Društvo

Na FPN-u u Podgorici popunjena sva mjesta u prvom roku

Na Fakultetu političkih nauka u Podgorici popunjena su sva mjesta u prvom roku.

Prodekanica za nastavu Vesna Simović-Zvicer kazala je da se dvostruko više kandidata prijavilo ove godine, jer je za predviđenih 140 mjesta na budžetu, bilo 207 kandidata.

„I ove godine je najviše interesovanja bilo za Studijski program (SP) Socijalna politika i socijalni rad, na kojem se prijavilo ukupno 89 studenata, a primljeno je njih 40. Na SP Medijske studije i novinarstvo je primljeno 40, a prijavilo se njih 46, dok je na programu Politikologija i međunrodni odnosi primljeno 60 studenata, a prijavilo se njih 72“, pojasnila je Simović-Zvicer.

Ona je kazala da budući studenti mogu da očekuju zaokružen nastavni program na svim smjerovima. Pored teorijskog dijela nastave – koja se izvodi u kvalitetnim prostornim i tehničkim uslovima, studenti će imati priliku da tokom čitavog perioda studiranja usvajaju i praktična znanja – na svim smjerovima.

„Podsjetiću da, praktična nastava čini 25% kurikuluma za većinu nastavnih predmeta, a na nekim predmetima – na završnim godinama studija se obezbjeđuje praktična nastava u cjelosti. Praktična nastava se realizuje na osnovu sporazuma koje je naš fakultet zaključio sa ministarstvima, ustanovama, centrima i drugim poslodavcima u Crnoj Gori“, kazala je prodekanica.

Tokom praktične nastave kod ovih poslodavaca, studenti mogu da steknu praktična znanja i vještine, koje će im biti neophodne ne samo za uspješno polaganje ispita koji su predviđeni planom i programom rada, već i za njihovo buduće pozicioniranje na tržištu rada.

„Za jedan broj predmeta na našem fakultetu je omogućena realizacija nastave na engleskom jeziku, počev od III semetra, a studentima bih preporučila da se interesuju i za brojne programe razmjene, o kojima su im blagovremene informacije dostupne na sajtu fakulteta, odnosno univerziteta“, kazala je Simović-Zvicer.

Studentima na raspolaganju stoji kvalitetno opremljena biblioteka sa značajnim fondom knjiga i brojnim novim i vrijednim izdanjima, kao i čitaonica u sastavu biblioteke.

Novim studentima se takođe preporučuje da se bliže upoznaju sa radom studentske organizacije MAPSS, koja sprovodi brojne aktivnosti koji imaju za cilj poboljšanje statusa studenata, razvijanje studentskog aktivizma i doprinos razvoju političkih nauka.

„Takođe, značajno je napomenuti studentsku organizaciju SAMS, čiji je cilj unapređenje znanja o radu međunarodnih institucija, prvenstveno Ujedinjenih nacija, stvaranje bolje saradnje među univerzitetima, kroz udruživanje studenata sa različitih univerzitetskih jedinica, upoznavanje sa funkcionisanjem međunarodnih organizacija, promovisanje međunarodne saradnje, saradnja sa brojnim udruženjima i organizacijama van granice Crne Gore”, saopštila je Simović-Zvicer.

Send this to a friend