Društvo

Kujović član Odbora direktora Kliničkog centra

klinicki-centar-podgorica.jpg

Za člana Odbora direktrora Kliničkog centra Crne Gore imenovan je, kao predstavnik zaposlenih, dr Aleksandar Kujović.

On je ljekar specijalista opšte hirurgije, zaposlen na Hiršukoj klinici – Centru za abdominalnu hirurgiju KCCG.

Send this to a friend