je Kralj Nikola stric

Prc CG
Gost
Prc CG

Kako zaposleni na cdm portalu lupaju minuse na komentare koji ne odgovaraju redakciji….kako ste jadni.

Ubljanin
Gost
Ubljanin

Opet mi ne date komentar? Ko je sad diskriminator? Jer sam rekao da je Miras rascinjen?

Bokelj
Gost
Bokelj

Ne objavljuju nista sto nije u njihovom interesu.Toliko o njihovoj objektivnosti.

Ubljanin
Gost
Ubljanin

Opet mi ne date komentar? Jer sam Srbin, naravno

DjuroVIVAX💯
Gost
DjuroVIVAX💯

Kad vidiš ko je dobio 13 julsku nagradu, čisto možeš da zaključiš na šta je spala 13 julska nagrada. A kad vidiš da je to najveće državno priznanje onda odmah vidiš i kakva je država.. Imam ja prijedlog da sljedeću 13 julsku nagradu dobije madam Željka R. Kad je mogla OVAKAV intelektualac moze slobodno i ona.

Nasa Plaza
Gost
Nasa Plaza

A ti bi bio zadovoljan da je tu Vjekoslav Šešelj, Risto, Matija, Pipun i slični. Neće ih ni u tvojoj voljenoj Srbiji.

mojsilović
Gost
mojsilović

,,Mračnjačkom retorikom, kao da kreću u krstaški rat, svaki iskorak Crne Gore i pozitivnu promjenu nastoje dezavuisati.”

Može li mi iko prevesti ovo “dezavuisati” jer nijesam kadar. Tako vam istoričara i publiciste ovoga ahahah. Dezavuisati ahahahha u pi Šah. Se!

Lobovanje
Gost
Lobovanje

Treba malo skole da se razumije.

7. osnovne
Gost
7. osnovne

dezavuisati znači nešto poreči ili opovrgnuti.

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Mojsiloviću, nije ovo tekst za tebe. Zato i ne razumiješ što piše. Da je napisao “pola pije, pola Šarcu daje” sve bi shvatio. Drži se ti te istorije.

mojsilović
Gost
mojsilović

Đe ste Domobrani!

XXL
Gost
XXL

Razumljivo je da jedna tako finansijski mocna organizacija koja pod plastom religije posjeduje ogroman broj neoporezovanih nekretnina i koja se bavi i mnogim nereligijskim tj veoma unosnim poslovima gomilajuci blaga zemalskoga hoce da ima i udio u vlasti odnosno politickom zivotu zemlje. Problem je sto su oni bar formalno crkva a ne stranka i partija i sto predstavljaju i namecu… Više »

Јоцо
Gost
Јоцо

Које неопорезоване некретнине посједује Црква? Интересе којих држава намеће Црква? О чему ти причаш?

Nasa Plaza
Gost
Nasa Plaza

Joco, da ti pojasnim – ova “crkva” nameće interese Srbije. A nekretnine će biti regulisane ne brini, pa ćeš znati koje.

Dukljanin
Gost
Dukljanin

Kakvu.smo drzavu stvorili..uzas..Ne postoji Niko normalan(da ovakvoj drzavi vjeruje).Zamisli da imaju svoj Banku..Limenku.a na celo su cg.Zamislite imamo Manastire i Crkve(a ne mozemo u unutra)..Zamislite da platu primas..300 Eu..Bolje da cg ne postoji..Drzava uzima narodu sve..Uzimaju zemlju (5eu ,kv)..Da bi postavili Stub(gleda sam sto su uradili od imanja..kada je pala bomba..5 eu im zemlju placaju..A čeljad prisraju(glad ih natjera)…CG ne… Više »

Bleferi
Gost
Bleferi

Bitno je da ti imas dosta kacamaka

Mrgud
Gost
Mrgud

..i kozu!

Јоцо
Gost
Јоцо

Ја могу у цркве и манастире. Не знам зашто ти не можеш.

Lobovanje
Gost
Lobovanje

Mi ne mozemo jer su tudji i okupatorski. A ti si njihov i sve je u redu

vukomita
Gost
vukomita

ODLICAN TEKST VISE ESEJ ,VRHUNSKA ANALIZA ZASNOVANA NA CINJENICAMA,PEROVICU POSTOVANJE ,NADAM SE DA NEKO IZ VLASTI IMA ZELJU I STRPLJENJE DA OVO PROCITA…ISKRENO SE NADAM

Јоцо
Gost
Јоцо

Не видим шта је одлично или другачије или паметније или боље или јасније рекао него што баљезга сваки новоцрногорски идеолог посљедњих тридесетак година.

Tifozi
Gost
Tifozi

Nije lako zivjeti u Crnoj Gori a mrzjeti sve crnogorsko. Zato moj Joco predji malo na latinicu 🙂

Apis
Gost
Apis

Nema niko strpljenja za ovo…

Astor
Gost
Astor

Zasnovana na Cetinjanima , E nekima sa (kada bi lud znao daje lud nebi bijo lud) Cetinja je nacijonali program _tuca sa Srbima i srpstvom _

Mirjana A.R.
Gost
Mirjana A.R.

Malo je reći samo „oduševljena sam“ sa ciklusom emisija „Istjerivač mitova“ g-dina Perovića, ali trenutno, druge odgovarajuće riječi nemam. Godinama unazad ništa bolje na TV nije davano, a da je u vezi sa CG, osim filmova Živka Nikolića. Veliko poštovanje za njegov rad i divljenje prema tolikom trudu i naporu koji je morao biti uložen, da bi se sva ona… Više »

Јоцо
Gost
Јоцо

Нажалост, тај серијал је тако лош и пристрасан да никад није ни требао бити емотиван. Серијал шири националну и вјерску мржњу. Не знам гдје живите, Мирјана, али није Црна Гора само окружење у којем ви живите. Данашња Црна Гора обухвата подручја у којем се огромна већина становништва не слаже ни са чим што Перовић говори и снима. То једноставно није… Više »

Tifozi
Gost
Tifozi

Izuo te je Perovic iz cipela. Pa si udario po tastaturi a nista nijesi rekao.

Nasa Plaza
Gost
Nasa Plaza

Pojasni mi ovo što si rekao “ogromna većina stanovništva” jel si vršio neko istraživanje, anketu ?
Mene je promašila jer mi se mnogo svidja serijal. Najzad istina, dugo skrivana ali ipak je tu, fala bogu !

Bnjj
Gost
Bnjj

Cg nestaje Peroviću prošle godine 3000 naših građana se legalno iselilo u zemlje Eu koliko je samo na crno i koliko samo u druge zemlje Ameriku, Australija, Rusiju itd drugi smo u Evropi po iseljavanju na 1000stsnovnika posle Moldavije, ođe ljudi rade za 300e sa cijenama ka Eu, moralno smo propali, narkomanoja, porodice su nam uništene a ti se baviš… Više »

XXL
Gost
XXL

SPC je agresivna paramilitarna parapoliticka i ideoloska organizacija sa primarnom ulogom i zadatkom negiranja i urusavanja crnogorske drzave i nezavisnosti jer smo svjedoci da ona citavo vrijeme upucuje otvorene poruke mrznje i poziva na sukobe i narusavanje mira i bezbjednosti u zemlji a sve zbog toga sto drzava hoce da stavi u zakonske okvire sve religijske organizacije pa tako i… Više »

Јоцо
Gost
Јоцо

СПЦ нема капацитет да угрози територијални интегритет или уставни поредак земље. Сличну причу је причала нацистичка пропаганда у односу на Јевреје. Приписивала им је много већу улогу него што су је реално имали у друштву, што је довело да знамо каквих посљедица. А они су били у Њемачкој и Аустрији много утицајнији него Срби у ЦГ, којих, како недавно прочитасмо… Više »

Bobo Kuktov
Gost
Bobo Kuktov

SPC je inspirisala, oprvdavala ili relativizovala sve zlocine na prostorima ex Jugoslavije. Kako nema moc.

Zabjelo
Gost
Zabjelo

Čija ono bješe policija u Beranama. Pričaš, pričaš, a svi vide da je potpuno drugačije

Vlado Černozems
Gost
Vlado Černozems

Nikaola Pašić: Sve nama naklonjene Crnogorce prihvatiti bolje nego prave Srbe! Najbolji su nam poreznici, policioti, žandari, panduri. Daj im da vladaju, kobajagi, biće veći Srbi i od Srba… Ne davati im jedino vlast nad prostim narodom, nikako nad državom!A što je najvažnije u njihovu bednu Karadagliju ne ulagati ni dinara, da ne bi gologuznici to više snovali o crnogorskom… Više »

Ahahahaha!!!
Gost
Ahahahaha!!!

Bista Nikole Pašića u Bg je original Karl Marks. Divna osveta zlotvoru!

Јоцо
Gost
Јоцо

Твој ник имплицира да Усташког савезника и сарадника вјероватно сматраш херојем, иако је убио законитог краља. Претпостављам да ти је Принцип терориста иако је убио окупатора своје земље. Ако су моје претпоставке тачне, све твоје идеолошко-политичке оцјене су ирелевантне.

Lobovanje
Gost
Lobovanje

Sve u vezi tzv ujedinjenja je radjeno prema uputstvima Srpske kraljevske vlade, odnosno Nikole Pasica. A u Crnoj Gori se kobajagi realizuje ujedinjenje.

prava istorija
Gost
prava istorija

Vlado, nijesu to Srbi izmislili, samo su prepisali od Turaka koji su stvarali janjičare da najžešče udaraju na svoje rođake.

AERO DOM
Gost
AERO DOM

Cuda velikoga
sto procvilje u selo Banjane
Beg Ivanbeg junacko koljeno
borase se kao lav
s Turcima
ALI…..jos je pamtim kako smo morali u skoli znati
A Vi GOSPODINE znate li je?????

Milorad
Gost
Milorad

Plaćen da širi mržnju.

Bleferi
Gost
Bleferi

Salis li se, Milorade? Pa nije sve na prodaju, Milorade! Bolje da porazmislis na koji si sam prodat djavolu.
I nemoj da blatis normalne ljude.

Јоцо
Gost
Јоцо

Нормални људи који попове описује ријечима “задригли” и “полуобразовани”.

Јоцо
Gost
Јоцо

Сваки добитник ове награде има неку апанажу. Тако је прије било. Иначе, мислим да ниси сасвим у праву. Мораш бити и идеолошко затрован да би ово радио и говорио, а сједио у Београду.

prava istorija
Gost
prava istorija

Istinu Milorade, istinu, a ne mržnju.

Petko Petković
Gost
Petko Petković

Da je gospodin Perovic u svemu precizan, potvrđuju ovi srbofobicni komentari, kojima ni dan nije dan, ako se radi o Crnoj Gori i Crnogorcima.
Podrška i pozdrav za zna Perovića.

Јоцо
Gost
Јоцо

Да, има много србофобичних коментара. Углавном се могу извучи из дјела и говора Перовића. Ту сте у праву. Али мора да си нешто друго мислио…

Yo-Yo
Gost
Yo-Yo

E, moj cestiti i obrazovani Perovicu, vidis koliki broj komentara ispod ovog teksta buruce protiv Crne Gore. To je jos jedan dokaz da cestito govoris, i cestito radis. I ja se pitam : Quo vadis, Montenegro?

Јоцо
Gost
Јоцо

То је доказ да је он честит. Као што је доказ да је нацистичка Њемачка била честита јер су многи “бурућали” против ње.

Pravoslavac
Gost
Pravoslavac

pokzsavate zajedno sa nekadasnjim istunsjim okupatorina unistite sveto i nije vas strah od zaprljanih ruku. Na ovim prostorima je od vajkada pokusavano da se ova saka pravoslavaca,’ili pokatolici ili poturci. Nikada im to nije poslo za rukom i nijad nece. protuv cpc nemam nista i treba da bude i cpc i spc i sve pravoslavne crkve treba da se gaje… Više »

Radosav
Gost
Radosav

Pokusaj diskreditacije jedine, prave i priznate Crkve kod nas po bilo koju cijenu.

Radosav
Gost
Radosav

Da dodam, od strane intelekrualca u pokusaju.

SQL
Gost
SQL

Nikad čuo.

Bokelj
Gost
Bokelj

A pobogu gdje vise nalazite ove pljuvace na dugme. I koliko ih jos u rezervi imate.

Pravoslavac
Gost
Pravoslavac

da li je ovo miguce da se sa ovim bavite. Da bi osuzeli imovinu i procerali spc iz cg ne birate nacin, ‘ nit stida niti srama. Hrvati i austrijanci su sa blagoslovom pape stotine ljudi ubijali po raznim logorima, muslimani i dan fanas u ime boga prave razna ubistva i samoubistva. Spc je sacuvala i ocuvala pravoslavlhe i pravoslavne… Više »

Brčeli
Gost
Brčeli

Ajmo sad malo ozbiljnosti, za ovoga niko nikada nije čuo. Ja blage veze nemam ko je ovaj. Pljuvač jeste, ali ko je i šta je, to veze nema.

freeMNE
Gost
freeMNE

SPC – dobro organizovana politička partija sa jakom finansijskom podrškom(možemo je porediti sa DPSom ) koja otvoreno radi na uništenju svega crnogorskoga i posrbljavanju crnogorskoga naroda u CG.

Јоцо
Gost
Јоцо

У цркву гдје ја идем на свакој Литургији има гласача готово свих партија – ДПС, ДФ, Демократе, УРА, оне разне ситније… Мислим да су двоје-троје за које знам да су били у СДП, прешли код Брајовића. Тако да можда сад нема есдепеоваца. Додуше, не знам тачно ко за кога гласа, али неки су били и на руководећим мјестима по страначкој… Više »

Kuvar
Gost
Kuvar

Svaka Vam cast dje ih samo nalazite,totalno posrnuce 13-julske nagrade

🇲🇽 EL_Gordo
Gost
🇲🇽 EL_Gordo

Ko ce tebe osvestat, jedino da te Miras pospe sa sokom od jabuke

Drobnjak
Gost
Drobnjak

Perfektna analiza sadašnjeg stanja , jasno je da specijalni rat koji crkva srba MCP i ostale eparhije SPC vode protiv države Crne Gore i naroda Crnogorskog ne jenjava , i da svakog momenta može preći u otvorene sukobe , što je i cilj sprovodioca strategije vlade Srbije . Mina u temelje države Crne Gore se mora što prije deaktivirati inače… Više »

Goran
Gost
Goran

13. Jul jel to onaj film kad su vas Italijani okupirali?

Bleferi
Gost
Bleferi

Gorane, ne, to je dan kad smo polako poceli skidati prljavstinu koju su Srbi prosuli na nas!

Goran
Gost
Goran

Preko Italijana?A Austrougare ste preskočili…

pero
Gost
pero

ko je ovaj nebitni lik..uvjek nadju nekog ko nikad niko nije čuo za njega da pametuje … o bože mili i svi sveci imali ijedan normalan čovjek da prozbori nešto. Ovaj lik misli da što više pljuje po nama , po srbim i srbiji dobiće veću nagradu i biće veći Milogorac…. o jadi jadni našto se svelo i na koga… Više »

BIG
Gost
BIG

Svaka cast.

Mitar
Gost
Mitar

SRBIjanci brzo ste zaboravili kako ste MANASTIR MORACA koristili kao zatvor za CRNOGORSKE KOMITE i ROVCANE,isto tako SRBIJANCI sto ste skinuli ZVONO SA CETINJSKOG MANASTIRA jer je smetao natpis vasem kralju Karadjordjevicu tj da ga ne podsjeca u koju je Crkvu krsten.
Nikad Srbija nije imala istoriju niti ce je imat. Osim ove sto se kiti tudjim perjem

Kimiig
Gost
Kimiig

Andrija Kacic Miošić, franjevacki biskup, 18 vijek, u svom najpoznatijem djelu Razgovori ugodni naroda slavinskoga, o Mihailu Bodinu pise: Na str. 1077. Kraljevaše u srnskoj zemlji kralj Mihajlo. Na str. 1100. Kraljeva je u srpskoj zemlji Dalmaciji.

Pit. i to je...
Gost
Pit. i to je...

Ovo, kaže da se duže vrijeme šali sa prijateljima da treba organizovati plivanje za Časni Krst u Kobilji do. E ovo i ovakvi su za Miraša, sa svojim Krstom da se rugaju, kako bi ga tek branili. Prosto bilo da ga ne bi branili kad ga ne bi napadali

Младен
Gost
Младен

Шта може човјек који је ограничен идеологијом каква је комунистичка у којој је и васпитаван да говори него овако. Острашћени и политички обојени човјек који ради за државну пропаганду. Такве су му и емисије. Партијски обојене без историјског утемељења. Своје историјске доказе говори на основу неких изговорених реченица и новинарских закључака појединаца из разних новина. Затим мишљења појединих дипломата узимају… Više »

Lobovanje
Gost
Lobovanje

Nijedan argument nijesi ponudio osim cirilice. Da bi bio ubjedljiviji. Zato vas citav svijet mrzi. Mi ne naravno, posrbice treba samo zaliti.

tragikomedija
Gost
tragikomedija

odlika ideologije je da svi moraju da se drze jedne te iste price bez obzira jeli nesto istina ili nije.tako da ne treba uzimati za ozbiljno ovog covjeka jer on mora da prica ovako htio to ili ne.sigurnije je biti clan strahovlade i partije koja mijenja percepciju gradjana”bolje je da cutimo sigurniji smo”.

FENIKS
Gost
FENIKS

OVI STO SE JAVLJAJU STO BRANE. OKUPATORA SPC U C.G. TAKO SU. ISTO CINJELI NEPOSTIVALI DRZAVE IZ KOJI SU MORALI OTICI .
DODITE PAMETI NEMA VELIKE SRBIJE LOJALNI BUDITE DE ZIVITE I BIT CE SVE U REDU.
KAKO NIKO NE NAPADA MAKEDONCE BOSANCE ALBANCE SLOVENCE.. TAMO ODALE STE OTISLI

Mitar
Gost
Mitar

Crnogorci su Crnogorskog porijekla isto tako imamo OVE Crnogorce Srbijanskog POREKLA. Zasto ovo pisem. Brzo su zaboravili dok smo mi Crnogorci imali svoga Vladiku CPC njihovim djedovima je SULTAN odredjiva popove. Isto tako su SRBIjanci brzo zaboravili MANASTIR MORACU u kojeg su zatvarali ROVCANE koji su se borili za Crnu Goru (da skratim). Isto tako kad su TAKOZVANI SRBI skinuli… Više »

FENIKS
Gost
FENIKS

NISTA NIJE NJIHOVO NEK SE VRATE ODAKLE SU DOSLI.
CPC JE SVOJA NA SVOME

Fika
Gost
Fika

Mora se opravdati nagrada Perovicu,cekamo jos od tebe u narednom periodu.

Toni
Gost
Toni

Je li ovo smart postpaid od 10€?

Tomos
Gost
Tomos

Film “Ghostbusters” je nesporno bio hit, a ovaj Perović je dobio 13 julske nagradu za serijal “istjerivač mitova” hahaha…
Trebao mu je neko reći da je “Ghostbusters” naučnofantastična komedija, komedija Peroviću… Što bi u CG rekli “sprdačina” ne znam kako to da ti prevedem, ne znam kako se sprdačina kaže na hrvatski…

Mrgud
Gost
Mrgud

Koliko su uzimali po tenku,kalašnjikovu…?

Mrgud
Gost
Mrgud

Koliko košta osveštavanje kladionice,kockarnice?

Vito
Gost
Vito

Ovo je zločin šta ovaj čovek govori a još je veći zločin što se ovo objavljuje…

Vidoje
Gost
Vidoje

Kao prvo, g. Perović bi trebao da se krsti. A kao drugo da pročita poneku knjigu o religiji, pravoslavlju…

Svjefol
Gost
Svjefol

“Istjerivac mitova” smatram da je najznacajniji iskorak u otvaranju zaboravljene, ili namjerno gurnute na mraginu, crnogorske istorije. Otvorena su sakrivena pitanja, i na popularan nacin pojasnjena i priblizena istorija Crne Gore. A kako je to cudesna istorija! Nije ni cudo da je Srbi hoce da je prisvoje. Nije lako imati mracnu rupu od 500 godina nepostojanja…. Naprijed Dragane!

Velja gora
Gost
Velja gora

Lik koji.bi svakako vise odgovarao plejadi Alanfordovskih genija… zamislite samo, Broj jedan, Superhik, Mitoubica, nakon povratka sa zasluzenog odmora, naravno, podalje od srpske napasti, gdje je krckao novcice dobijene uz Trinaestojulku (e ovo je blasfemija) obrati se svojim sponzorima (jer ne brinite ovo obracanje je samo njima namijenjeno), eto me , spreman..

Prc CG
Gost
Prc CG

Naručen u naprijed dogovoren tekst u potpunosti skuvan u dps kuhinji…ovo je strašno,ovo je sramota!!!!!

REPUBLIKASRBSKA
Gost
REPUBLIKASRBSKA

Ako je iko udario na nekoga to je vlast u CG na SPC al neka proce i vase jos malo

SrbisuTurci
Gost
SrbisuTurci

Srba nije bilo u Bosni u XIX vijeku. Stvorilinste zlocinacku republiku. Kao dojucerasnja iskompleksirana turska raja sveteli ste se Bosnjacima.

Dr.Marko Ilić
Gost
Dr.Marko Ilić

Ovo je primjer komunističkog aparatčika koji je dobio sve u životu.Samo formalno intelektualac a u stvarnosti neobrazovan, klasični diletant koji nikada ne bi dobio 13julsku nagradu u čojskoj i sojjskoj Njegoševoj Crnoj Gori.

Dnevna doza
Gost
Dnevna doza

I ti si sad neki doktor iz Krivosija. Po starom ogovarackom receptu vrijedjas Perovica, umjesto da polemises sa njegovim stavovima.

Fcf
Gost
Fcf

Dr Ilicu,predlazem da za ove 2 recenice sto napisa dobijes nagradu velikog ,,humaniste” popa Mace

Samo tiho
Gost
Samo tiho

Tako to biva u zemlji PATRIOTA

FENIKS
Gost
FENIKS

ILICU PUSTI SE POLITOLOGIJE NIKO NE MOZE BITI DRZAVA U DRZAVI.
OSTAVITE SE TUDIH TERITORIJA

Fcf
Gost
Fcf

Ilicu,prisvajate Njegosa,ali Cetinje,Katunska nahija koji ga iznjedrise su nepozeljni.Kako to?Necu o rjecniku koji vam je bio potreban da biste razumijeli Njegosa.Eh da je Petrovicima ustat da vide ko im sjedi u manastir i kakve koljace proglasavaju svecima.

Sistem
Gost
Sistem

Petrovići su Hercegovci, a rečnik i tebi treba

Fcf
Gost
Fcf

Petrovici su Njegusi,a te srpske genealogije su tacne taman ka sto ste pobijedili na Kosovo

Pedja
Gost
Pedja

A ti si titulu doktora verovatno stekao Pristini ili u najboljem slucaju Kragujevcu pa di pozvan da rasudjujes ko je intelektualac .

mačor
Gost
mačor

Oporezovanjem vjerskog turizma Ostroga prizemljiti će se SPC,Amfilohije je na zalasku,od njega će svi oprati ruke.

freeMNE
Gost
freeMNE

“Amfilohije je na zalasku,od njega će svi oprati ruke” I ja mislim da si u potpunosti u pravu,vrijeme će pokazati.

Titograd
Gost
Titograd

Popovi svetosavske sekte na aparatima na CDM-u.

Zoran
Gost
Zoran

Crnogorska Mitropolija je sačuvala Pravoslavlje, sad bi baklavu doručkovao da nje nije bilo

Mrgud
Gost
Mrgud

Šta fali baklavi?Da nije Turaka gulio bi čitav život patišpanj.

Zoran
Gost
Zoran

Ne stidim se pstišpanja

Dnevna doza
Gost
Dnevna doza

Tako je ali to nema veze sa sadasnjom ispostavom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Svi crnogorski mitropoliti su sa puskom u ruci branili svoju zemlju. Amfilohije decenijama vodi rat protiv svoje zemlje. On mrzi sve crnogorsko. Nije to isto i on nema nista sa Crnom Gorom, ni danasnjim ni Njegosevom.

Zoran
Gost
Zoran

Naravno da ima veze, prati kontinuitet. Da li je neko malo nekog našeg Sveštenika 1918g ili 1920. Što su mislili i pisali tadašnji Crnogorski Mitropolit. Oni su to napisali, tako da nema potrebe nagađati

Onako samo
Gost
Onako samo

Zorane, ova sadašnja MCP nema veze sa Crnogorskom Mitropolijom. Nije ona sačuvala pravoslavlje u CG nego hrabri narod. U Srbiji su Turci sačuvali pravoslavlje.

Samo tiho
Gost
Samo tiho

Mozda….al ipak je moje skromno misljenje da su mu osvestali trinaestojulsku nagradu…

Radosav
Gost
Radosav

Vas sacicu su i sa aparata skinuli, nema vas vise.

pregrada
Gost
pregrada

Pitajte ga gdje (đe) je bio početkom devedesetih? I on je dokaz da svako podoban može dobiti Trinaestojulsku nagradu. I obratite pažnju na njegov rječnik – on intelektualac crnogorski! Zbog ovakvih smo se mi normalni povukli iz javnosti dok ovi samoreklameri i njihovi mediji ne zgasnu!

Tomos
Gost
Tomos

Kaže on u tekstu “Crnogorske povijesti” ovo nije čuo na Cetinje sigurno, valjda se kaže CRNOGORSKE ISTORIJE Peroviću, pitaj nekog na Cetinje, ne moraš za to u Arhiv ići.
Mora da konkuriše i za neku hrvatsku nagradu pa trenira, dobiće je sigurno. Što bi rekli teniseri “odgovara mu svaka podloga”…

Dnevna doza
Gost
Dnevna doza

Pa Tomose, mislio sam da si uceniji i da neces jedan intervju da svedes na rijec povijest.

Gen. Dukljanin
Gost
Gen. Dukljanin

Povijest je lijepa slovenska riječ, to bi morao znati. Istorija je grčka riječ, koju su kasnije preuzeli i Rimljani. Zašto su vi strane riječi draže od domaćih? Kod Njegoša ćeš naći i tisuću i zrcalo, pa i povijest. Pretpostavljam da je mržnja prema Hrvatima u korjenu odbojnosti prema ovim starim slovenskim riječima koje su Hrvati sačuvali- a mi, nažalost, ne.

Tomos
Gost
Tomos

Ne smeta meni što pričao on ili bio ko “hrvatski”, neka ih. Ali volim da znam sa kim pričam, jasnija mi je pozicija.
Meni njegova, a i njemu moja, i to je to…

Gen. Dukljanin
Gost
Gen. Dukljanin

Ja uporno tvrdim da je POVIJEST SLOVENSKA RIJEČ, dakle i naša. Ti je uporno svodiš na Hrvate. Pročitaj Noć skuplja vijeka, naći ćeš riječ “tisuća”. Tvojom logiikom- Njegoš je Hrvat, a😁

Tomos
Gost
Tomos

Da živim u Australiji možda bih ti povjerovalo, nikoga se hrvate nisam čuo u CG da koristi “povjest”, mi za to kažemo “istorija”. To znaš i sam. Ne smeta meni a tek njemu…

Gen. Dukljanin
Gost
Gen. Dukljanin

Znači, Njegoš je Hrvat? “…od tisuće što čuvstvujem..”, piše vladika Rade, Hrvatina😁 Polemiši sa njim, nemoj sa mnom

Tomos
Gost
Tomos

Ne objavljuju komentar… Ne smeta mi njegov hrvatski, ni bilo čiji drugo…
Ali mi znači prilikom čitanja teksta da bih bolje razumio njegovu poziciju sa koje nastupa i to je to…On je meni jasan, ne krije on to ne moraš ga braniti. On se ponosi sa time..

Eksplicitno
Gost
Eksplicitno

Komedija, “povijest”.

Samo tiho
Gost
Samo tiho

Daj ne cjepidlaci..To je TRANSPARENTNO..🤣🤣🤣🤣🤣

Tajnovidac
Gost
Tajnovidac

Niko nema što Srbin imade. Čuješ kršteni kučići? Visokopreosveštani za čuvare kuće i za lov. Jednog obavezno Kaču na dvor da najavljuje goste.

BadnjakZaPoneti
Gost
BadnjakZaPoneti

para vrti đe burgija neće

Roro
Gost
Roro

Da nije obrnuto junače,prespavao si ovih poslednjih 20god.Crnogorskog nacionalizma.

Onako samo
Gost
Onako samo

Zna se na Balkanu ko je nacionalistička država.
Zašto srbi imaju vječite probleme sa komšijama i cijelom Evropom. Nacionalizan druže i crkva koja se hrani time.

murko
Gost
murko

Sve je to lepo, ali Konstantin Bodin i ostali Vojisavljevici su bili Srbi. Tako su, iako verovatno nisu u pravu, i oni sami mislli za sebe. Isto su mislli i ostali vladari tog vremena, njihovi protivnici i saveznici. 2008 je u Istanbulskom arhivu pronadjen pecat Konstantina Bodina. Na njemu pise ko je Konstantin. Pronasao ga je francuski istoricar, strucnjak za… Više »

Danko
Gost
Danko

Briga te vala! Drz se ti lazi i gluposti! Tako ti je , valjda , lakse sad kad znas da je totalni krah fasizma blizu!

murko
Gost
murko

Navedi jedan relevantan istorijski izvor. Do dolaska Austrougarske nikada niko nije doveo u pitanje srpsku tradiciju Duklje, Travunije, Zahumlja, Raske i Bosne. Jedan od uslova za dobijanje drzave na Berlinskom kongresu je bio da odustanemo od nase isorijske skole i prihvatimo Germansku. Cudan zahtev. Cudan je i jedan od prvih ciljeva nemackog bombardovanja Beograda 1941. Narodna biblioteka. Cetinjska pamet, da… Više »

ZIK
Gost
ZIK

Navedi jedan relevantan istorijski izvor. Do dolaska Austrougarske nikada niko nije doveo u pitanje srpsku tradiciju Duklje, Travunije, Zahumlja, Raske i Bosne. Jedan od uslova za dobijanje drzave na Berlinskom kongresu je bio da odustanemo od nase isorijske skole i prihvatimo Germansku. Cudan zahtev. Cudan je i jedan od prvih ciljeva nemackog bombardovanja Beograda 1941. Narodna biblioteka. Cetinjska pamet, da… Više »

murko
Gost
murko

Navedi jedan relevantan istorijski izvor. Do dolaska Austrougarske nikada niko nije doveo u pitanje srpsku tradiciju Duklje, Travunije, Zahumlja, Raske i Bosne. Jedan od uslova za dobijanje drzave na Berlinskom kongresu je bio da odustanemo od nase isorijske skole i prihvatimo Germansku. Cudan zahtev. Cudan je i jedan od prvih ciljeva nemackog bombardovanja Beograda 1941. Narodna biblioteka. Cetinjska pamet, da… Više »

KN
Gost
KN

Murko kad su Vojislavljevici bili srbi zasto su se srbi iz Srbije Bosne Hrvatske stavi na stranuVizantije i ratovali protiv Vojislavljevica ,objasni .Ako vas zanima istina do nje mozete doci,nista gorenema od slijepog vjerovanja lazima ipodmetacinama otimacima svega crnogorskog.

Onako samo
Gost
Onako samo

Ne mlati Murko. Sve više se ljudi stidi što su Srbi.
Država Servia, kako se nekada zvala Srbija, je bila robovska država. Serv-Rob. Ne falite se srpstvom nemate sa čime!!!

Oli
Gost
Oli

Murko,tebi je licno Bodin rekao da je srbin?

🇲🇽 EL_Gordo
Gost
🇲🇽 EL_Gordo

Trebalo bi i tebe osvestat, dako izadje Miras iz tebe !

Mrgud
Gost
Mrgud

Ovaj je mnogo pametan . Zato je i dobitnik trinaestojulske nagrade . .

Bedem
Gost
Bedem

Mrgude, i pametan, i obrazovan, i pravi Crnogorac. Uz sve to – nije politicar.

Tomos
Gost
Tomos

Gebels, je rekao da “hiljadu puta ponovljena laž postaje istina”.
Ovaj i ovakvi već su došli na brojku od 10.000 ponavljanja i opet im se ne vjeruje… Evo na štoovakvi računaju, citiraću njega
“Da ponovim, jedna od zabluda ili mit, jeste da Crnogorci dobro poznaju istoriju. Oni su većinom samo loši ponavljači, koji izgleda ništa nijesu naučili…”…

Tarabos
Gost
Tarabos

Argumenti Tomose, argumenti. Navedi jednu laz. Ne branim Perovica unaprijed a ti si ga bez suda osudio.

Yo-Yo
Gost
Yo-Yo

Laz je zastitni znak Srba. Pitaj Cosica, Bogdana Bogdanovica…

Momo
Gost
Momo

Koji anonimus😂😂😂

Bleferi
Gost
Bleferi

Momo, nije on iz srbijanske lektire, pa nije cudo sto je tebi anonimus.

Helix
Gost
Helix

Prva rata otplate nagrade. Dugo smo i cekali.

ivan
Gost
ivan

[email protected]
kada se ne može oponirati, onda se pokušava degradirati ličnost. To je tvoj znak slabosti a čovjek za sve u pravu.

Torsades
Gost
Torsades

Ohrabruje sto Crna Gora ima Perovica, Koprivicu…bog vam podario dosta zdravlja !

Momo
Gost
Momo

Dao im zdravlja al oni su tuge intelektualne i tzv intelektualci u prevodu teta vrta

Velja gora
Gost
Velja gora

Crni dane, a crna sudbino!
O kukavno Srbstvo ugaseno,
Zla nadzivjeh tvoja svakolika,
A s najgorim hocu da se borim!
Da, kad glavu razdrobis tijelu,
U mucenju izdisu clenovi…
Uzdisao je i pjevao sirak tuzni…
Opet ti.eto ISTJERIVACA MITOVA, Srbina iz Cuca,po profesiji Petrovdanskki Crnogorac

Bobo Kuktov
Gost
Bobo Kuktov

Rusite nam dom i kucu
Ubijete vitezove
Lav ranjeni Crne Gore
Vec procvilje u okove

Gledate da Dom dje Gori
Kojemu ste vatru dali
Gadajte ga i smijte se
Dok se i vas ne zapali

Ovako vas je besmrtni Savo Celebic nad grobom besmrtnog Scepana Mijuskovica podsjetio da ste se zahvalili i za ove Njegoseve stihove kojima ovdje manipulises.

Kratko-jasno
Gost
Kratko-jasno

Svaka mu je ka Njegoševa, nema se što ni dodati ni oduzeti.

dobro jutro kva
Gost
dobro jutro kva

drati – a mora i tebi da je DPS osvestao ili se sprema da nesto osvesta po metru kvadratnom u city kvart

Astor
Gost
Astor

Pa na otvaranju da zapeva > Nad Kraljevom ziva vatra < a ko ce mu citat kad lipse…

Lovcenska
Gost
Lovcenska

Ovo za popove je u pravu, ali ne samo za ove iz spc, to vazi za sve popove bez razlike, na vjeru, crkvenu ili drzavnu organizaciju, naciju, to je univrrzalna pojava koja vazi za cio svijet ! Ali nijesu popovi sami u tome, jaci si od njih politicari, partijski lideri, partijski aktivisti i “partijski vojnici”! Sto se tice nacionalnog bica… Više »

TALOG
Gost
TALOG

Perovicu,mnogo si ponizio najvecu Crnogorsku nagradu : 13Julsku,, Sramotna je tvoja opservacija,kao intelektualac,spustio si se na mjesto Djakona Mihaila i Steva Vucinica.Nemogu vjerovati ,fa ti dobro ne poznajes istoriju i tradiciju C.Gore. Nijesi ti danas uvrijedio Srbiju,ipak si za njih beznacajan,i tvoji stavovi,za njih je samo jos jedan dokaz koliko su se pojedinci,u C.Giri,moralno srozali. Ali uvrijedio si svoje sugradjane,koji… Više »

Reserve
Gost
Reserve

Komentar na nivou nicka. Puno price a na kraju nista. Da bi polemisali sa ljudima kao Perovic treba malo znanja. Za uvrede vam je dovoljno citanje Kurira i Informera.

Zeta
Gost
Zeta

Kako ste bolesni

CrnogorciSuSrbi
Gost
CrnogorciSuSrbi

Knjaz Danilo uveo Svetog Savu kao školska slava Crne Gore

SrbisuTurci
Gost
SrbisuTurci

Milorad Medakovic, Srbin, falsifikovao je kao izvanjac Danilov zakonik. Bio je spijun na dvoru crnogorskom u svojstvu knjazevog sekretara. Sima Milutinovic je falsifikovao Njegosa ciljano namecuci posrbljavanje. Da bi Simin unuk Dragutin Milutinovic okupirao Crnu Goru, on je znjeo sto je deda posejao.

EtnickaAlbanija
Gost
EtnickaAlbanija

Medaković je bio Krajisnik iz Like, starinom iz Crne Gore, a Sima porijeklom iz Nikšića. Stop milogorskim mitomaniji.

Gero
Gost
Gero

Novi lik. Svaka čast za CDM. Dosta su nas davili Đonović,Stevo,Šerbo, Nikolaidis. Dajte nam novog davitelja,koliko god da je teško!

Mitar
Gost
Mitar

Kakva vijest jutros za SRBIjance koje smo primili kao doseljenike u Crnu Goru pa sad pricaju,da su prije nas CRNOGORACA dosli ovdje. 🙂
Kad te sad zaspu komentarima negativnim
Hihihihihihihihihihihihihihihihi

Crna Gora
Gost
Crna Gora

Nisi ti primio Njegoša u Crnu Goru, ni Kralja Nikolu, no prije oni tebe. A svi se samo na njih pozivaju. Ajde otpjevaj “Onamo namo” haha u čast Kralju, i pak je to bila himna Crne Gore

Mitar
Gost
Mitar

Za tvoju informaciju moji su iz stare Crne Gore a Petrovici su doselili iz (mislim) Hercegovine. Tako se malo edukuj lutko :-*

Mitar
Gost
Mitar

Za tvoju informaciju korijeni su mi iz STARE CRNE GORE. A Petrovici su doselili (mislim) iz Hercegovine. Tako se edukuj malo lutko 😉

Mitar
Gost
Mitar

Koliko mi se cini,PETROVICI su iz HERCEGOVINE. Za tvoju informaciju moji su iz STARE CRNE GORE. Znam,znam,boli te posto vi SRBIjanci ne znate od koga ste,jer su vama vladali Turci,Italijani,Austrougari pa i po koji Crnogorac 😉

Budimo realni
Gost
Budimo realni

Koliko placate ove sto blate MCP? Konkretno ovaj je kupljen Trinaestojulskom nagradom. Koliko se sjecam to podrazumijeva nacionalnu penziju. Lijepo se uhljebio ali ne razmislja oce li mu na dobro izaci.

Hm...
Gost
Hm...

Budimka: Možda si u pravu istina ponekad ne izađe na dobro. Ali takva je kakva je.

Qwaresma
Gost
Qwaresma

Najbolje MCP blate sami sebe cinjenjem.Pop Maca je njihov svetac,pametnome dosta.

blavoribjelaski
Gost
blavoribjelaski

Budimo realni…Pa, budimo realni, a ne ivako ostrasceno bolesni i nerealni i neposteni kao Vi sto nosite nik ” realnog”…. Gluposti pisete, i to redovno…

Send this to a friend