Društvo

Kako će karakterno ocjenjivanje uticati na đake?

Ilustracija

Najava Ministarstva prosvjete da će se od iduće školske godine u dnevnicima učenika osnovnih razreda bilježiti zapažanja o razvoju djece, zabrinula je roditelje jer se plaše da će njihova djeca na ovaj način biti diskriminisana. Sa druge strane, stručnjaci za CdM kažu da nema razloga za strah, i da će od novih propisa koristi imati djeca, nastavnici i roditelji.

Za đake osnovne škole od sljedeće školske godine uvodi se rubrika zapažanja o razvoju učenika i učenica gdje će se bilježiti njihove opisne karakteristike u smislu koliko su socijalizovani, za što su talentovani, da li imaju određene averzije prema nečemu, a pratiće se i njihov fizički razvoj.

<<<U dnevniku zapis i o karakternim osobinama đaka<<<

Roditelji negoduju zbog ove najave, tvrdeći da djeca na ovaj način mogu biti diskriminisana.

“Svakom prosvjetnom radniku koji posvećeno obavlja svoj posao lična zapažanja o svim ovim segmentima razvoja učenika nesumnjivo puno znače kao smjernice za rad sa svakim od učenika, a i u svrhu informisanja i usmjeravanja roditelja za dalji rad sa djetetom. Međutim, upisivanje “ocjena” ove vrste u dnevnike postaje upitno, jer može dovesti do etiketiranja učenika, odnosno formiranja predrasuda o njemu, što mu ide na štetu jer se zanemaruje činjenica da dijete prolazi kroz faze intenzivnog razvoja i samim tim i promjena”, kažu iz Udruženja Roditelji za CdM.

Roditelji se pitaju i da li su nastavnici i učitelji dovoljno stručni za “ocjenjivanje” tako kompleksnih procesa, koji podrazumijevaju sve od fizičkog razvoja do sposobnosti kontrole emocionalnih reakcija.

“Cjelokupan razvoj djeteta je proces koji zavisi od niza faktora, od uzrasta djeteta pa sve do specificnih porodičnih okolnosti i ne može se jednoznačno ocjenjivati na način na koji se ocjenjuju druga znanja koja djeca u školi stiču. Razvoju djece školskog uzrasta je potrebno pristupiti sa mnogo više opreza i nikako ne u kontekstu poređenja i razvijanja takmičarskog duha u ovim segmentima, jer je to upravo u suprotnosti sa principima podsticanja procesa socijalizacije i samo može ići na štetu djeci koja već imaju poteškoća u tim segmentima”, istakli su oni.

Načelnik Odsjeka za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema u Zavodu za školstvo, Radoje Novović za naš portal pojašnjava šta predložena inicijativa zapravo podrazumijeva i poručuje da roditelji ne treba da strahuju.

Foto: Novović

“Isključivo je riječ o opažanjima o vladanju i razvoju učenika, a u ovaj posao se ušlo iz razloga što se pedagoška dokumentacija mora prilagoditi novim predmetnim programima koji su uvedeni od ove školske godine”, kaže nam Novović.

Radna grupa, kako je ispričao Novović, sačinila je 11 pokazatelja o razvoju učenika i učenica, ali ta lista nije konačna, te učitelji mogu da registruju i neka druga zapažanja.

“Riječ je o sljedećim indikatorima: zainteresovanost za učenje, poštovanje školskog pravila, odgovornost učenika prema obavezama izadacima, zatim odgovornost za vlastite postupke, primjereno izražavanje i kontrola vlastitih osjećanja, razumijevanje i uvažavanje osjećanja drugih, primjereno reagovanje na različitost među djecom i odraslima, zatim zapažanja o tome koliko je učenik spreman na saradnju i timski rad, nenasilno rješavanje sukova sa vršnjacima i odraslima, zatim kakvu inicijativnost pokazuje i zapažanja posebno izražene sklonosti (umjetničke, jezičke…)”, kazao je on.

Novović smatra da je inicijativa jako dobra, te da bi trebala da obraduje roditelje.

“Pokušavamo da reafirmišemo vaspitnu ulogu školu jer je u zapećku u odnosnu na obrazovnu, naročito u posljednjih 15 godina. Pokušavamo da preko novih programa pripremo djecu na budući život. Mislim da je ovo dobar način da ukažemo roditeljima u kakvom je stanju njihovo dijete i da li na nečemu trebaju dodatno da rade”, ističe on.

Osim toga, dodaje Novović, ovo će im pružiti uvid u to i kakva je nastava.

“Ako je nastava pasivna, logično je da će i zapažanja učenika biti takva”, istakao je on.

Bilješke o razvoju djece nastavnici će upisivati dva puta godišnje- na kraju prvog i na kraju drugog polugodišta, a podaci će biti isključivo privatni, za svakog roditelja ponaosob.

Doprinos vaspitnoj ulozi škole

Psihološkinja, Zorica Minić za naš portal pojašnjava da je ova inicijativa pogrešno pecipirana u javnosti i da ona ustvari i nije ništa novo.

Foto: Minić

“Mislim da je inicijativa nastavnicima da i administrativno obrate pažnju na vladanje i razvoj učenika, značajan doprinos vaspitnoj ulozi škole, koja je negdje skrajnuta pod bremenom kognitivnih znanja, najčešće, nažalost činjeničkih, koje djeca trebaju usvojiti. Ocjena koju djeca dobijaju iz vladanja je štura informacija o svemu onome što dijete pokazuje u školi. I do sada je u prva tri razreda bila skala procjene ponašanja umjesto ocjene iz vladanja. Očekujem da je sada slična priča i za starije razrede”, pojašnjava Minić.

Prema njenom mišljenju, naročito je bitno da se u školama prepoznaju posebno izražene sklonosti svakog djeteta, njegovi potencijali, da se bilježi i podstiče njegova inicijativnost, aktivnost, timski rad, razumijevanje i uvažavanje osjećanja drugih i adekvatno izražavanje svojih osjećanja, što je, kako vjeruje, i bila ideja.

“Nadam se da će ovo biti dobar povod za saradnju roditelja i nastavnika, jer očekujem da će roditelji biti vrlo znatiželjni da dobiju informaciju kako nastavnici doživljavaju njihovo dijete”, dodaje ona.

Ipak, upozorava Minić, u ocjenjivanju razvojnih karakteristika treba biti oprezan.

“Dodatni oprez se mora imati prema ličnosti učenika, prema njegovom karakteru za koji se pogrešno razumjelo da će biti ocjenjivan. Naravno da je to nemoguće ocjenjivati i to sigurno nije bila ideja”, ističe ona.

Aleksandra Rahović

Send this to a friend