Društvo

Kavarić: Funkcionisanje pravosuđa zavisi od sudskih vještaka

Kavarić

Funkcionisanje pravosudnog i tužlačkog sistema u funkcionalnoj je zavisnosti od nalaza i mišljenja vještaka kao dokaznog sredstva, kazao je predsjednik Udruženja sudskih vještaka Crne Gore (USVCG), Nebojša Kavarić.

On je podsjetio da je USVCG osnovano 2000. godine, a prvi Zakon o sudskim vještacima donijet je 2004. Zahvaljujući, kako je kazao, grupi entuzijasta, koji i danas značajno doprinose unaprjeđenju rada sudskih vještaka u Crnoj Gori.

“USVCG ima posebnu privilegiju u Zakonu o sudskim vještacima iz 2004. godine, kao i u novom zakonu iz 2016. godine, u kojem je definisano kao asocijacija koja okuplja, organizuje i edukuje vještake Crne Gore”, kazao je Kavarić agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, Udruženje od osnivanja ima značjanu ulogu u sudskim i tužilačkim postupcima I svojim aktivnostima teži da vještačenje, kao i funkcija vještaka, budu egzaktan, empirijski rad, oslobođen subjektivnosti i pristranosti.

On je rekao da su, u skladu sa zakonskim rješenjima, u organizaciji Ministrastva pravde, počeli sa realizacijom programa provjere znanja sudskih vještaka, gdje se vještaci imenuju na nov način nakon polaganja ispita pred stručnim licima iz oblasti za koju su zainteresovani.

„Postignuti rezultati nas sve obavezuju da stremimo što boljoj primjeni naučnih metoda i iskustava dobre prakse i da Crna Gora na iskustvima zemlja okruženja i Evropske unije (EU) , kao buduća članica, prihvati sve izazove koje ima ova profesija“, istakao je Kavarić.

Kako je naveo, u cilju bolje informisanosti, međusobnog razumijevanja i efiksanijeg obavljanja zadataka, USVCG je u maju organizovalo Konferenciju “Uloga i značaj sudskih vještaka u ambijentu novog zakona o sudskim vještacima“, a u oktobru će organizovati i Kongres sudskih vještaka na kojem će biti zastupljene sve teme vještačenja.

Kavarić je kazao da će Kongres biti održan od 20. do 22. oktobra u hotelu “Splendid” u Bečićima, i biće organizovan kroz plenarna predavanja, usmene prezentacije i poster prezentacije.

U USVCG, prema njegovim riječima, očekuju da će, kao i do sada, u konstruktivnoj atmosferi, na bazi naučno-stručnih znanja i priznatih metodologija, ostvarivati uspješnu saradnju sa sudovodima, tužilaštvom, notarima, izvršiteljima i adovokatima, i time doprinositi efiksanijim i pravednijim sudskim odlukama i boljoj primjeni pravnih propisa.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
ana
Gost
ana

doktor. direktor. slikar. rotarijanac . sad i sudski vještak. e pretjera

Send this to a friend