Društvo

Studijski program Nautika i pomorski saobraćaj popuni se u prvom roku

Protekle godine na Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore mjesta na studijskom programu Nautika i pomorski saobraćaj popunjena su još u prvom roku. Ove godine je na ovom fakultetu, kao i prošle, predloženo 260 mjesta za studente i to za Nautiku i pomorski saobraćaj 80 i po 60 mjesta za Brodomašinstvo, Pomorsku elektrotehniku i MenadžmenImaget u pomorstvu i logistici.

Prodekanica za nastavu PFK Milena Dževerdanović-Pejović kaže da je prethodni upis obilježio izuzetan kvalitet srednjoškolaca, đaka sa odličnim i vrlodobrim uspjehom.

“Pored studijskog programa Nautika i pomorski saobraćaj, dobar trend upisa bilježi i Menadžment u pomorstvu i logistika, Brodomašinstvo, ali i Pomorska elektrotehnika”, kazala je prodekanica.

Za upis, dodaje ona, kandidati treba da imaju prohodnu školu.

“Dok su za studijski program Nautika i pomorski saobraćaj prohodne škole gimnazija, srednji obrazovni profil IV stepena (pomorstvo: brodomašinsko i nautičko usmjerenje, saobraćaj), za programe Brodomašinstvo i Pomorsku elektrotehniku se, pored pomenutih, mogu prijaviti i srednjoškolci usmjerenja: elektrotehnika, mašinstvo, saobraćaj, građevinarstvo, geodezija, elektrotehnika. Za Menadžment u pomorstvu i logistiku prohodne su gimnazija i srednji obrazovni profil IV stepena – ekonomija, turizam, trgovina, ugostiteljstvo, pravo, pomorstvo, mašinstvo, saobraćaj, građevinartsvo, geodezija”, navodi Dževerdanović-Pejović.

Na ovom fakultetu nema prijemnog ispita već se za kandidate koji nemaju eksternu maturu organizuje dodatni ispit iz engleskog jezika i matematike, objašnjava ona.

“Nastavu ove godine realizovaće, kao i do sada, kvalitetan kadar Pomorskog fakulteta i kadar sa Univerziteta Crne Gore a angažujemo i eksperte iz struke. Naglasak je na intenziviranju praktične nastave, proširenju nastavnih baza i povezivanju studenata sa privrednim subjektima i predstavnicima renomiranih pomorskih kompanija“, kaže Dževerdanović-Pejović.

Pored toga, ističe ona, programi razmjene doprinose da se studenti upoznaju sa sistemina studiranja na srodnim studijskim programima na fakultetima u regionu i inostranstvu i da svoje znanje uporede i obogate, posebno u smislu primjene novijih audio i vizuelnih materijala koji se koriste u praktičnoj obuci i inovaciji literature.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
15 tona
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
15 tona
Gost
15 tona

Uvesti predmet Bezbjedan utovat i pretovar!

Send this to a friend