Društvo

Na specijalističkim studijama mjesta za 2.447 studenata

Senat UCG

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore utvrdio je predlog odluke o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije za studijsku 2018/19, koji predviđa 1.237 studenata na budžetu i 1.210 na samofinansiranju, što je ukupno 2447 mjesta.

Ovaj predlog, zasnovan na predlogu Senata, biće dostavljen na dalje razmataranje Ministarstvu prosvjete o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada Crne Gore.

“Predloženi broj studenata je u okviru prošlogodišnjeg predloga za upis i u skladu je sa licencom Ministarstva prosvjete”, kazao je predsjednik Upravnog odbora Duško Bjelica.

Objašnjeno je da se prilikom predlaganja broja studenata, Senat rukovodio prvenstveno standardima kvaliteta nastave, procjenama broja studenata koji će nastaviti specijalističke studije, potrebama za obezbjeđenjem norme časova nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja.

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je, između ostalog, donio i Odluku o odobravanju dodatnog broja studenata na osnovne studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/19. godinu, i to za Arhitektonski i Medicinski fakultet.

Za studijski program Arhitektura odobreno je dodatnih 11 kandidata, za Medicinu 15, za Visoku medicinsku školu u Beranama 10 kandidata i za Primijenjenu fizioterapiju u Igalu sedam kandidata.

Odobravanje dodatnog broja kandidata, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, zahtijeva razmatranje Ministarstva prosvjete i konačnu odluku Vlade Crne Gore.

1 Komentar na "Na specijalističkim studijama mjesta za 2.447 studenata"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend