Društvo

Ministarstvo finansija neće odustati od smanjenja nadoknada za majke

Ministarstvo finansija saopštilo je za „Dan” da ove godine neće doći do vraćanja naknada za majke na stare iznose, jer je Zakonom o budžetu planirano da one iznose 264 i 144 eura. Iz tog resora poručuju da Vlada Crne Gore nema ingerencije za ukidanje pomenutih davanja, već takvu nadležnost ima samo Ustavni sud.

Kao što je saopšteno javnosti nakon razgovora sa predstavnicima majki u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Zakonom o budžetu za 2017. godinu je predviđeno da se do kraja tekuće godine naknade po ovom osnovu isplaćuju u umanjenim iznosima.

Međutim, jedan od zaključaka razgovora bio je i taj da će Vlada kroz redefinisanje politike socijalnih davanja, kroz novi zakon, raditi na snaženju principa pravednosti raspodjele socijalnih davanja, uz posebnu senzitivnost prema najugroženijim kategorijama korisnika, koji će posebno biti zaštićeni kroz novu regulativu. Takođe, posebna pažnja biće posvećena iznalaženju adekvatnog rješenja za majke koje su napustile radna mjesta i prihvatile naknadu poručuju iz ministarstva, kojim rukovodi Darko Radunović.

Predstavnica majki Željka Savković poručuje da će bez obzira na stavove Ministarstva finansija žene protestovati i tražiti da im se naknade vrate na staro. Ona ističe da novca u Crnoj Gori ima samo ga treba rasporediti.

“Pogledajmo plate funkcionera, nacionalne penzije i neplaćene poreze. Znači da novca ima, samo je skoncentrisan kod malog broja ljudi. Da se to malo bolje rasporedi svi bi imali za jedan normalan život. Mi ne odustajemo od svog jer ako ne odbranimo same svoje pravo niko nam ga neće braniti”, istakla je Savković.

Predstavnici Svjetske banke i MMF-a tokom razgovora sa predstavnicima Vlade sugerisali su da naknade za majke opterećuju budžet, te da bi trebalo raditi na racionalizaciji socijalnih davanja. Svjetska banka je u svom dokumentu za Crnu Goru navela da doživotna naknada za majčinstvo stvara najveće destimulanse za radno angažovanje i fiskalne pritiske. Oni su istakli da je zaključno sa novembrom 2016. ukupno 21.444 žena primalo ovu naknadu, što je dovelo do troška od 76 miliona eura godišnje.

Send this to a friend