Društvo

Komisija utvrdila: Loše stanje muzejske dokumentacije i poslovanja

Foto: RTCG

Državna komisija za nadzor revizije u Narodnom muzeju Crne Gore, nakon tri i po mjeseca rada, saopštila da su dosadašnjim radom utvrdili izuzetno loše stanje muzejske dokumentacije, odnosno muzejskog poslovanja u cjelosti.

Njen predsjednik Aleksandar Čilikov kazao je na današnjoj konferenciji za novinare, da su Vladi predložili donošenje uputstva za reviziju prema odgovarajućem pravilniku i istakao da je još uvijek rano iznositi zaključke o broju predmeta koji nedostaju u Narodnom muzeju.

“Komisija je do sada održala 16 sjednica, ali je rano da se donesu definitivni zaključci. Rezultati dosadašnjeg tromjesečnog rada upućuju na izuzetno loše stanje muzejske dokumentacije, odnosno muzejskog poslovanja u cjelosti. Predlažemo donošenje uputstva za reviziju prema odgovarajućem pravilniku. Postojećim pravilnikom nijesu mogli biti predviđeni svi problemi sa kojima će se suočavati Komisija za reviziju. Takođe, nema revizije muzejskih fondova bez prethodne revizije muzejske dokumentacije”, poručio je Čilikov.

On je ukazao i na neadekvatan odnos kustosa prema zbirkama odnosno prema pravovremenom ažuriranju podataka i stručno-naučnoj obradi muzejskog materijala.

“Drugim riječima, čitav niz kompleksnih problema, koji su prisutni u oblasti muzejske dokumentacije u NMCG, ukazuje na potrebu njihovog objektivnog sagledavanja i urgentnog rješavanja na pravilan način”, naglasio je Čilikov i dodao da se komisija u svom radu susretala sa poteškoćama jer nijesu dobili unaprijed pripremljeni materijal sa informacijama o svim dosadašnjim aktivnostima po pitanju stanja i revizije fondova u NMCG, a nijesu dobili ni logističku podršku u djelu obezbjeđivanja sredstava za rad.

Član komisije arheolog Predrag Malbaša je pojasnio da je revizije zbirke pri kraju i da bi izvještaj trebalo da bude gotov u narednim mjesecima dok će u Umjetničkom muzeju biti urađena nova revizija.

“Direktorica Narodnog muzeja će donijeti rješenje o formiranju nove komisije koju bi trebalo dopuniti i nekim drugim kadrovima prema uputstvima koje smo mi dostavili, a ta će komisija dobiti neki primjereni rok da završi posao. Meni je jako žao, ali to vjerovatno nije bilo u našoj nadležnost,i što Vlada nije prihvatila i da se u muzeju izvrši popis imovine što znači da se ide od prostorije do prostorije i da se fizički popiše sve ono što je fond i što su tehnička sredstva u muzeju”, rekao je Malbaša.

Direktorica Narodnog muzeja Crne Gore Anastazija Miranović najavila je skoru rekonstrukciju centralnog depoa te institucije koji je bio u veoma lošem stanju.

“U toku je tender za izvođenje radova na saniranje prodora a atmosferalija i to je ono prvo i urgentno što moramo da završimo. Trenutno čekamo jedno odobrenje Ministarstva finansija i odmah kada ga dobijemo krenućemo sa postupkom. Nakon toga će uslijediti i sanacija enterijera depoa po zakonima muzeološki struke”, navela je Miranović.

3 Komentara na "Komisija utvrdila: Loše stanje muzejske dokumentacije i poslovanja"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend