Društvo

Ministarstvo prosvjete i RYCO osnaživaće mobilnost i saradnju mladih

Zajednički interes Ministarstva prosvjete i Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) koji se ogleda u pružanju podrške mladima, jačanju kapaciteta njihovih profesora i promovisanju omladinske participacije, formalizovan je danas Memorandumom o razumijevanju koji su potpisali ministar prosvjete Damir Šehović i šef RYCO Lokalne kancelarije u Crnoj Gori Edin Koljenović.

S obzirom na to da RYCO posebnu pažnju posvećuje srednjim školama kroz projekte interkulturalne razmjene mladih, u toku je poziv za dostavljanje projekata na ovu temu, a kroz zajedničke aktivnosti radiće se na jačanju kapaciteta srednjih škola. Akcenat će biti na nastavnicima – koordinatorima projekata, kako bi se planirane aktivnosti implementirale na što kvalitetniji način.

Zajedničke aktivnosti Ministarstva i RYCO podrazumijevaće treninge, različita istraživanja, kao i razmjenu najboljih praksi u vezi s dodjelom i evaluacijom projekata prekogranične saradnje mladih. Takođe, biće organizovani zajednički događaji u cilju promovisanja i predstavljanja aktivnosti relevantnim akterima u Crnoj Gori, regionu Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji, sa ciljem da na taj način doprinesu jačanju povjerenja i saradnje.

Potpisnici su se sglasili da će saradnja i konkretne aktivnosti umnogome podstaći participaciju mladih i probuditi svijest o važnosti njegovanja dobrih odnosa u Regionu.

RYCO je osnovan prije dvije godine na Samitu lidera Zapadnog Balkana u Parizu od strane vlada Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjevrne Makedonije i Srbije u saradnji sa predstavnicima civilnog sektora. Sjedište ove međuvladine organizacije nalazi se u Tirani, a jedan od najvažnijih zadataka je promovisanje duha pomirenja među mladima u Regionu.

Send this to a friend