Društvo

Kroz projekat NeurNet pacijenti sa epilepsijom imaće bolji tretman

Audio-vizuelna komunikacija, daljinska dijagnoza, razmjena medicinskih podataka, mišljenja, konsultacije i druge medicinske usluge između referentnih centara i bolnica u realnom vremenu, benefiti su projekta NeurNet, koji će doprinijeti smanjenju broja transporta i poboljšanju kvaliteta života pacijenata sa epilepsijom i Parkinsonovom bolešću.

To je saopšteno na edukativnom događaju u Herceg Novom u okviru pomenutog projekta.

Generalna direktorica Direktorata za ekonomiku u zdravstvu i projekte Milica Škiljević kazala je da je projektom  predviđeno i opremanje bolnica savremenim EEG uređajima s video nadzorom, računarskom opremom, izrada aplikacije i instaliranje zajedničkog video-konferencijskog sistema.

“Navedeno će doprinijeti jačanju kapaciteta bolnica i unaprediti kvalitet pruženih usluga“, navela je Škiljević.

Ministarstvo zdravlja Crne Gore, kako je rekla, ulaže velike napore u jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova kroz ulaganje u infrastrukturu, opremu, a naročito, kako je dodala, u edukaciju kadra.

„U tom smislu, posebno ističemo uvođenje telemedicinskih servisa u Crnoj Gori, koji će imati poseban značaj u pojedinim djelovima Crne Gore, gdje je ograničeno brzo i efikasno pružanje zdravstvenih usluga“, istakla je Škiljević.

Prema njenim riječima projekat je podijeljen u tri faze, a prva faza obuhvata spajanje Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) sa opštim bolnicama u Beranama, Baru i Pljevljima.

„U sva četiri centra obezbijeđeni su posebni prostori i savremeni uslovi za rad i mogućnost da ljekari dijagnostičke nalaze koji su urađeni u regionalnim centrima (UZ, CT, MR i sl.) odmah pošalju u jedinstvenu bazu, uz poštovanje svih zdravstvenih normi u razmjeni ličnih podataka pacijenata“, kazala je Škiljević.

Druga faza projekta, kako je pojasnila, podrazumijeva umrežavanje sa ustanovama i institucijama iz regiona sa kojima su sklopljeni ugovori dok je u trećoj fazi, kako je dodala, predviđeno umrežavanje sa referentnim centrima iz cijelog svijeta.

„Kroz razvijanje ove mreže napravićemo sistem koji će se koristiti u rijetkim, ali veoma važnim trenucima kada nije moguće naći rješenje u regionu za naše pacijente“, kazala je Škiljević.

Projekat NeurNet rezultat je saradnje Federalnog ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine, Ministarstva zdravlja Crne Gore i Hrvatskog zavoda za telemedicinu.

Ostavite komentar prvi!

avatar
1000

Send this to a friend