Društvo

Jedan od najvećih problema profesora književnosti je pitanje norme i pravične raspodjele časova

Predstavnice Udruženja Biblios Anita Stojanović i Biljana Manigoda, sastale su se danas sa direktoricom Direktorata za osnovno obrazovanje Slavicom Ilinčić, te naglasile da je jedan od najvećih problema profesora književnosti je pitanje norme i pravične raspodjele časova.

“Na sastanku se razgovaralo o važnim pitanjima u vezi sa položajem profesora crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti u državi i načinima poboljšanja statusa naše profesije”, navode iz Udruženja.

Udruženja su upoznale direktoricu sa zaključcima sa okruglih stolova koje je Udruženje Biblios tokom prošle godine održao u svim gradovima u Crnoj Gori, a jedan od najvećih problema koje su kolege istakle je pitanje norme i pravične raspodjele časova.

“Složile smo se da je to važno pitanje koje iziskuje urgentno rješenje i da je jedan od načina da se to pitanje je norme na 16 časova, čime bi se imao u vidu obim posla koji imaju profesori jezika, kao i socijalni aspekt, jer bi se time otvorila mogućnost za stvaranje novih radnih mjesta”, dodaju iz Udruženja.

Dogovoreno je da se prilikom formiranja radnih grupa za njihov predmet vodi računa o tome da budu zastupljeni u dovoljnom broju ljudi iz učionice, praktičari.

“Iako je najavljena revizija Programa, za sad, spisak djela za čitanje kod kuće ostaje isti, pa preporučujemo da učenicima slobodno date spisak predviđenih lektira koje će ćitati u toku raspusta”, ističu iz Udruženja.

Složile su se da je projekat Uči doma bio veoma koristan i da bi i u narednom periodu bilo poželjno imati što više opšte- obrazovnih sadržaja na televiziji, kao i formirati bazu oglednih časova koja će svima koristiti u daljem radu.

“Takođe, naveli smo da je izuzetno važno organizovati školska takmičenja iz našeg predmeta na nacionalnom nivou jer je i to jedan od načina kojima se vrednuju nastavnički i učenički rad i zalaganje”, poručuju iz Udruženja.

Navode da su spomenuli i veoma važno pitanje za lica sa invaliditetom kojima sadašnjim zakonom nije data mogućnost skraćenog radnog vremena, a na koje imaju pravo npr. roditelji djece sa posebnim potrebama.

“Sastanak je završen uz obećanje da će se naša saradnja nastaviti i da će nam biti pružena podrška i u budućem radu i projektima. Kao naša koleginica, koja je radila u učionici i zna koje su prednosti i mane našeg obrazovnog sistema, njena podrška će nam biti od velikog značaja”, zaključuju iz Udruženja Biblios.

 

Send this to a friend