Društvo

Na ETF-u 300 mjesta za upis na specijalističke studije

Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore za upis na specijalističke studije na tri studijska programa ima ukupno 300 mjesta.

Prodekanica za nastavu prof. dr Vesna Rubežić navodi da je po 100 mjesta predviđeno za studijske programe Elektronika, telekomunikacije i račuImagenari, Energetika i automatika i Primijenjeno računarstvo.

“Budžetska su sva mjesta na akademskim specijalističkim studijskim programima, odnosno programima Elektronika, telekomunikacije i računari i Energetika i automatika, dok su mjesta na primijenjenom specijalističkom studijskom programu Primijenjeno računarstvo samofinansirajuća. Visina naknade za studiranje iznosi 500 eura po semestru”, kazala je prodekanica Rubežić.

Pravo prijave za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita iz srodnih oblasti nauka.

Nakon polaganja svih predviđenih ispita i odbrane specijalističkog rada studenti dobijaju zvanje specijalista elektronike, telekomunikacije i računari, specijalista energetike i automatika ili specijalista primijenjenog računarstva.

Send this to a friend