Društvo

Jovanović: Purišić da se izjasni o formularima koji se nude majkama

Zakon o izvršavanju odluke Ustavnog suda, koji je stupio na snagu, izaziva dileme, a način na koji ga primjenjuju centri za socijalni rad otvara prostor za potencijalnu zloupotrebu, ocijenjeno je iz Demokratske narodne partije DNP.

Član Predsjedništva te stranke, Nikola Jovanović, pozvao je ministra rada i socijalnog staranja, Kemala Purišića, da se izjasni o formularima koji se nude korisnicama naknada u centrima za socijalni rad.

Jovanović je kazao da se službenici centara za socijalni rad korisnicama naknada nude da popune formulare kojima se traži dobrovoljna obustava isplate naknada po osnovu rođenja troje i više djece iz razloga vraćanja na ostvarivanje prava na penziju kod Fonda PIO.

U Zahtjevu se, kako je rekao, navodi da korisnice preciziraju od kojeg dana traže da im se obustavi isplata.

„Službena lica u centrima za socijalni rad nude ove formulare, a u njima nije naznačen nijedan pravni argument i pravni osnov za podnošenje istih, niti da li su za tako nešto zakonom ovlašćeni“, kazao je Jovanović.

Prema njegovim riječima, postavlja se pitanje na osnovu kojeg propisa ili pravila ovlašćeni službenici postupaju na taj način, i da li u tim slučajevima dolazi do nezakonitog postupanja koje može voditi do zloupotrebe službenog položaja, a sve na štetu korisnica prava.

„Na to pitanje Ministarstvo rada i socijalnog staranja mora javnosti dati odgovore, jer se ono stara o sprovođenju ovog zakona“, istakao je Jovanović.

On je podsjetio da je Zakonom propisano da se danom stupanja na snagu tog zakona obustavlja izvršenje pojedinačnih akata.

„Što znači da pravo na naknadu svim korisnicama prestaje po sili zakona, i da stoga nije potrebno podnositi bilo kakve pojedinačne zahtjeve od strane korisnica“, dodao je Jovanović.

Takođe je, kako je naveo, Zakonom propisano da obustavljanju izvršenja pojedinačnih akata korisnicama u prvom stepenu rješava mjesno nadležan centar za socijalni rad.

To, smatra Jovanović, jasno ukazuje da su centri za socijalni rad dužni da po zakonu i pravilima postupka u svakom konkretnom slučaju donesu rješenja o prestanku prava na naknadu korisnicama, kao i pravnu pouku o tome na koji način mogu da ostvare svoja prava po kategorijama, a zavisno od toga da li su pravo ostavile iz radnog odnosa, iz penzije ili iz evidencije Zavoda za zapošljavanje.

„Stoga je nejasno zašto se korisnicama nudi da dobrovoljno, na lični zahtjev traže obustavu isplate naknade, kada im to pravo prestaje po sili zakona, a nadležni organi su obavezni da po službenoj dužnosti donesu odgovarajuća rješenja kojim se to konstatuje“, kazao je Jovanović.

Prema njegovim riječima, ministar je dužan da objasni da li je upoznat sa tim činjenicama i koji je pravni osnov, ali i posljedica podnošenja formulara, „a ne da se korisnicama guraju formulari u ruke bez valjanog objašnjenja šta njihovo podnošenje pravno znači“.

„Niko ne smije zloupotrebljavati pravnu neukost majki, a odgovornost u krajnjem vodi do ministra koji se mora oglasiti ovim povodom sa jasnom argumentacijom“, istakao je Jovanović.

Kako je naveo, ukoliko argumentacija izostane, to će predstavljati potvrdu osnova sumnje da se tim formularima žele izigrati majke koje koriste pravo na naknadu.

„Kako bi se na prevaran način, a na njihov lični zahtjev, obustavili postupci, a one zbog dobrovoljnog odustanka onemogućile da ostvare svoja prava iz ranijih postupaka u ovim predmetima koje su pokrenule žalbama i tužbama pred Upravnim sudom, sa namjerom da ostvarivanje svojih prava traže i pred Sudom za ljudska prava u Strazburu“, precizirao je Jovanović.

On smatra da je ministar obavezan da se po službenoj dužnosti oglasi i ponudi objašnjenje majkama.

„I ko je i zbog čega odlučio da ponudi majkama formulare koji nijesu pravno utemeljenji i obrazloženi, što samo po sebi pruža osnove sumnje da se radi o još jednoj pravari na štetu majki koje su krisnice prava“, dodao je Jovanović.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Posrbice 5€
Gost
Posrbice 5€

Najbolja frizura medju politicarima 🙂

Tina
Gost
Tina

Ovo je stvarno bruka kako su zbunili ovaj narod a ne samo korisnice naknada. Ovdje se ne ne postuje ni ustav ni zakon za nekoga vazi a za nekog ne.

Send this to a friend